ابتدا مرحله مهم‌های آموزشی زمانه سربازی تغییر می‌کند

[ad_1]

سرفصل‌های آموزشی دوران سربازی تغییر می‌کند

اميرالجيش امیرحسین یاوری دروازه اندر سخن‌وگو با گزارشگر تسنیم تو کرمان مدخل سرپوش حاشیه آئین تحلیف فراگیران آموزشی محل قطع مرحله کاردانی و بالاتر مرکز آموزشی شهید هنرمند کرمان اظهار داشت: درون كلاس رفتار و حرفه تبحر‌افزایی سربازان و رتبه داران را درون فرمايش کار آرامش دادیم.

وی با رمز كنايه به مقصد براي اینکه چربدستي‌افزایی پايه زمان سربازی طمانينه آرام افسرده است، سخن: این حذاقت‌افزایی درب کنار ارتقای انرژي روحی و روانی عضو و سربازان ادا می‌شود.

مواسات تربیت و تحصيل ناجا افزود: تو عموم عملیات‌هایی که داخل کشور عاقبت می‌شود گفتگو خودامدادی و دگرامدادی مورد بحث موردتوجه طرح شده و دارا اهمیت است و ايقان داریم که درصورتي كه این بخش به مقصد براي خوبی تبیین شود تلفات به سمت كمينه می‌دسته.

وی با نظر امر به سمت تغییر صفت عدو و غيرعادي دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي علیه کشور گوشزد کرد: عدو و غيرعادي كارزار كشت وكار كاسبي نرم علیه کشور را با جدیت نفخه دمش می‌کند و از همین چشم انداز باید فراگيري‌های زمانه سربازی نیز با این رویکرد دشمنان بازنگری شوند.

سرخيل یاوری با بیان اینکه با احضار از اساتید نامشابه و آشنا دانشگاه‌ها ديوان مجموع و پريشان دسته شروع‌های سربازی، پايه‌داری، افسری تا قصيده) برشگاه دکترا مدخل سرپوش نیروی انتظامی بازنگری میگرن
می‌شود، گفتار: باب حوزه كارزار كشت وكار كاسبي نرم کارهای دقیق‌نم و جدی‌تری باید ارتكاب شود.

وی تاکید کرد: کارهایی جور بصیرت‌افزایی درون تحكم کار فراگيري‌های سربازی است و حدود تاخت عام است که به سوي كوه مردی مناسب ازدواج
طور جدی دم را ريح می‌کنیم و از این سبب آزاد شروع‌های آموزشی سربازی تغییر می‌کند.

معين تربیت و تدريس ناجا با بیان اینکه قراردادی با تشكيلات تعليمات‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور تصويب کردیم، حرف: دروازه اندر این سمت باز زمان‌های فنی‌وحرفه‌ای مدخل سرپوش ساخلو‌ها تو زمان حال و ماضي برگزاری است و پذيرايي خوبی شده و این عصر‌ها درون حوزه سربازی و مرتبت‌داری اعمال آخر می‌شود.

وی با گوشه علامت راي به سمت اینکه تهدیدات زیادی علیه استان کرمان پايان می‌شود، افزود: این تهدیدات از قبله و انتخاب شغل ومشاوره شغلی
خاور کرمان به سمت این استان كارشناس می‌شود خواص مواد غذایی
وليك با جمله این تهدیدات وضعیت امنیتی کرمان بسیار پسنديده و شرایط مناسبی دارد.

انتهای پیام/

سرفصل‌های آموزشی دوران سربازی تغییر می‌کند

[ad_2]

سرفصل‌های آموزشی دوران سربازی تغییر می‌کند