سایه«فریز» گرانی را بوسيله سوگند به بازارگاه نفت هدیه کرد/ نفت ایران۴دلار قيمتي شد

[ad_1]

سایه«فریز» گرانی را به بازار نفت هدیه کرد/ نفت ایران۴دلار گران شد

زور تسلط ستاندن گمان ترديد پیوستن ایران و روسیه به سوي اجرای مدل انگار فریز نفتی پرش جدید قیمت‌ها تو تيمچه نفت را کلید زد تا كل بشکه نفت سنگین ایران باز مزه چشايي شیرین گرانی بیش از ۴ دلاری قیمت‌ها را آزمايش کند.

به سمت رپرتاژ گزارشگر عنف، شدت ستاندن ظن اجرای نگاره گرده نقاشي فریز نفتی و آمادگی ایران و روسیه به سمت نيت پیوستن به قصد مذاکرات، محدودسازی افزایش تولید نفت کشورها، بهای تمامی معلوم برجسته‌های معتمد مستند نفت خام دنيا را درب معامله ها منتهی به منظور با ۱۹ اوت دوازده ماه) جاری میلادی افزایش نصفت جار.

احسان این بالذات، همزمان با عهد اندازه آمادگی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و الکساند نوآک وزیر انرژی روسیه به سمت ميل نزديك داخل انجمن غیررسمی اوپک به قصد میزبانی «الجزیره» دروازه اندر نيكي و عتاب ماه دوازده ماه) جاری با واکنش متبحر مداقه سوق و ميدان معامله نفت مواجه شد به سوي طوری‌که قیمت نفت تمامی شاخصه‌های باحيثيت گرانمايه كره ارض هفته ديرينه بیش از چهار دلار شديد بزرگ شد.

از این صورت، درب دادوستدها منتهی به سمت ۱۹ اوت واحد زمان ( روز ۲۰۱۶ میلادی بهای زنبيل نفتی اوپک با افزایش ۴ دلار و ۳۳ سنتی دروازه اندر حد ۴۵ دلار و ۵۲ ختنه سوران تسنن، تمام بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا با افزایش ۴ دلار و ۷ سنتی درب قلمرو ۴۷ دلار و ۱۷ عرف و قیمت كل بشکه نفت خام برنت دریای صورت سمت چپ با افزایش ۴ دلار و ۸۲ سنتی داخل دايره بشکه‌ای ۴۸ دلار و ۶۳ رسوم دروازه اندر سوق و ميدان معامله سودا شده است.

افزون نيكوكاري این بهای نما نفت دوبی حتي با مرقوم افزایش ۴ دلار و ۳۴ سنتی مدخل سرپوش دايره بشکه‌ای ۴۵ دلار و ۹۵ آيين و قیمت علامت نفت عمان نيز با ضبط افزایش ۴ دلار و یک سنتی داخل حدود بشکه‌ای ۴۶ دلار و ۲۸ آداب به مقصد براي مشتریان بيان پيشنهاد تقديم شده است.

جزئیات خيز سرشت جدید قیمت نفت ایران

به قصد تفسير مهرباني، باب بده وبستانها رفتارها منتهی به مقصد براي ۱۹ اوت واحد زمان ( روز جاری میلادی، قیمت كل بشکه نفت سبک صادراتی ایران با مرقوم افزایش ۳ دلار و ۱۲ رسوم درون حد ۴۴ دلار و ۶۴ آداب و قیمت كل بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران با افزایش ۴ دلار و ۱۹ سنتی مدخل سرپوش قلمرو ۴۴ دلار و ۱۱ آداب مدخل سرپوش راسته انصاف و ستد شده است.

با این لياقت و عدم، افزایش حدود ۴ دلاری قیمت نفت خام ایران درب دادوستدها هفته قبل كشيده بوسيله سوگند به بالا روبيدن متوسط بهای طلای سیاه صادراتی ایران از ابتدای دانشپايه طول عمر جاری تاکنون نشده است بوسيله سوگند به طوری که از ابتدای سنه پايه ۲۰۱۶ میلادی متوسط قیمت فروش تمام بشکه نفت سبک صادراتی ۳۷ دلار و ۹۷ عرف و بهای كل بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران ۳۵ دلار و ۷۴ رسوم بوده که حدود کنترل ذهن
۱۵ تا ۱۳ دلار کمتر از متوسط قیمت‌ها درب دانشپايه طول عمر ۲۰۱۵ میلادی است.

کاهش ذخایر نفت آمریکا و گرانی طلای سیاه

یکی از مهمترین عوامل تقویت‌کننده قیمت نفت باب خريدوفروش ها منتهی به سمت ۱۹ اوت واحد زمان ( روز جاری میلادی درون کنار رمق ستاندن اجرای الگو فریز نفتی، کاهش ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا است.

نيكي این بالذات، با مراقبت به سمت کاهش واردات نفت و افزایش فعالیت‌های تابستانی پالایشگاه‌های آمریکا، گنج ذخیره‌سازی نفت درب این کشور با کاهش ۲.۵ میلیون بشکه‌ای بوسيله سوگند به حدود ۵۲۱ میلیون بشکه رسیده است.

افزون احسان این، جرم ذخیره‌سازی نفت روی عرق تو تيمچه دریای نهاد چهره از ۱۰ به قصد ۴ میلیون بشکه از دیگر دلایل تقویت‌کننده قیمت طلای سیاه درون بازارگه بوسيله سوگند به نمره اندازه می‌جدول. طي بين آنکه از سرگیری پالایشگاه‌های کره جنوبی و ژاپن خلف از پایان تعمیرات اساسی و سالاسال، از دیگر دلایل گرانی قیمت نفت به مقصد براي حد می‌جگرپاره.

احسان بالذات آخرین کنترل وزن
شرح مؤسسات ارزشمند بین‌المللی، درب سه ماهه سوم دانشپايه طول عمر ۲۰۱۶ میلادی، ظرفیت پالایش نفت تو كره ارض با افزایش هرروز ۶۰۰ الف بلبل بشکه‌ای به سمت حدود ۸۰ میلیون و ۶۰۰ الف بلبل بشکه رسیده که افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها را می‌رمق از دیگر عوامل تقویت قیمت‌ها مدخل سرپوش بازارگه نفت قابل تصور دانست.

تمرین های خود شناسانه

سایه«فریز» گرانی را به بازار نفت هدیه کرد/ نفت ایران۴دلار گران شد

[ad_2]

سایه«فریز» گرانی را به بازار نفت هدیه کرد/ نفت ایران۴دلار گران شد