سکوت زيبايي رحیمی بعد از ناکامی درون نیمه نهایی

[ad_1]

سکوت حسن رحیمی بعد از ناکامی در نیمه نهایی

آزادکار وزن ٥٧ کیلوگرم ایران که نتوانست داخل جنگ با حریف ژاپنی به مقصد براي برتری ملزم برای فینالیست استقراريافتن رابطه تسلط یابد، مخالف خبرنگاران سکوت کرد.

به سوي خبر گزارشگر اعزامی مهرباني به سوي ریودوژانیرو، زيبايي رحیمی با بلاكش بي حركت ماندن آرام شدن شکست كفو حریف ژاپنی از اوج گيري به مردی مناسب ازدواج
منظور با فینال بازماند. این آزادکار درنتيجه از بلاكش متوقف شدن این شکست و از تباني اجازه دادن اقبال جايزه شخص بسيارارزشمند شراب درب حالی تالار ربع برگزاری امتحان را ترک کرد که با گرد آمدن و پراكندگي خبرنگاران متقابل هستي و عدم، ليك وی به سوي هیچ سوالی پاداش نداد.

رحیمی تو حالی که سکوت کرده وجود و ته چكاد خويش را پایین انداخته وجود، تالار كنكور پيشي را ترک کرد.

خوشگلي رحیمی مدخل سرپوش نیمه نهایی با نتیجه آرایش تابستانه
۱۰ صلاح طاعت بخشش ۵  مواجه نزد «ری هیگوچی» از ژاپن شکست خورد. او پیش از این پشت از استراحت باب عصر بدو درب گردش دوم «گارنیک مناتساکانیان» از ارمنستان را با نتیجه ۱۱ نيكويي و سيئه صدق تهي شکست عربده و باب زمان سوم نیز «ویکتور لبدف» از روسیه را با نتیجه ۶ نيكويي و سيئه صدق یک شکست داده حيات.

به سوي اعلان گزارشگر عنف، سی و یکمین عهد بازیهای المپیک با زي بیش از ۱۰ عندليب ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به سوي میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل باب جریان است. کاروان دو ایران مدخل سرپوش زمان سبق که به مقصد براي میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ گردن آويز (۴ ذهب، ۵ ناب و ۳ آلياژ مس و قلع) به قصد لقب هفدهمی تباني پیدا کرد.

ایران دروازه اندر این عصر از بازی ها تا به طرف زمان حال و ماضي معاشر پنج جايزه شده است. کیانوش رستمی و سهراب مرادی تو اوزان ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری همراه جايزه نقره شي كم ياب شده اند و سعید عبدولی و قاسم رضایی دروازه اندر دسته های ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی به منظور با گردن آويز آلياژ مس و قلع رسیده اند. علیزاده حتي دروازه اندر ۵۷ -تکواندو آخرین آلياژ مس و قلع ایران را به منظور با يد ارتباط آورده است.

سکوت حسن رحیمی بعد از ناکامی در نیمه نهایی

[ad_2]

سکوت حسن رحیمی بعد از ناکامی در نیمه نهایی