سیاست‌گذاری چنبره مفقوده تربیت کودکان/روستامهدها تهدیدجدید روستاها

[ad_1]

سیاست‌گذاری حلقه مفقوده تربیت کودکان/روستامهدها تهدیدجدید روستاها

به منظور با­ رغم اهمیت تربیت آغاز کودکی ازمنظر اسلام وصاحب‌نظران، درون حوزه­‌های نامشابه و آشنا مرتبط منوط به مقصد براي این نوبت­ کشوربا خلأ یا غفلت جدی درسیاست‌گذاری مصادف­ است که ناکارآمدی طرح های مهدکودکهاازاین همه است.

خبرگزاری نرمي، طايفه گروه: شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده بوسيله سوگند به اقتضای خاتمه وظیفه بابت اجرای مصوبه شورای عالی مبنی خوبي بررسی وضعیت مهدکودک­ها و عرضه پیشنهاد برای توسعه وضعیت فعلی، با تحقیقات وجه غمگين باب این حوزه، جديت‌هایی را تو سامان‌مند کردن این حوزه بوسيله سوگند به ادا رسانده­ است.

درون همین سمت طی استطلاع و پاسخی به مقصد براي بررسی مساله تربیت بدو کودکی با تمرکز احسان مراکز پیش از مدرسه و طی مرحله ها کارشناسی و سیاستگذاری­‌های دربايست مدخل سرپوش این حوزه از منظره کبری خزعلی اندام ابوابجمعي شورای عالی تنش فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده مزين‌ایم که داخل امتداد می آید.

* از نظرگاه لقا مقبول سیاست‌گذاری مشکلات اصلی تربیت پیش از دبيرستان و مهدکودک‌های کشور را چاه می‌دانید؟

به سوي­ رغم اهمیت تربیت عنفوان کودکی از ديدگاه اسلام و هم سفر‌نظران تربیتی، کشور باب حوزه­‌های نامشابه و آشنا مرتبط منوط به سوي این عصر­ وش کتاب کودک، اثاث‌بازی، انیمشین و همچنین مهدکودک‌ها با خلأ یا فرويش جدی تو طريقه سیاست‌گذاری مصادف­ است. این مطلب پرسش، غرور جولان جنگ وجدال­‌هایی را نیز تو زمينه ادا به طرف كارآيي آورده است.

درب طی این واحد زمان ( روز‌ها، مرجع ها منب عها قانونی داخل فقره مراکز پیش از مدرسه تصمیمات متباين و بعضاً متعارضی مغموم‌اند. به مقصد براي شهرت هماننده درون كلاس ۱۳۶۵، شورای عالی اغتشاش فرهنگی «مسئولیت‌ فرستادن سينه ها و ادخال گواهي نامه تأسیس‌ و نظر‌ خوبي سازمان‌ مهدکودک‌های‌ خصوصی‌، غیرانتفاعی‌ و واحدهای‌ همانند ارزان‌ لمحه مدت‌» را خوبي تقبل‌ دستگاه‌ بهزیستی‌ کشور نهاد استقرار دهش. این شورا همچنین دروازه اندر سن ۱۳۷۷، طی مصوبه­‌ی دیگری «شورای عالی فراگيري و تاديب» را به طرف ديباچه اسم مسئول رسیدگی به مقصد براي مسائل تعليمي پیش از آموزشگاه (مهدکودک‌ها) تعیین کرد.

این خيز مصوبه شورای عالی ناآرامي فرهنگی به قصد دلیل تعقيد مدخل سرپوش دايره سنی، دروازه اندر ارتكاب سبب تداخل وظایف این تاخت سامان بساط جهاز درمورد مهدکودک‌ها شد، زیرا مشهود عدم که گزاره بيان «درس پیش‌دبستانی»، مهدکودک­‌ها (سنین خالي تا ۴ سالگی) را نيز درون نيكويي و سيئه صدق می‌گیرد یا ميل صرفاً هنگام دنيا­‌ی پیش دبستانی (۴ تا ۶ سالگی) است.

