مجال برگزاری پياله‌های جهانی ۲۰۱۷ تهران واضح شد

[ad_1]

اتحادیه جهانی کشتی عصر برگزاری ساتكين های جهانی کشتی رها و فرنگی دروازه اندر تهران را درون تقویم رسمی نفس درج و به منظور با کشورهای شرکت کننده عهد اندازه کرد.

به سمت خبر خبرگزاری نرمي، مسابقه ها صراحي جهانی کشتی خلاص و فرنگی با شرکت هشت تیم والا و ادني بلندتر دنیا بصورت جداجدا باب تالار ۱۲هزار نفری جنگ ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

نيكي این بالذات رقابتهای کشتی مرخص روزهای ۲۸ و ۲۹ برف ماه و کشتی فرنگی روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه داخل تهران برگزار و کشورهای شرکت کننده مدخل سرپوش كورس دور امت چهار تیمی به سوي جنگ بازهم می جريان.

[ad_2]