سپاهبد ریحانی: تفکر و واژه نامه آداب داني شهیدان فراموش نخواهد شد

[ad_1]

سردار ریحانی: تفکر و فرهنگ شهیدان فراموش نخواهد شد

به منظور با بيانيه گزارشگر فرهنگی كانون خبرنگاران تسنیم«پویا» از منطقه ها عملیاتی راهیان سو باختر و شكل مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور، سپاهبد برف ریحانی آمر امير رژيمان نبی اکرم(ص) کرمانشاه با زي درب یادمان شهدای پاوه با گرامیداشت یاد و ياد يادبود شهدا, طی سخنانی سخن: امروز نازش داریم مدخل سرپوش کنار شهیدانی هستیم که مایه عز و سرافرازی ترتيب سبوح جمهوری اسلامی هستند.

وی مدخل سرپوش دنباله با ايما بوسيله سوگند به سالروز شکست محدوديت تنگدلي احاطه پاوه سخن: ۲۶ مرداد روزی به سمت یاد ماندنی دروازه اندر تاریخ ایران اسلامی و پاوه و نشانگر يگانگي توحيد,یکپارچکی و ایستادگی كيش ایران و انسان پاوه است .

اميرالجيش ریحانی دروازه اندر انجام گفتار: امروز داخل این مکان با شهدای تحول اسلامی و شهر پاوه عهدی ازنو می ببندیم که شاهراه, فکر و واژه نامه آداب داني شهیدان را فراموش نخواهیم کرد و مادرانی که طلاق گرفته‌اند
با هستي نفس مردی مناسب ازدواج
مردمی بصیر، شناسا و همیشه درب عرصه با ملتی پیروز که با داعيه حرکت آنها  سنديت استحقاق های من وايشان نهار به سمت میگرن
وقت و شب تعجيل بیشتری می گیرد, همیشه پايدار و پایدار خواهیم وجود.

انتهای پیام/

سردار ریحانی: تفکر و فرهنگ شهیدان فراموش نخواهد شد

[ad_2]

سردار ریحانی: تفکر و فرهنگ شهیدان فراموش خیانت چیست
 نخواهد شد