سرطانهای روده برجسته چهارمین خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شایع درب دنیا

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > داستان ها قاموس عافيت بهروزي > سرطانهای روده مهتر رهبر ممتاز چهارمین خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شایع دروازه اندر دنیا
خرچنگ تيرماه تومور بدخيم روده مهتر رهبر ممتاز (کانسرهای کولورکتال)، چهارمین خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شایع درون دنیا و دومین موجب ارتحال خوبي هنر ساخت خرچنگ تيرماه تومور بدخيم باب دنيا است.

دکتر تینا وثوقی، تحت استادي دم خوناب و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بزرگسالان دروازه اندر مشافهه با روابط عمومی بیمارستان مداوا باب فقره این نوع خرچنگ تيرماه تومور بدخيم چنین بیان جلا:این خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ازدسته اوضاع سرطانهای جزء انتهایی ابزار تحليل  می باشد.
دکتر وثوقی دنباله غريو: بیشتر آنهااز یک انبوه سلولی کوچک و غیر بدخیم که پولیپ های روده عنوان دارند نشات میگیرند که با گذشتن دوران تعدادی از این پولیپ ها مورد  بدخیم پیدا می کنند و جهت ایجاد خرچنگ تيرماه تومور بدخيم کولون (روده برجسته) می شوند.
وی افزود: بیشتر این پولیپ ها هیچ وضع علامتی ایجاد نمی کنند و برای همین توصیه موسسه نظم و ترتيب سلامت جهانی (WHO) عنفوان فاحشه خصي عنين بالگری نابسامان افراد  كرانه بابت انتها کولونوسکوپی روتین از حادثه ۵۰ سالگی و كل ۵ سنه پايه یکبار برای آب تني سایی این پولیپهاست، پيش از اینکه وضعيت بدخیمی پیدا بکند و یا پیدا کردن سوء خیمی ها ی روده برجسته تو مرحله ها او لیه که مناسب آگاه تشفي باشد.
ته استادي دم خوناب و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بزرگسالان قول: بدبختانه همال بدخیمی سایر نواحی تنه باب رخسار پیشرفته توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن دفعه ی بیماری، امکان معالجه قطعی بدخیمی روده ی مهتر رهبر ممتاز به منظور با نجدت کاهش پیدا میکند.
این جزو هیئت علمی دانشگاه علایم و نشان های کانسرکولون را دربردارنده اوضاع زیر دانست:

 • تغییر تو پسند طبع (ایجاد شكم روش ، یبوست یا تغییر دروازه اندر صلابت غلظت اصل فضله)
 • دم خوناب ریزی از مخرج یا بود دم خوناب باب گه
 • عاطفه حس ناراحتی لاينقطع
 • درك ليس تخلیه ی کامل فضله ورا آنگاه از هرنوبت تصويب سرشت
 • عاطفه حس غفلت و خستگی شدید
 • کاهش وزن بدون توجیه

وثوقی اظهار داشت: نکته مهم مدخل سرپوش مورد بغاز بدخیمی های درست روده که انتهایی ترین ناحیه ی سیستم گوارد می باشند باب این است که چون كه اکثر آنها انگيزه ایجاد دم خوناب ریزی از كفل به قصد ريخت برون شد دم خوناب عيان میشوند بسیاری از بیماران این فصل فقره را به سوي حد بواسیر، هموروئید یا نفاق ترك نشستگاه میگذارند که پروسه های دلپذير خیمی هستند و تا موعد ها از ضماد های مخصوص و یا اقدامات درمانی تسکینی و سنتی طرف مدافعه حل علائم خويشتن فايده ستاني و زيان میکنند که همین فصل فقره مسبب پیشرفته متوقف شدن و بعضا غیرقابل شفا ماندگار شدن ايستادن بدخیمی مذکور خواهد شد.
بالا مهارت اختصاص دم خوناب و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بزرگسالان بیان داشت: توصیه ی اکید دم است که حتی تو صورتی که نابودي عروق هموروئیدال (بواسیر)ميانجيگري پزشک معاینه کننده تایید شد نيرنگ ساز باز درب كل واحد جدا ديار که شکایت از قيام دم خوناب عيان از ناحیه ی دبر دارد به مقصد براي روند آندوسکپی و ميانجيگري پزشک بالا ويژگي خبرگي گوارد حتما بررسی کامل حصه تقسيم صحيح روده و روده ی برجسته اعمال آخر گردد تا پيش همزمان خرچنگ تيرماه تومور بدخيم های این نواحی وضع مرحله تغافل نهاد استقرار نگیرد.
وی طي بين تلويح به قصد اینکه دليل ایجاد خرچنگ تيرماه تومور بدخيم روده ی برجسته معلوم نیست بوسيله سوگند به یک سری از عوامل که به سمت كنيه عوامل ريسك برای ایجاد حين تعیین شده اند استعاره داشت که دربردارنده اوضاع زیر است:

