زمین تشنج ۳.۵ ریشتری الیگودرز را لرزاند

[ad_1]

شاداب آبرومند برپا- پس لرزه ای به طرف بزرگی ۳.۵ ریشتر الیگودرز داخل استان لرستان را لرزاند.

مدیرکل مدیریت تلاطم استان لرستان به مقصد براي گزارشگر مهرباني قول: برحسب قيمت گذاري تخمين زدن اولیه دايره ژئوفیزیک زمین تشنج ای با حدت ۳.۵ ریشتر دروازه اندر الیگودرز لرستان به طرف اتفاق پیوست.

قانع آریایی نوبت حدوث این پس لرزه را هنگام واحد زمان ۱۱ و ۵۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه عهد اندازه کرد و افزود: تا کنون از این زمین تكان خسارتی اعلاميه نشده است.

وی كنه رويداد بروز این زمین تكان را ۱۰ کیلومتری از رويه بام و عمق مساحت و حجم حد زمین دانست و حرف: مرکز این زمین تزلزل احسان بالذات اعلان مرکز پس لرزه نگاری کشور بوسيله سوگند به حرف و عرض امتداد جغرافیایی ۳۳.۰۶۰و ۴۹.۵۷۰ بوده است.

بنابر این اعلام، استان لرستان به منظور با وسيله عيب قرارگیری نيكوكاري روی تيمچه تكان ای زمین صنعت محصول زاگرس از نواحی پس لرزه خیز کشور است که اتفاق زمین تكان های تخريب گر دروازه اندر تنگ سیمره، سیلاخور و بروجرد درب ادوار ديرينه بهترین گواه تزلزل خیزی استان لرستان است.

[ad_2]