سندروم رنج تنفسی نوزادان، باشي اسباب رحلت و میر كودكان تو زمانه نوزادی است

[ad_1]

بوسيله سوگند به خبر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی (ره)، دکتر ميمون دهدشتیان، زبر و پايين مهارت اختصاص نوزادان این مرکز قول: شایعترین بیماری نوزادان که شما داخل بیمارستان رهبر خمینی (ره) با حين روبرو هستیم سندروم دیسترس تنفسی نوزادان است.

وی استمرار نصفت جار: این بیماری بیشتر باانسجام صحيح به مقصد براي نوزادان خام است و طبق معمول مدخل سرپوش نوزادان زیر ۳۴ هفته پيدايي می کند.

دهدشتیان افزود:كل چقدر مجلس حاملگی کمتر باشد گمان ترديد ابتلا به سمت بیماری سندروم آزار تنفسی درون نوزادان بیشتر است و دروازه اندر حقیقت سردار ارتحال و میر کودکان درب هنگام دنيا نوزادی همین بیماری است.

وی باب بقا به سمت سبب پيدايي این بیماری نظر امر کرد وقول: مسبب پيدايش بیماری سندروم اذيت تنفسی مدخل سرپوش نوزادان کمبود علت ای به قصد شهرت اسم سورفاکتانت است که می بایست درب ریه ترشح شود و اگر نوزاد كال باشد ممکن است این هيولي اصل دروازه اندر جسم جسد او تولید نشده و تو نتیجه مقيد برخورد مشکلات تنفسی شود.

زبر و پايين ويژگي خبرگي نوزادان مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی (ره) گفتار: شفا این بیماری از طریق تزریق ماچه ی سورفاکتانت درون ریه نوزاد است که این آيين درمانی وضعیت نوزاد را بسیار ترقي و حتف و میر نوزادان به سوي این حيث انگيزه را بسیار کاهش داده است.

دهدشتیان مدخل سرپوش پایان حافظه داغ کرد: جثه نوزاد ۲ یا ۳ گاه پشت از دریافت این مايه ذات به طرف نفس ترشح لاس سورفاکتانت باب ریه را عنفوان می کند و دیگر نیازی به قصد تزریق مكرر تازه این لاج نابودي نخواهد داشت و نوزاد می تواند همچون نوزاد طبیعی استنشاق کند.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*