كنترل گزینشی خبرهای سیاسی باب «فیس‌بوک»/ رویکرد جدید مهتر رهبر ممتاز‌ترین شبکه اجتماعی مناقشه درس جستار برانگیز شد

[ad_1]

به سمت بيانيه جماعت رسانه های خبرگزاری تسنیم، اگرچه فیس‌بوک نمی‌خواهد این جستار را بپذیرد و تو هفته قبل با شيوع پراكندن بیانیه‌ای نيكويي و سيئه صدق این مسأله تأکید کرد که فیس‌بوک یک «پلتفرم طبیعی» است و مانع ‌اشتراک‌گذاری نوشته ها پيامدها هنری تفتيش شده، اعلام غلط بي اساس و عکس‌های ممنوعه نمی‌شود، ولی با  فنا این، بررسی کارشناسان رمز نصفت جار که جايگاه فیس‌بوک بیشتر یک ادعای سطحی است و مباحث مهم نظیر قضيه ۱۱ سپتامبر، تندرستي بهبود جسمانی «هیلاری کلینتون» كانديد تعيين انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ امریکا و … داخل این پلتفرم تفتيش می‌شود.

سانسورمطالب ۱۱ سپتامبر

چند يوم دوره سابق سالگرد پيشامد یازدهم سپتامبر وجود که طی كلاس ۲۰۰۱ میلادی دروازه اندر چنین روزی حملات نامشابه و آشنا درون کشور امریکا وجه گرفت و درون نهایت نیز تاخت هواپیمای مسافربری با خرج غيرضروري‌های دوقلوی مرکز بازرگاني جهانی باب شهر نیویورک ديدار کردند تا این بنا‌ها به مقصد براي كوه طور کامل ویران شوند و صدها تن پري خويش را از تباني بدهند. سالگرد برجسته‌ترین ماجرا مصيبت تروریستی درب تاریخ کشور امریکا که به مقصد براي اعتبار ۹/۱۱ نيز شهير می‌شود، مهتر رهبر ممتاز‌ترین شبکه اجتماعی آفاق را به طرف رخت خواب مناسبی برای نشر اشاعه مخابره مربوطه تبدیل کرده است؛ با هستي نفس این فیس‌بوک ترجیح داده است به قصد گزك جلوگیری از شيوع پراكندن خبرهای دروغین، درب این زمینه تباني به مقصد براي كنترل بزند.

«جسیکا کونترِرا»، سردبیر جريده واشنگتن رذل تو این سمند نوشت: فیس‌بوک داستان ها مرتبط منوط به سمت این عارضه را به سوي هيئت فرم بالاجمال شده جامه (زنان هندي) می‌دهد. ژورنال دیلی استار نیز با ترويج مطلبی به سوي این مسأله تلويح کرد و توضیح عدالت كنترل داخل فیس‌بوک منحصراً بس بوسيله سوگند به ماجرا پيكار یازدهم سپتامبر برنمی‌گردد و درب کنار دم، شفا «هیلاری کلینتون» باز مدخل سرپوش سياهه بخش‌هایی فراغ مغموم است که مهتر رهبر ممتاز‌ترین شبکه اجتماعی كره ارض تمایلی به منظور با شيوع پراكندن اعلام مرتبط منوط به منظور با حين ندارد. یکی از پروفسورهای دانشگاه بریگام یانگ به مقصد براي موتلف یکی دیگر از همکاران خويش و تاخت کارشناس حقیقت‌یاب درون قضيه ۹/۱۱، طی مقال مشترکی مدخل سرپوش نشریه یوروفیزیکس نیوز نوشتند: «تو این زمینه شبهه‌های فراوانی هستي نفس دارد. این مسأله هويدا و ناپيدا است که فیس‌بوک تمایلی به قصد منتشر عموماً مخابره مدخل سرپوش موقع ۱۱ سپتامبر ندارد و سانسورهای منبسط درون این زمینه هيئت فرم می‌گیرد.»

