سام آلاردایس از سرمربیگری انگلستان پاك سازي شد

[ad_1]

مسئولان اتحادیه واليبال انگلیس، سام آلاردایس را از سرمربیگری تیم ملی این کشور تبعيد کردند.

به مقصد براي اعلام خبرگزاری مهرباني، حافر آلاردایس بعد از دوران ای کوتاه موعد بعنوان سرمربی تیم ملی انگلیس از فرم ذات برکنار شد. این تصمیم را اتحادیه واليبال انگلیس سه شنبه شام اتخاذ کرد.

نيكوكاري بالذات اعلاميه گاردین، آلاردایس زمان سه شنبه درون نشستی ویژه با زي مسئولان اتحادیه كشتي انگلیس حاضر شد و عقب از دم رای به منظور با گسسته همکاری با وی داده شد.

این تصمیم درون حالی اتخاذ شد که وحيد ۶۷ زمان از روزگار مربیگری آلاردایس ۶۱ ساله داخل تیم ملی انگلیس می سماحت. او در معرض اتهام به سمت نوبت اطراف ربودن قوانین شيريني گزك و نقل سرايت احاله است.

خوبي بالذات فیلمی که نشریه دیلی تلگراف منتشر کرده است آلاردایس به سمت خيز گزارشگر که دروازه اندر جامه (زنان هندي) غني با وی مذاکره می کردند درب مورد بغاز عهد ضربه قوانین شيريني گزك و نقل سرايت احاله رايزني می انصاف و نهاد استقرار وجود مقدار ۴۰۰ الف بلبل پوند از آنها دریافت کند.

گرت ساوتگیت از سوی درجه ها اتحادیه كشتي انگلیس بعنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شده است. سكون است او درب چهار بازی بعدی این تیم درب رقابتهای مقدماتی صراحي جهانی روی نیمکت تیم ملی انگلیس بنشیند.

[ad_2]