سان برجسته نیروهای سلاحدار داخل تهران اوايل شد

[ad_1]

مارش ۳۱ شهریور نیروهای تفنگچي جمهوری اسلامی ایران با روبرو سرلشکر باقری و فرماندهان عالی‌مرتبه نظامی مبدا شد.

بوسيله سوگند به خبر گزارشگر نرمي، مارش برجسته ۳۱ شهریور نیروهای سلاحدار جمهوری اسلامی ایران با مقابل سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستادکل نیروهای تفنگچي، جمعی از فرماندهان عالی‌مقام نظامی و  متعلقان نظامی خارجی ثابت مدخل سرپوش ایران دقایقی پیش تو تهران و تمام کشور فاتحه شد.

فرماندهان بزرگ نظامی از يكسر رئيس حسین سلامی جانشین سالار کل لشكر، امیر سرلشکر عطاء‌رب صالحی آمر امير کل گند، اسپهبد سرلشکر صفوی دستیار و رايزن عالی سالار کل نيرو توانايي، رئيس محمدرضا نقدی رئیس موسسه نظم و ترتيب بسیج مستضعفین و سركرده نیروی انتظامی باب این آداب مقابل دارند.

ملزم بوسيله سوگند به ذکر است؛ مارش گاه ۳۱ شهریور تمام عام درب کنار حرم پاك راهنما خمینی(ره) و همزمان با نخستین وقت و شب هفته مدافعه و تك متدين، با عند یگان‌های رزمی لشكر، بسیج، قشون و نیروی انتظامی برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ دروازه اندر این آداب توانمندی دفاعی و دستاوردهای نیروهای تفنگچي کشورمان به سوي نمایش دروازه اندر خواهد آمد.

این شايعه تکمیل می شود…

[ad_2]