سنای آمریکا برای باطل سازي وتوی مصوبه شکایت ازعربستان رای گیری می کند

[ad_1]

سنای آمریکا زمان چهارشنبه برای باطل سازي وتوی رئیس گروه این کشور درمورد لایحه ای که بوسيله سوگند به خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر اجازت نگاره گرده نقاشي دعوی علیه عربستان سعودی را می بخشد، رأی گیری خواهد کرد.

به منظور با اعلان خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از سی اِن اِن، پارلمان سنای آمریکا زمان چهارشنبه برای الغا وتوی «باراک اوباما» رئیس جمهوری این کشور درمورد لایحه ای رأی گیری خواهد کرد که به سمت قربانیان و خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر این حق قانونی را می بخشد که عربستان سعودی را برای تمام پيكره ادعایی درب این حملات تحت پیگرد قانونی سكون دهند.  

نقض دروغ گفتن وتوی رئیس توده آمریکا نیازمند کسب خيز سوم آرای كنگره سناست و درنتيجه از دم، رأی گیری مشابهی باب محفل نمایندگان برای نسخ این وتو برگزار خواهد شد.

با نقض دروغ گفتن وتوی باراک اوباما، این اولین باری است که بشقاب درخلال هشت سنه پايه ریاست جمهوری وتوی او باطل می شود.  

اوباما تو توضیح دلیل خصومت ذات با لایحه مذکور می گوید که این لایحه می تواند زمینه را برای تصوير زمينه دعاوی علیه آمریکا به قصد افترا اقداماتی که وساطت كردن ازطريق نیروهای نظامی، دیپلماتها و سایر شهروندان این کشور عاقبت می شود، جمع آوري نماید.

اوباما سپس از وتوی این لایحه درون پیامی با خانواده قربانیان حملات یازدهم سپتامبر فاش اشعار همدردی کرد؛ وليك اظهار داشت که وی این لایحه را وتو می کند زیرا این مصوبه مانع از اثربخشی اقدامات ثروت آمریکا علیه تروریسم خواهد شد و بازخواست از دولتهای خارجی به خاطر تباني منصرف كردن تو تروریسم را «از اختیار کارشناسان امنیت ملی و سیاست خارجی بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل ساخته و برعهده عدليه های طرفین خصوصی دعوی می گذارد».

گفتنی است که لابی گریهای مبسوط سعودی ها برای شکست این لایحه با مقاومتی نیرومند برابر شد که منشاء لحظه، درخواستهای لبريز از احساسات خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر برای به سوي تصویب حمل كردن تحويل دادن این لایحه حيات.

ضروري به سمت ذکر است که تو روي الغا وتوی اوباما تو مجالس بلندي و نمایندگان، این لایحه به سوي رغم ضديت رئیس همگي به منظور با هنجار تبدیل خواهد شد.

[ad_2]