ساعات منتشر شبکه کودک و كودك تلویزیون تغییر کرد

[ad_1]

شبکه کودک و شاب، ساعات متفرق دستور كار‌های خويشتن را با تغییرات سبک زندگی خانواده‌ها باب سن تحصیلی، تطبیق غريو.

به مقصد براي اعلان خبرگزاری مهرباني، با اول واحد زمان ( روز تحصیلی جدید و اهمیت یافتن زمان خواب شبانگاه کودکان و نوجوانان، شبکه‌های درخت و امید، ساعات پایان منتشر روزمره خويش را با تغییرات سبک زندگی خانواده‌های ایرانی خوش معاشرت کردند.

نيكوكاري این بالذات، متفرق روزمره طرح‌های شبکه درختچه ویژه کودکان ۶ تا ۱۲ عام تو گاهنما ۱۰ شام پایان خواهد یافت و متفرق آزمایشی دستور كار‌های شبکه امید ویژه نوجوانان بالای ۱۲ واحد زمان ( روز باب هنگام واحد زمان ۱۱ تمام شام پايان می‌یابد.

همچنین نشر پهن فیلم‌های سینمایی به منظور با روزهای پنجشنبه، آدينه و ایام تعطیل مختص یافته است تا پروگرام‌ریزی کودکان و نوجوانان برای تماشای هرروز شبکه‌های درخت و امید، مانع اعمال آخر تکالیف و تتبع هرروز آنان نشود.

پیش از این به سمت بستگي ماه مبارک رمضان، شبکه درخت برای دستیاری خانواده‌ها دروازه اندر صوم امساك‌داری کودکان، با افزایش ساعات منتشر روزمره، طرح‌های خويش را شبانگاه و سحرگاهی نیز منتشر می‌کرد.

[ad_2]