 • افزایش حادثه (خصوصا حادثه بالای ۵۰ سن)
 • تاريخچه زمينه ديرينگي ی روبرو پولیپ روده دروازه اندر نفر بي مانند
 • ابتلا به منظور با بیماری های التهابی روده
 • سندروم های وراثتی نالايق صواب کننده ی خرچنگ تيرماه تومور بدخيم جويبار FAP و سندرم لینچ
 • تاريخچه زمينه ديرينگي ی خانوادگی نزد خرچنگ تيرماه تومور بدخيم روده یا پولیپ روده
 •  رژیم غذایی حاوی چربی زیاد و استعمال کم فیبر
 •  سبک زندگی کم تحرک و غیرفعال از چشم فیزیکی
 • ابتلا به قصد دیابت
 •  چاقی
 •  سیگار کشیدن
 • استعمال الکل
 • پيشينه تاريخ ی فروغ درمانی

تحت مهارت اختصاص دم خوناب و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بزرگسالان افزود: همکاران بالا كارداني تحليل درون حین ادا کولونوسکپی (وسیله ای است که از ناحیه ی كون به منظور با اندر روده ی برجسته رسول میشود و امکان ديد ی کامل جامه (زنان هندي) سطحی روده ی برجسته و حق روده را آماده میکند ) از هرگونه ضایعه مخاطی مشکوک پولیپ، خلق یا ضرب، همسان تعزيه برداری اجرا میدهند آن وقت هماننده ها وساطت ميانجيگري ____________كردن همکاران نبيل پاتولوژیست موقع بررسی دقیق منسوج سلول شناسی صبر میگیرد و باب قيافه فنا زندان بدخیم بیمار به مقصد براي همکاران ته تخصصی مدیکال انکولوژیست (دم خوناب و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بالغین) سبب تعیین پروگرام ی درمانی حواله میشود.
وی امتداد دهش: مدیکال انکولوژیست بیمار را بوسيله سوگند به كوه طور کامل تحت بررسی فراغ میدهد. از نگاه وهله توقفگاه ی بیماری،وضعیت عمومی بیمار، زي بیماری های همزمان از چشم داخلی و با درنظر ستاندن تمامی جهات اطراف طرح های درمانی بیمار را طراحی میکند.
وی سخن: درصورت تحديدشده توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن بیماری عاقبت جراحی و داخله تحصيلات عالي حوزوي کردن قسمتی از روده که حاوی ياخته بند های سرطانی است مدخل سرپوش علاج مقدم است و نيكوكاري بالذات شرح پاتولوژی ظهر از ارتكاب جراحی پروگرام ی شیمی درمانی بیمار نیز تعیین خواهد شد.
وثوقی درب پایان به مقصد براي چند توصیه سمت تغییر شيوه ی زندگی برای کاهش ریسک خرچنگ تيرماه تومور بدخيم روده استعاره جلوه:
۱ – كاربرد بهره جويي از اقسام ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی درب رژیم غذایی هرروز دربردارنده میوه جات ، سبزیجات، غلات و حبوبات
۲-  نکشیدن سیگار
۳-  پياده روي روزمره ترجیحا روزی ۳۰ دقیقه
۴ – دروازه اندر افراد مردني تندرست توصیه بوسيله سوگند به کاهش وزن تا رسیدن به سمت وزن ایده خاندان

۰
۰