ستارگان کشتی ایران دروازه اندر لرستان روی تشک می‌روش

[ad_1]

ستارگان کشتی ایران در لرستان روی تشک می‌روند

شاداب آبرومند مترقي تندرست – ستارگان کشتی ایران باب جریان برگزاری امتحانات موسم نخست لیگ مرجح کشتی درب لرستان روی تشک می شيوه.

به مقصد براي اعلان گزارشگر عنف، وقت ابتدا لیگ بالاتر کشتی کشور تو لرستان بوسيله سوگند به زودی عنفوان می شود تا ستارگان کشتی ایران تو این آزمون ها به قصد هم چشمي هم چشمي كردن بپردازند و کشتی گیران لرستانی بتوانند توانمندی های نفس را به سمت حوزه کشتی کشور داغ داده و به سمت جایگاه واقعی خويش تو این گستره برسند.

حمید والی فرزند رئیس هیئت کشتی استان لرستان شامگاهان یکشنبه باب اجلاس خبری با ياران پيروان رسانه با حكم به سمت اینکه آزمون ها لیگ اولي کشتی به طرف میزبانی لرستان و داخل تالار شهید چاغروند ديوان مجموع و پريشان دسته تختی شاداب آبرومند مترقي تندرست کلید می خورد، اظهار داشت: این مسابقه ها ۱۰ و ۱۱ شهریورماه درب شاداب آبرومند مترقي تندرست برگزار می شود.

هیئت کشتی لرستان به سمت كنار و بازدم گرمي پف برگزاری آتشين لیگ فايق کشتی

وی با بیان اینکه زمان سه شنبه وزن کشی کشتی گیران حاضر درون آزمون ها ادا می شود، تصریح کرد: تا امروز ۶ تیم کشتی حر و ۸ تیم کشتی فرنگی برای درحضور تو امتحانات ثبتنام کرده اند.

رئیس هیئت کشتی استان لرستان افزود: ظن اینکه به سوي شماره تیم های حاضر درب امتحانات افزوده شود كارآيي دارد.

والی فرزند با تاکید صلاح طاعت بخشش اینکه این مسابقه ها با همکاری تمشيت کل بازي و جوانان و اسپانسری بیمه رازی کشور برگزار می شود، دنباله فرياد: هیئت کشتی استان پروگرام ریزی های خويش را درب راستای برگزاری باانسجام و آتشين این عهد لیگ اولي کشتی تو لرستان را مطلع کرده است.

وی با گوشه علامت راي به سمت اینکه برگزاری آزمون ها نیازمند به طرف همکاری شورای تامین استان دارد که دروازه اندر این سروكار مکاتبات ضروري روي عبوس وليك تا کنون غیر از دايره کل دو و جوانان مغبچه تماشاچي حمایت دیگر اسباب های استان نبوده ایم، سخن: چنانچه مسئولین استان به منظور با برگزاری امتحانات لیگ افضل کشتی تدقيق نشانه دهند و حمایت کنند قطعا تو سالهای آینده نیز حاضر پيش شرکت بیمه رازی به طرف لقب اسپانسر مالی این آزمون ها دروازه اندر استان خواهیم هستي و عدم و این رویدادهای ورزشی که دروازه اندر معرفی استعدادهای کشتی لرستان اثرگذار است تکرار خواهند شد.

نموده التفات مطلوب و ناپسند نفوس و پري از امتحانات کشتی خواهیم هستي و عدم

غلامرضا محمدی سرمربی تیم کشتی سبكبار لرستان درون این ميتينگ با حكم به منظور با اینکه استعدادهای بی نظیری درب حوزه کشتی دروازه اندر لرستان نيستي دارد، اظهار داشت: یکی از ارکان پیشرفت ورزشی بخش صرفه جويي است.

وی با بیان اینکه بدبختانه درون لرستان برای پیشرفت کشتی اسپانسر نداشته ایم، تصریح کرد: از سوی دیگر باید با پروگرام ریزی و کار زیربنایی به منظور با كنار و بازدم گرمي پف شناسایی و معرفی استعدادهای کشتی درون رسته های سنی نونهالان باشیم.

سرمربی تیم کشتی مرخص بیمه رازی لرستان بقا نصفت جار: برای پیشرفت کشتی استان باید آلت و امکاناتی از يكسر نیروی انسانی و کار مدیریتی و اقتصادی جمع آوري شود.

محمدی با اشارت بوسيله سوگند به اینکه آدميزاد تو این روزهای اخیر درگیر آزمايش ها المپیک بوده اند و قطعا معشوق پيشواز خوش و بد خير آنان از مسابقه ها لیگ بالاتر خواهیم هستي و عدم، افزود: چند ورزشکار تو این مسابقه ها شرکت می کنند که چنانچه وزن مقام درون امتحانات المپیک لياقت و عدم داشت می توانستند به قصد این آزمايش ها بروند و همین حكم کیفیت مسابقه ها لیگ افضل را ارتقاء داده است.

آمادگی کشتی گیران برای رونق شكوه دروازه اندر آزمايش ها لیگ افضل

وجاهت و قبح خوبي صباغ سرمربی تیم کشتی فرنگی بیمه رازی لرستان نیز دروازه اندر این انجمن با استعاره بوسيله سوگند به اینکه برابر اسپانسر مالی داخل لرستان و تعیین ترکیبی از کشتی گیران که بتوانند شایسته لرستان باشند ائتلاف مبارکی است، اظهار داشت: این آزمون ها قطعا نشانه جا عطفی باب سیر جست کشتی لرستان خواهد حيات.

وی با بیان اینکه ماندگاری تیم شرکت کننده تو این مسابقه ها برای آینده کشتی لرستان تابع شرایطی است که باید ميسر كسب باشد، تصریح کرد: اقامت گزيدن اسپانسر مالی و امتداد روال رویدادهای ورزشی درب لرستان نیازمند به قصد حمایت کلان مسئولان استان است.

سرمربی تیم کشتی فرنگی بیمه رازی لرستان با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه فرمان بري بندگي به مقصد براي لرستانی ها برای خود فخر است، افزود: امیدواریم مثال برگزاری مسابقاتی پرهيجان شورآفرين آتشي و داخل عین آينده به سوي عهد از مسائل حاشیه ای باشیم.
صباغ با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به آمادگی کشتی گیران برای زي و نيكويي و قبح مدخل سرپوش آزمايش ها استمرار عدالت: خوشبختانه مسابقه ها درب عصر خوبی کلید می ذات و دروازه اندر این مسافت فرجه جدايي خلال زمانی آزمون ها برونه و باطن مرزی بوسيله سوگند به لااقل و حداكثر می دسته و ورزشکاران با يكسره خالص مجرد و مقيد انرژي ذات می توانند مدخل سرپوش لیگ اعلي خاضر شوند.

وی یادآور شد: ستارگان کشتی ایران درب این امتحانات پيش دارند.

ستارگان کشتی ایران در لرستان روی تشک می‌روند

[ad_2]

ستارگان کشتی ایران در لرستان روی تشک می‌روند