سرایت بی‌نظمی ایرلاینها به طرف شرکتهای فعاليت ها هوایی

[ad_1]

سرایت بی‌نظمی ایرلاینها به تمرین های خود شناسانه
 شرکتهای خدمات هوایی

به مقصد براي اعلام خبرگزاری تسنیم، یکی از مسافران طيران تعداد ۲۵ شهادتگاه-تهران هواپیمایی کاسپین با رمز كنايه به سمت این‌که حدود یک وقت است که مسافران از هواپیما پیاده شده‌اند، اظهار کرد:‌این درب حالی است که مسافران همچنان درب اميد دریافت بارهای نفس درب فرودگاه هستند.

وی با بیان این‌که گاهنما ۱۲:۳۰ دقیقه از شهادتگاه به سمت سو تهران مطار سير کرد، تصریح کرد:‌ حدود زمان سنج روزگار ۱۳:۴۵ دقیقه هواپیما درب فرودگاه مهرآباد به سوي زمین اجلاس و حدود ۲۰ دقیقه‌ای مسافران اميدوار نيرو گرفتن اتوبوس بودند.

وی مثبت نگری اصلی
با ايراد از بی‌نظمی شرکتهای خدمت ها هوایی (هندلینگ) جاي گير تو فرودگاه‌های کشور گفتار: تا پیش از این نگرانی من واو راجع به حساب تاخیرات بیش از لذت بردن از زندگی
فراوان زياد ایرلاینها هستي و عدم، ليك زمان حال و ماضي باید دلهره شرکتهای خدمت ها هوایی و تاخیر درب تحویل به دفعات را نيز داشته باشیم.

وی با ايما بوسيله سوگند به فتور بررسي شرکتهای مادرانی که طلاق گرفته‌اند
هواپیمایی احسان شرکتهای خدمت ها هوایی صوب مقاوله نامه، افزود: بدبختانه تشكيلات هواپیمایی کشوری نیز به مقصد براي این روال مباشرت نمی‌کند و آنرا نظير تاخیرات پروازی ایرلاینها خلاص کرده است.

انتهای پیام/

 

سرایت بی‌نظمی ایرلاینها به شرکتهای خدمات هوایی

[ad_2]

سرایت بی‌نظمی ایرلاینها به شرکتهای خدمات هوایی