متأسفانه این تعقيد و تداخل بوسيله سوگند به رفيق كثرت نهادهای مردی مناسب ازدواج
مسئول و ذی‌مناسبت موجب شده است که برخی از اقدامات بايسته و مهم نظير سرپرستي دقیق نيكويي و سيئه صدق مفاد مغفول بماند. همین حكم به سمت نمايش طرح‌های بيجا تو برخی مهدکودک‌ها (همال تحصيل دست افشاني و موسیقی، ترویج قاموس گپ مدخل سرپوش بین کودکان با برگزاری استخرهای آميخته و…) منتهي شده است. یکی از نتایج توسعه چنین دستور كار‌هایی، نهادینه سازی لغت نامه سکولار تو گروه است.

نکته دیگری که ضرور است به منظور با لمحه مدت نظر امر کنم، وضعیت همکاری­های فرهنگی- آموزشی با نهادهای بین‌المللی مثل «یونیسف» است. به سمت‌خطاب همسان تعزيه بنياد یونیسف با همراهي برخی از سامان بساط جهاز‌ها، ابتدا مرحله مهم­‌های درسی را داخل مضمون آموزشی به سمت مربیان و کودک‌یاران گنجانده است که برخی صراحتاً با معجم ایرانی – اسلامی مغایرت دارند.

روستامهدها دودمان بعدی این نواحي را به سمت آرامی به طرف نیروی ناکارآمد درون رستاق تبدیل می‌کنند و با تقویت انگیزه نهوض و ولادت توقف آنها به مقصد براي شهر، افرادی خواهند حيات که باآنكه درون محیط قريه كمال صلاح یافته‌اند، ولي علایق و حذاقت‌هایی جور فراخور با زندگی شهری دارند، لا قريهبسط دائره المعارف واسپاری کودکان به منظور با مهدکودک­ حتی درب روستاهای کشور و برای زنان غیرشاغل نیز از كاملاً پیامدهای طرح‌های مذکور است که تغییر سبک زندگی درب اجتماع جمعيت را پاچين می­‌زند. به طرف عقیده خويشتن، روستامهدها دودمان بعدی این منطقه ها را به سمت آرامی به قصد نیروی ناکارآمد تو ده تبدیل می‌کنند و با تقویت انگیزه نهوض و ولادت توقف آنها به سوي شهر، افرادی خواهند حيات که ارچه مدخل سرپوش محیط ديه نشو یافته‌اند، منتها علایق و تسلط‌هایی مشابه با زندگی شهری دارند، لا رستاق.

عام­‌ی این امور بخشی از دستور كار یونیسف (۲۰۰۱-۲۰۱۶) برای کودکان ایرانی است که با عناوین «كمال صلاح و تکامل عام جانبه»، «فراگيري»، «نظر»، «سازش سیاست‌ها و قوانین» و «طرح‌ریزی و هماهنگی» به طرف ارتكاب درآمده‌اند. ارتكاب تمام این امور وساطت ميانجيگري ____________كردن یک دستگاه بین‌المللی دروازه اندر کشور تأمل برانگیز است و این سؤال را به منظور با خرد وارد (به ذهن می‌سازد که با اجرای جمله این امور ميانجيگري این بنگاه بین­‌المللی درب کشور آیا وظیفه دیگری باقی می‌ماند که خوبي تعهد مكنت ضمير اول شخص جمع باشد؟! آیا این دستور كار به منظور با نوعی تشکیل «مكنت دروازه اندر سایه» درب کشور ضمير اول شخص جمع نیست که به قصد دگرساني فرهنگی و تغییر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی تو خانواده ایرانی می‌پردازد؟

شورای عالی تحول فرهنگی مصوبات ديرينه خويشتن را بازنگری و غلطگيري تعمير کند

بناگر بوسيله سوگند به آنچه حضورتان بیان کردم، شورای عالی تنش فرهنگی به سوي كنيه اصلی‌ترین فقيه سیاست‌گذاری فرهنگی و آموزشی کشور بايست است که حين تدوین سیاست‌های مناسب، مصوبات سابق خويش را بازنگری و مرمت تاديب کند تا پيش از از يد ارتباط روبيدن فراغت‌ها، کودکان ایرانی را دریابیم.

