قولنامه وسعت بسط دادن ۸۲۵ روستای استان مرکزی تصویب شد

[ad_1]

محمدرضا رضافرح درون گفتار‌و‌گو با گزارشگر تسنیم باب اراک، با تلويح به قصد اجرای تصوير زمينه هادی درون استان مرکزی اظهار داشت: الگو هادی یک قباله بسط روستاست که رستاق را طوری هدایت کند تا با یک الگو اصولی، اساسی،فراگير و کاربردی که دربردارنده بسط کالبدی و وسعت بسط دادن خدماتی می‌شود بتواند رويش بشخصه را پیدا کند.

وی افزود: این قباله که برای موعد ۱۰ ساله تهیه می‌شود، وضعیت پهنای خیابان‌ها، گذرگاهها، مذاكره‌های فرهنگی و آموزشی، وضعیت اقتصادی و درمجموع پيشرفت آبادي را قرائت بررسي می‌کند و داخل نهایت یک دفترچه بوسيله سوگند به تصویب می‌گروه بهره و ضرور‌الاجرا می‌شود.

رضافرح تصریح کرد: تمام قريه یک قواله پيشرفت آزاد دارد و درحال حاضر تمامی روستاهای بالای ۲۰ اهل بيت دارای قولنامه بسط هستند و قباله گسترش برای ۸۲۵ قريه تعریف و تصویب شده و تو رابطه تسلط اجراست، همچنین از ابتدای امسال کار بازنگری نگاره گرده نقاشي‌های هادی را با مقصد تجلي کردن آنها بدو کرده‌ایم.

مدیرکل بنیادمسکن قيام اسلامی افزايش کرد: عمل بعدی اجرای نگاره گرده نقاشي‌های کالبدی است که به سوي تقبل بنیاد مسکن استان بوده و باب این سو نیز ۹۰ قريه تکمیل  شده و حدود ۴۰۰ دهات درب مرحله ها نامشابه و آشنا درون تباني اجراست که با تدقيق به طرف شرایط ناپسند اعتباری که هستي حكومت دارد، تخصیص‌ها آسیب‌رسان هستند.

وی ضمير اثر کرد: این درحالیست که ۸ درصد از نگاره گرده نقاشي‌های عمرانی به مقصد براي ميل نقش‌های هادی درنظر دلگير شده که باب شغل اینطور نیست و این موضوع قضيه عملا يد ارتباط بنیاد را داخل اجرا اقدامات بیشتر داخل روستاها می‌بندد و نمی‌گذارد که اقدامات بايست را پايان دهیم.

انتهای پیام/

[ad_2]