درب سخن فصل مرتبط منوط بوسيله سوگند به این نشریه عهد اندازه شد که منصب‌های امریکایی همچنان دروازه اندر آينده اجرا بررسی‌های بیشتر روی شرایط فیزیکی خرج غيرضروري‌های توامان هستند تا واضح شود میزان توانايي آنها داخل جلو غارت چقدر بوده است و سروكار میان تکنیک‌های به مقصد براي کار عبوس شده باب صنع مرکز دادوستد جهانی و سقوط ساعت چیست. با بود این فیس‌بوک تعلق‌ای به طرف منتشر داستان ها درب این زمینه باز امارت نمی‌دهد و تمایل دارد خبرها داخل این زمینه ناگفته بمانند.

تفتيش وضعیت تندرستي بهبود هیلاری کلینتون

طی چند هفته سابق رسانه‌های خبری آفاق مطلب ها مختلفی  تو مناسبت شفا «هیلاری کلینتون»، كانديدا انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری امریکا، منتشر کرده‌اند ولی به سمت نظاره می‌جوخه فیس‌بوک تمایل چندانی به قصد اشتراک‌گذاری خبرهای مرتبط منوط به طرف این جستار ندارد. بررسی کارشناسان طی چند وقت و شب ماسبق تمغا عدالت جمله خبرهایی که نگرانی‌ها را درون موقعيت عافيت بهروزي هیلاری کلینتون افزایش می‌دهد، باب شبکه اجتماعی فیس‌بوک فیلتر می‌شود و بوسيله سوگند به بند دیگر می‌رمق حرف برجسته‌ترین شبکه اجتماعی كره ارض تمایل دارد تنها مگر لاغير خبرهای مثبت را باب مناسبت این منظور نام برده انتخاباتی منتشر کند.

مهم‌ترین آگاهي باب این زمینه وساطت ميانجيگري ____________كردن مرکز تبلیغاتی PR Newswire منتشر شد. این مرکز پي از برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی وساطت كردن ازطريق گروهی از متخصصان قريب بوسيله سوگند به انجمن پزشکان و جراحان امریکا ذمر آوند شرط کرد،بيگم کلینتون دروازه اندر شفا جسمانی کامل به سمت درپوش نمی‌سرما.
گفتنی است این انجمن با سیاست‌های «باراک اوباما»، رئیس جمهوری کنونی امریکا درب حوزه حفظالصحه و شفا شدیداً خلاف است و قوانین باانسجام صحيح به مقصد براي تولید دخانیات را لاينقطع زیر سؤال عبد است ولی نکته جاذب اینجاست که شبکه اجتماعی فیس‌بوک خبرهای مرتبط منوط به قصد کنفرانس مطبوعاتی چسبيده با عافيت بهروزي مادام کلینتون را منتشر نمی‌کند و درون تعويض، تمامی خبرهای درست و نامربوط به طرف طغيان انجمن مذکور با مدل انگار‌های تندرستي بهبود اوباما را جامه (زنان هندي) می‌دهد.

حكماً هنوز معين نشده است که به سمت چاه انگيزه برجسته‌ترین شبکه اجتماعی دنيا ترجیح می‌دهد خبرهای پيوسته با عافيت بهروزي منظور نام برده انتخابات ریاست‌ جمهوری امریکا را تفتيش کند و هرگونه نگرانی نفوس و پري را مدخل سرپوش این زمینه از بین ببرد ولی آنچه که مسلمان است، اینکه فیس‌بوک بوسيله سوگند به كوه طور کاملاً هويدا و ناپيدا این کار را ارتكاب می‌دهد و داخل این زمینه فیلترهای قوی خويشتن را به مقصد براي کار عبوس است. حكماً كلام بيان می‌شود که سيده کلینتون سرگذشتها پزشکی دقیقی دارد که مدخل سرپوش هیچ یک از آنها دلیلی برای ابتلا به طرف بیماری جدی بود ندارد. او که نيز‌اکنون درب صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد ۶۸ سالگی بوسيله سوگند به ته چكاد می‌سرما و نماینده جمع دموکرات درون انتخابات ریاست جمهوری امریکاست، با «دونالد ترامپ» منظور نام برده دسته جمهوریخواه این کشور انتظار می‌کند.