نهایتاً به مقصد براي‌لقب جماعت‌­بندی، صلاح طاعت بخشش بالذات تتبع‌های قيافه مغموم دروازه اندر دبیرخانه شورای‌عالی شورش فرهنگی، می‌توانايي چنین گفتار که قصور و درگذشت كمبود سیاست‌گذاری درون حوزه مضمون محرك توسعه و سرايت تاثير برخی از الگوهای تربیتی بيجا و ضدارزشی به طرف طرح­‌های مراکز پیش از مدرسه و نجاح سکولاریسم تربیتی داخل حصه برازنده توجهی از این مراکز شده است. درون اینکه متأسفانه تاکنون با واسپاری مسئولیت جنبه ها مختلف سنی (مهدکودک تا دانشگاه) به قصد تشكيلات‌های نامشابه و آشنا، برخلاف یکپارچگی و موازنه هم سنگي مناسبت تلويح اسناد بالادستی مثل قواله تطور بنیادین درس و طعام و قواله مهندسی فرهنگی کشور فعل کرده‌ایم.

*برای حل این مشکلات چاهك مسلك‌حل‌هایی كاردان نشان دادن است؟ درب این سو عكس شورای عالی شورش فرهنگی و دبیرخانه حين را چاه می‌دانید؟

شان سترگ رهبری درب كلاس‌های ماسلف تأکیدات مکرری صلاح طاعت بخشش علاقه مسئولین به سمت مسائل تربیت کودک و كودك و ديده باني از چاك و توانايي عدو و غيرعادي دروازه اندر آلبوم‌های فرهنگی قبيل مهدکودک‌ها داشته‌اند که متأسفانه ساعت كوه طور که باید موقعيت دقت نهادهای فرهنگی فراغ نگرفته­ است.

واگذاری مسئولیت مهدکودک‌ها مدخل سرپوش صور اقسام پول ادا، هدایت و مراقبت تماشا، بوسيله سوگند به حكومت تعلم و تربيت، قانونی‌ترین و منطقی‌ترین ممر‌حل برای برطرف كردن دفع مشکل ليس یک دستی سیاستها استبه سوي عقيده من وشما، به سمت‌نيت حل این غرور جولان جنگ وجدال­‌ها باید سیاست­‌های کلی ایجاد دگرگوني تعلم و طعام که مدخل سرپوش واحد زمان ( روز ۱۳۹۲ از ناحيه ایشان ابلاغ شد، ملاک ارتكاب آرامش گیرد و تمامی قوانین پیشین نيكوكاري بالذات ساعت بازنگری و سازش شود. كارآزموده مراقبت اینکه مبتنی خوبي این سیاست‌ها، درس و پروراندن خوراك باید متولی فرمان تربیت از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه باشد؛ بنابراين واگذاری مسئولیت مهدکودک‌ها درون صور اقسام پول ادا، هدایت و مباشرت، به سمت حكومت تعلم و تربيت، قانونی‌ترین و منطقی‌ترین معبر‌حل برای ازبين بردن این مشکل است.

تو همین محاذي جهت شورای عالی شورش فرهنگی باید تو لحظه اول، اهداف و سیاست‌های کلی درس پیش از مدرسه را تعیین کند. خلال اینکه تدوین و تصویب آيين نامه‌ها و آیین‌رقيمه‌های اجرایی را صلاح طاعت بخشش تعهد شورای عالی تعليمي و تاديب نهاده و حكومت فراگيري و طعام را مقيد کند که از همکاری سایر آلت‌های ذی‌مصلحت خوبي باب حوزه مأموریتی ساعت‌ها برای سعه کمی و کیفی فعاليت ها تعلم پیش از آموزشگاه سود کند. به مقصد براي دلیل حوزه مأموریتی بنياد بهزیستی، این دستگاه نیز مسئول شود که درون عرضه خدمت ها به سمت کودکان آسیب‌دیده و آسیب­‌پذیر به منظور با حكومت پرورش و تربيت یاری رساند.

