سروده جدید محمدمهدی شفیعی مدخل سرپوش رثای امیرالمومنین (ع)

[ad_1]

به منظور با تفسير گزارشگر فرهنگی كلوپ خبرنگاران تسنیم «پویا» سید محمدمهدی شفیعی از شاعران خردسال و روحانی کشورمان که چندی پیش دروازه اندر حضور راهنما سترگ اغتشاش سروده‎ای دلچسب را به طرف شهدای حافظ حرم تقدیم کرد و سبب شد زعيم سترگ تحول برای كل یک از ابیات ساعت یک آفرین بگویند، سرودۀ جدید خويش را نيكي بالذات سخنراني شقشقیه امیرالمومنین (ع) به قصد این راهبر غماز تقدیم کرده است.

نوشته کامل گيسو به مقصد براي تاويل ذیل است:

باب توقع عزيز تو دريافت شگفتی هست، لمحه مدت را بوسيله سوگند به غيراز شهید نمی‌فهمد
آیینه تقاضا کشف کند لحظه را، باز جدا کرد ديده و دید نمی‌فهمد

از کوهسار معرفتت آری این سیل حکمت است شده جاری
هرکس که فواد نداد نمی‌نوشد، هرکس که قلب خاطر برید نمی‌فهمد

یک زندگي باآنكه غرقه شد آنگونه مدخل سرپوش واژه‌های اعجاز‌آمیزت
دریای اشکهای تو را داخل بئر پور ابی‌الحدید نمی‌فهمد

گفتی که جسم به منظور با سر بر زمين (مهر) گذاشتن نمی‌دادم پرستشگر خدا را گر که نمی‌دیدم
گفتی و قرنهاست که حرفت را عرفان بایزید نمی‌فهمد

شیرینی بدو تو را آری غیر از خدای کعبه نمی‌داند
شكرين كشف گواهان «فزت و آفريدگار» ات را بی‌شک به سوي غيراز شهید نمی‌فهمد

انتهای پیام/

[ad_2]