تفتيش وقايع احاديث پروازهای اوباما

«گردوِف لیچرمن» از کارشناسان مرکز Nieman Lab نیز مدخل سرپوش یک اعلان جدید ذمر آوند شرط کرد مخابره باانسجام صحيح به طرف سفرهای هوایی اوباما از تمام مطالبی است که فیس‌بوک تمایلی به منظور با منتشر آنها ندارد. وی گفتار برخلاف ادعاهای برجسته‌ترین شبکه اجتماعی دنيا، فیس‌بوک به سمت تمسك جلوگیری از نشر اشاعه خبرهای دروغین باب این زمینه رابطه تسلط به سوي تفتيش پهناور‌ای مصدوم است و به قصد كوه طور شايع، اعلام درست و نامربوط به مقصد براي سياحت‌های هوایی رئیس جمهوری کنونی امریکا روی این شبکه اجتماعی جامه (زنان هندي)‌ داده نمی‌شود. ممکن است تو این زمینه قصه‌های ساختگی و شایعات نامشابه و آشنا ایجاد شود ولی فیس‌بوک بوسيله سوگند به دستاويز جلوگیری از چنین خبرهایی، تصمیم عبوس است بخش مذکور را درون لیست سیاه خويش بگذارد تا خبرهایی که دروازه اندر این حوزه به مقصد براي اشتراک گذاشته می‌شوند، مدخل سرپوش روي گردان دید عامه روش نگیرند و به مقصد براي بند دیگر مهتر رهبر ممتاز‌ترین شبکه اجتماعی آفاق به سوي مرکزی برای نشان دادن خبرهای باانسجام صحيح به طرف جنايت رئیس جمهوری امریکا، بی‌کفایتی مأموران پلیس، حملات تروریستی مربوطه و… تبدیل نشود.

حتماً سانسورسازی‌های سیاسی فیس‌بوک، به سمت این سه مناسبت بسته نمی‌شود و این كوه طور که کارشناسان ذمر آوند شرط کرده‌اند، این شبکه اجتماعی داخل موقع خبرهای پيوسته با سو درست امریکا بازهم رفتار‌های مشابهی ادا داده است. به سوي ديباچه اسم مانند، چندی پیش فیس‌بوک یک اطلاع فوری با بخش طرد «مِگین کِلی» از  «فاکس نیوز» را بوسيله سوگند به اشتراک گذاشت و تهمت‌هایی را به طرف او و سردبیر این مرکز خبری باخبر کرد. دروازه اندر مبحث دیگر فیس‌بوک با تمتع از توانايي رسانه‌ای ذات درون فرم یک مقصود جريان وبلاگی توضیح معدلت «مِگان مک‌کین» صبيه باكره «انس مک‌کین»، عضو مجلس اعيان كاپيتان آریزونا کمپین تبلیغاتی هیلاری کلینتون را به سوي نار جهنم کشیده است.

تو این قضيه هیچ روايت مسند و مبتدا نقل رسمی دید نمی‌شد و فیس‌بوک از این طریق کوشید هزاران کامنت را علیه این هم آوازي جمعيت‌آوری کند. داخل برابر، زمانی که «مگان مک‌کین» خبرهایی  باب موقعيت جهش‌وجوهای FBI تو رذل الکترونیکی شخصی کلینتون عرضه کرد، فیس‌بوک رو منتشر بسيط دم را گرفت. به سمت كل زمان حال و ماضي عموم این اتحاد‌ها واضح كوك گويا براق می‌کند فیس‌بوک مهتر رهبر ممتاز‌ترین شبکه اجتماعی گيتي روزگار برخلاف آنچه که آرم می‌دهد، به مقصد براي هيئت فرم پس‌حجاب اتحاد‌های سیاسی نامشابه و آشنا را با اهداف باب موضوع عقيده راء ي ذات كنار و بازدم گرمي پف می‌کند.

 

سرچشمه: ایران

انتهای پیام/

برگشت به مقصد براي سایر رسانه‌ها

[ad_2]