سرشماری سكنه اشخاص و مسکن استان تهران ابتدا شد

[ad_1]

رئیس دستگاه پروگرام و طرف حالت دليل استان تهران از عنفوان سرشماری اینترنتی سكنه اشخاص و مسکن دانشپايه طول عمر ۱۳۹۵خبر غريو.

به منظور با اعلاميه خبرگزاری نيكي و عتاب به منظور با شيريني گزك از پورتال تشكيلات دستور كار و نقدينه جانب استان تهران، دارايي ايزد ترکی از بدو سرشماری اینترنتی فال و مسکن سن ۹۵ از نخستین دقایق بامدادان امروز شنبه نبا اخبار معدلت و سخن: تقاضای من وايشان از نفوس و پري این است که مشارکت ذات را دروازه اندر این نقشه نمودار شكل ملی به مقصد براي حداکثر رسانده و با ماموران مرکز حساب داخل این الگو، نهایت همکاری را هيئت فرم دهند.

وی با بیان اینکه سرشماری اینترنتی اهالي و مسکن واحد زمان ( روز ۹۵ تا ۲۴ مهر دنباله خواهد داشت، افزود: طی كلاس‌های قبل پیشرفت‌های مناسبی درون رزمگاه اینترنت دروازه اندر کشور وجه غمگين و نيكوكاري بالذات برآوردها، ضریب توانايي اینترنت نيز اکنون باب کشور به طرف ۴۵ درصد رسیده است، بنابراین توقع می‌جگرپاره که ۳۵ درصد خانوارهای تهرانی تو این نقشه نمودار شكل ملی، به مقصد براي ريخت اینترنتی شرکت کرده و داده ها خويشتن را به منظور با درج برسانند، درون اینکه کد رهگیری که جهاز به مقصد براي آنها تحویل می‌دهد را نزد خويشتن نگهداری کرده و درب هنگام فرصت احاله ماموران مرکز پي جويي، لمحه مدت را تحویل دهند.

ترکی عهد اندازه کرد: آدمي از گاهنما ۲۴ امشب می‌توانند با احاله بوسيله سوگند به رواق ملی www.sarshomari۹۵.ir داده ها خويش را بوسيله سوگند به ضبط برسانند.

خوبي بالذات این اعلان صورت‌های اینترنتی سرشماری به مقصد براي وجه بي نقش امرد و شيوا راهي تهیه شده و نفوس و پري با تو اختیار منصرف كردن معلومات دقیق هویتی خويش و نیز کدپستی صحیح می‌توانند تو این سرشماری شرکت کرده و معلومات خويشتن را اهل نمایند، سوالات الگو شده نيز بوسيله سوگند به رخسار بسیار بي نقش امرد است و كل فردی می‌تواند به سوي راحتی بوسيله سوگند به ساعت لبيك اجر دهد.

[ad_2]