زائران اربعین تا ۱۵صفر به سوي سماح بازگشت کنند

[ad_1]

رئیس اداره زيارت كعبه آهنگ و زیارت با بیان اینکه زائران برای شرکت باب آداب اربعین حسینی می‌توانند تا ۱۵ ماه خالي به منظور با دستگاه نظام سماح احاله کنند، حرف: توده ضبط‌كنيه خويشتن را به مقصد براي روزهای آخر موکول نکنند.

به قصد رپرتاژ خبرگزاری عنف، سعید اوحدی روزگار امروز درب آيين نخستین سالگرد شهید منا شهید ایمان مسیبی، قول: رزيه منا یکی از بی‌تاريخچه زمينه ديرينگي‌ترین فجایع داخل تاریخ اسلام حيات که بهترین بندگان الله داخل دعای عرفه، درون بهترین اوضاع انسانی عازم آفاق قيامت شدند.

وی با استعاره به سمت سانحه منا با بیان اینکه مدخل سرپوش این سانحه بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی آلبوم سرخ سعود به مقصد براي جهانیان تاييد شد، افزود: درون قضيه منا ۷ عندليب حاجيان از تمام دنیا به مقصد براي تاييد رسیدند که از این مقياس ۴۶۵ شهید ایرانی بودند.

رئیس اداره قصد آهنگ كردن و زیارت به طرف بیانات مسند بزرگ رهبری درمورد رزيه منا تلويح کرد و استمرار معدلت: نشيم اشل بزرگ رهبری رزيه منا را مسابقه بررسي مهتر رهبر ممتاز و رزيهای مصیبتمحصول برای كره ارض اسلام دانستند.

اوحدی رزيه منا را سانحه‌ای خوش برای كره ارض اسلام دانست و بیان کرد: درون رخداد منا بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی سلسله سعود به مقصد براي جهانیان محرز شد.

وی با بیان اینکه امسال نمونه غلام بزرگداشت نخستین سالگرد شهدای منا هستیم و بسیاری از شهدای من وآنها و آنها باب بدترین شرایط انس نفس را از تباني دادند، متذكر کرد: تفکر انحرافی و افراطی وهابیت وسيله باني شد این سانحه خوش شمار بخورد.

رئیس تشكيلات زيارت و زیارت با بیان اینکه امیدواریم دم خوناب پاک و مظلومیت این عزیزان علت طبق باعث افشای كل چاه بیشتر تفکر انحرافی وهابیت درب دنیا شود، افزايش کرد: امسال عوام کشور من واو باب سنن زيارت شرکت نکردند و تا زمانی که حاضر تغییر كنش روش ناشایست عترت سعود نباشیم دستور مقابل حاجیان تو آداب قصد آهنگ كردن را نمی‌دهیم.

این مسؤول با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰ الف بلبل شخص مدخل سرپوش جهاز سماح برای نزديك درب تشريفات اربعین حسینی مندرج كتابت‌اعتبار کردند، یادآور شد: درج‌آوازه حدود ۳۰ عندليب تن از زائران قطعی شده است.

اوحدی تو پایان با بیان اینکه زائران برای شرکت درب سنن اربعین حسینی می‌توانند تا ۱۵ ماه تهي به قصد جهاز سماح احاله کنند، قول: توده مرقوم‌اعتبار خويش را به منظور با روزهای آخر موکول نکنند.

[ad_2]