*با مبالات به مقصد براي جایگاه شورای‌عالی ناآرامي فرهنگی و زیرمجموعه‌های دم، تاکنون چاه اقداماتی مدخل سرپوش این فقره هيئت فرم دلتنگ و به سمت چاه نتایجی رسیده است؟

مذاكره مهدکودک‌ها و مسائل مرتبط منوط به سوي دم‌ها مدخل سرپوش شورای عالی اغتشاش فرهنگی و شوراها و کمیسیون‌های اقماری حين موعد‌هاست که پیگیری می‌شود. از كل شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده باب عام ۸۵، مقيد شد که به سمت بررسی وضعیت بنگاه‌دهی و مباشرت نيكوكاري امور مهدهای کودک و تعیین متولی از میان حكومت تعليمي و طعام و بهزیستی بپردازد و نتایج بررسی و پیشنهادهای خويش را تو گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع رسمی شورای عالی تحول فرهنگی مورد بحث موردتوجه طرح شده کند تا تصمیم گیری نهایی عاقبت گیرد.

نظر دقیق و پيوسته نيكي عملکرد بنگاه بهزیستی تو حوزه مهدکودک‌ها ضروری است

من وشما نظر دقیق و جاودانه نيكوكاري عملکرد تشكيلات بهزیستی باب حوزه مهدکودک‌ها اعم از فرستادن سينه ها و ادخال پته، معني آموزشی، متد تعليمي و… را بسیار ضروری می‌دانیم که این قضيه بايسته تجدید عقيده راء ي درون مصوبات شورای عالی اغتشاش فرهنگی است. به طرف همین دليل به قصد‌ميل ازبين بردن ابهامات و تعاند‌های حاضر و ایجاد انتظام مفرد، تحصيل‌های سابق از دبيرستان علت واحده‌ای را پیشنهاد کرده‌ایم: «مادينه واحده: از تاریخ تصویب این مصوبه کلیه مصوبات قبلی شورای عالی ناآرامي فرهنگی و آيين نامه‌های ذی‌اتصال مدخل سرپوش کلیه اسباب‌ها درون فقره مهدکودک و پیش از دبيرستان مزخرف می­ شود و کلیه فعالیت­‌های تربیتی آموزشی از تهي تا رسيد به سوي آموزشگاه نيكوكاري بالذات ابلاغ مسند بزرگ رهبری (رايج ظله العالی) و مصوبات شورای عالی اغتشاش فرهنگی منحصراً احسان تقبل پرورش و طعام است و سایر اسباب‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی صرفاً تحت بازرسي حكومت تعلم و تربيت و باب چهارچوب ضوابط تعیین شده این وزارتخانه، استعاره به طرف تأسیس مهدکودک و مراکز پیش از مدرسه منحصراً بس مدخل سرپوش راستای وظایف خويشتن هستند. که نيكويي و سيئه صدق بالذات توضيحي بيناسازي ۱ این سبب انثي: مجوزها و آيين نامه‌های صادر شده سابق دروازه اندر کلیه ماشين ساز­‌ها حداکثر تا موعد یکسال دنبال از تصویب و ابلاغ این مصوبه بایستی موقعيت تأیید تعلم و طعام ثبات گیرد».

* فوج قوانین حاضر فرد ماخذ ذی­نيكي آشتي تربیت اوايل کودکی، حكومت درس و تاديب و بنگاه بهزیستی هستند که جنابعالی اشاراتی به منظور با عملکرد بهزیستی داشتید. ارزیابی خويشتن را از عملکرد فعلی تحصيل و طعام بفرمایید؟ اضافه نيكويي و سيئه صدق این به قصد چشم شما ظرفیت­ها و خرامش­های این وزارتخانه تو گفتگو تربیت اوايل کودکی چیست؟

مهم­ترین سوال جريان کودکان درب حوزه پیش از مدرسه یعنی عهد طلایی تربیت ۳ تا ۶ سالگی، عدم متولی یکپارچه تربیت و زوال مدیریت و مراقبت تماشا دقیق است. لادگر به سوي برخی از رپرتاژ‌ها داخل زمان حال و ماضي حاضر، حدود ۱۷ خلقت و مؤسسه نامشابه و آشنا به سوي کودکان پیش از دبيرستان فعاليت ها نشان دادن می­ دهند که بخشی از دم‌ها تبعیت از سیاست­‌های کلان ملی را ضروری می‌دانند. منتها برخی دیگر به سوي دلایلی گمان می‌­کنند که دروازه اندر هيئت فرم اجرا مدیریت یکپارچه قدرتشان کم می‌­شود و بنابراين با مدیریت یکپارچه سرزنش می­‌کنند. این درب حالی است که انسجام و یکپارچگی برای ترتيب تعلیم و تربیت کشور فرصتی طلایی و دروازه اندر عین زمان حال و ماضي نهج حالت حي من وتو یک تهدید جدی است.

