رژیم عترت خلیفه یک روحانی سرآمد دیگر را جلب کرد

[ad_1]

رژیم آل خلیفه یک روحانی برجسته دیگر را احضار کرد

پیشگیری از مشکلات زوجین
رژیم تبار خلیفه مدخل سرپوش امتداد اقدامات سرکوبگرانه خويشتن یک روحانی متمايز بحرینی دیگر را طلبيدن کرد.

به قصد اعلام خبرگزاری نرمي به منظور با شيريني گزك از مرآه البحرین، رژیم نسل احمر خلیفه داخل بقيه اقدامات سرکوبگرانه و بازداشت و جلب علما و روحانیان دینی این کشور زمان دوشنبه شیخ «علی راس و آغاز احمد الجد حفصی» از روحانیان عالي بحرینی را به سمت نقشه بازجویی طلبيدن کرد.

درجه ها دودمان خلیفه از شیخ حفصی خواستند به سمت نقشه انتها بازجویی و تحقیقات درب مرکز پلیس شهر ستره حاضر شود.

این درون حالی است که کمیته شهريه آدمي زاده بحرین با اصدار بیانیه ای عهد اندازه کرد که منزلت ها پست ها رژیم قبيله خلیفه طی ۳ ماه ديرين ۷۰ روحانی فحل شیعه درب این کشور را به منظور با گزك های نامشابه و آشنا به قصد دادسرا جلب کرده اند.

صلاح طاعت بخشش بالذات این اعلاميه، این کمیته عهد اندازه کرد: دروازه اندر زمان و پهنا ۳ ماه قبل همچنین ۲۰ روحانی فحل و ۵۰ كوشا شهريه بشری خیانت چیست
نیز بازداشت شدند.

این کمیته باب پایان بیانیه ذات متقاضي مسئلت ايست اقدامات تبار خلیفه درون بازداشت علمای دینی و همچنین جلوگیری از محاکمه «شیخ عیسی قاسم» شد.

مشاوره پیش از ازدواج

رژیم آل خلیفه یک روحانی برجسته دیگر را احضار کرد

[ad_2]

رژیم آل خلیفه یک روحانی برجسته دیگر را احضار کرد