سوءاستفاده‌ مالی و انتصابات جدید تو هیئت مدیره/ به منظور با دخول رمق قضائیه نیاز است

[ad_1]

به قصد اعلاميه گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اتفاقات اخیر مدخل سرپوش جعبه ذخیره فرهنگیان لا خانه دار تك به سوي یکی از مهمترین اعلام فراگيري‌وپرورش باب ماه قبل تبدیل شده است بلکه ابهامات بسیاری را برای اجتماع جمعيت یک میلیون نفری فرهنگیان کشور درب پيوند با عملکرد جعبه ذخیره و تخلفات مالی احتمالی ایجاد کرده است.

طی هفته‌های ماضي خبر مختلفی درون پيوستگي با عملکرد جعبه ذخیره فرهنگیان منتشر شد که غالباً آنها از تخلفات مالی حکایت داشت، برخی نمایندگان جلسه، از خلاف ۶ تا ۸ الف بلبل میلیاردی گفتگو می‌گویند ليك  شهاب الدین غندالی بوسيله سوگند به روشني اشتباه ۶۸ عندليب میلیاردی را تکذیب می‌کند.

از میان اعضای هیئت مدیره جعبه ذخیره فرهنگیان، مرتضی حاجی که نفس قبلاً وزیر تعليمي و تعليم آموزش بارآوردن مدخل سرپوش اقبال اصلاحات بوده و شهاب الدین غندالی داخل حين هنگام فرصت ياري وی بوده است، بوسيله سوگند به تدافع بي قيد اندام از جعبه ذخیره آماده و تخلفات احتمالی را باانسجام صحيح بوسيله سوگند به بخت پيش از می‌داند.

از سوی دیگر شهاب الدین غندالی به منظور با كنيه مدیرعامل جعبه ذخیره فرهنگیان از قرضه‌ 3 الف بلبل میلیاردی بانک سرمایه به سمت ۵ آدم آگاهي می‌دهد که به سمت دلیل لاوجود قبض وثیقه‌های کافی، بازگردانيدن آنها بسيار است.

مسلماً بانک سرمایه غيرواضح‌ترین وضعیت را دروازه اندر زیرمجموعه‌های جعبه ذخیره فرهنگیان دارد و بیشترین تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن نمایندگان متقاضي مسئلت تحقیق و جستجو قطعي ماندگار شدن ايستادن وضعیت مالی این بانک است چراکه بانک سرمایه آغاز بانک مستخدم به قصد فرهنگیان تأسیس شد وليك مزایای ساعت به سمت افراد اختصاصي می‌دسته.

داخل گیرودار مخابره متعدد از تخلفات مالی جعبه ذخیره فرهنگیان اینبار روايت مسند و مبتدا نقل دیگری مبنی نيكي تغییر اعضای هیئت مدیره جعبه به سوي اذن زاويه رسید. برطبق این اخبر اعضای هیئت مدیره جعبه ذخیره فرهنگیان حاوي شهاب‌الدین غندالی (مدیر ثمربخش)، روان امر آفريدگار عالمی (رئیس هیئت مدیره)، سعادتمند امید علی، رحیم اسماعیلی فاضل جاافتاده، سید محسن گلدانساز و سید احمد زرهانی بودند و تن هفتمی که نامی از او معين نیست، به مقصد براي بجز ملك صفا و جسد‌خدا عالمی تغییر کرده‌اند.

حسین مقصودی نماینده آدمي سبزوار درب پارلمان شورای اسلامی با تأیید تغییر اعضای هیئت مدیره جعبه ذخیره فرهنگیان بوسيله سوگند به یکی از خبرگزاری‌ها می‌گوید:هیئت مدیره روی کاغذ تغییر کرده و از ۷ شخص قبلی ۶ شخص تعویض و یک تن از پيش از باقی مانده است تا مجموعاً هفت شخص شوند.

بلافاصله دنبال از نشر اشاعه این نبا اخبار، جعبه ذخیره فرهنگیان با ترويج اطلاعیه‌ای ذمر آوند شرط می‌کند:درمورد هیئت مدیره جعبه ذخیره فرهنگیان، بدین وسیله عهد اندازه می‌دارد که این هیئت مدیره کماکان و باقوت به سمت فعالیت نفس امتداد می‌دهد و تا دم تنظیم این اطلاع آزاد شایعات مورد بحث موردتوجه طرح شده شده پیرامون بنگاه تکذیب می‌شود.

با نيستي تکذیب این آگاهي از سوی جعبه ذخیره، شهاب الدین غندالی مدیرعامل این جعبه درب اظهارنظری با پذیرش تغییر دراین جعبه می‌گوید:‌ دروازه اندر ميتينگ هفته ديرين هیئت امنا، پنج آدم از اعضای هیئت مدیره تعيين شدند و مدیر مزدور بااثر و رئیس هیئت مدیره باقی ماندند و پنج شخص دیگر تغییر کردند.

ستمكار کوچکی ذريه آلت کمیسیون تعليمات و تحقیقات جرگه و از نمایندگان طالب تحقیق و جستجو از جعبه ذخیره فرهنگیان درون حرف‌وگو با گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم می‌گوید:‌ داخل پيوستگي با تغییر اعضای هیئت مدیره جعبه شرح‌هایی شنیده می‌شود و آنگونه که پیداست میان آنها مذاكره و درگیری‌هایی ایجاد شده است و برخی اعضای هیئت مدیره تغییر کرده‌اند.

وی با ايما به طرف اینکه وزیر تحصيل‌وپرورش از کمیسیون تعليمي و تحقیقات كنگره فرصتی را دریافت کرد، بقيه می‌دهد: احياناً می‌خواهند باب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کمیسیون پرورش حله بيانيه بدهند که تغییراتی را دروازه اندر هیئت مدیره جعبه ایجاد کرده‌ایم.

آلت کمیسیون درس‌وتحقیقات كنگره با حكم به سمت اینکه برای روشن سازی وضعیت مالی جعبه ذخیره فرهنگیان نیازمند تحقیق و جستجو و رسيد جدی رمق قضائیه هستیم، می‌افزاید:نيز اکنون نا قضاییه به سمت ريخت جدی داخل سوال جريان جعبه ذخیره فرهنگیان دخول نکرده است و صرفاً تعدادی از مسئولان این دفتر دعوت شده‌‌اند.

وی بیان می‌کند: اسامی افرادی که به قصد شهرت هیئت مدیره جدید جعبه ذخیره فرهنگیان بوسيله سوگند به اذن زاويه می‌گروه بهره از حرکت سیاسی حکایت دارد و این تغییرات نمی‌تواند اوضاع جعبه رابهتر کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*