سامان تعلیم و تربیت به طرف كنار و بازدم گرمي پف منفعت نیست و منفعت خويشتن را داخل این می ­بیند که بچه­‌ها ساعت مدخل به قصد این انتظام آمادگی‌های بايسته را داشته باشد، ولی بیرون از این سپهر گروهی تحت تأثیر آموزه­‌های سکولار و تضييق تنگي شعبه­‌ها طمانينه آرام دارند و کسانی نیز به مقصد براي ريح بهره اقتصادی­‌اند و تربیت کودک یکی از شاهراه­‌های تأمین این مصالح شده است.

بحمدالله درون عام ۹۲، نيكوكاري بالذات ابلاغ سیاست­های کلان از كرانه درجه بزرگ رهبری (مدظله­ العالی) برای استحاله درون تدريس و طعام، مهدهای کودک و پیش­‌دبستانی حادثه حاکمیتی و با مسئولیت حكومت تعليمي و تاديب تلقی شد. به سوي تماشا می­‌آید درب زمان حال و ماضي حاضر، از عنايت ارتباط موثر زوجین
سیاست‌های کلان تکلیف معين شده است و باید فضای عملیاتی کردن این سیاست­ها ایجاد شود. این دستور وظیفه شورای عالی قيام فرهنگی است که برای برونه و باطن گذر رفتار از این فضای چالشی و مدافعه حل ابهامات، یکبار برای همیشه متولی تعلیم و تربیت پیش از مدرسه را واضح کند.

آنچه که تاکنون دروازه اندر مهدها كار شده فاقد صلاحیت­های بايست بوده است

درب وضع مرحله ظرفیت­ها نیز خويشتن این سيستم مجموعه آپارات به سوي لياقت و عدم نیروی انسانی کارآمد و منبع ها و متون روشمند تأکید دارد. باب كل رخ آنچه که تاکنون فعل شده، پاخيره زن احسان ابراز مکتوب ریاست بنگاه بهزیستی، این اداره درب زمینه سرچشمه ها ماخذ، متون، مربی و مدیریت فاقد صلاحیت­های بايسته بوده و نیاز به منظور با تنقيح جدی دارد.

* رسيد سایر نهادهای حکومتی از همه محفل شورای اسلامی مدخل سرپوش این مبحث را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟

همچنان که نظر امر کردم، شورای عالی قيام فرهنگی باب پاره اي از وقت‌های نامشابه و آشنا، مصوباتی را درمورد تحصيل پیش از مدرسه و مهدکودک‌ها داشته است. تمام یک از نهادهای ذی‌بند و ذینفع نیز با اتکا به طرف برخی از این مصوبات، رفتار نموده‌اند.

اخیراً انجمن شورای اسلامی درب درون بررسی و تصویب لایحه باانسجام صحيح به سوي تاسیس و تمشيت مدرسه ها غیردولتی نیز مصوباتی درب این دژ کنترل ذهن
داشته است. از كاملاً داخل توضيحي بيناسازي ۲ لاس ۲، به قصد تعیین تکلیف برای حكومت پرورش و تاديب و بنياد بهزیستی دروازه اندر وهله زمينه مهدکودک‌ها آماده است که با آخرین مصوبه شورای عالی قيام فرهنگی تو دانشپايه طول عمر ۱۳۷۷ ناهمخوان است. مدخل سرپوش این توضيحي بيناسازي، اصدار پته که از چالشی‌ترین مذاكره‌های درست و نامربوط بوسيله سوگند به مهدکودک‌هاست، به سمت اداره بهزیستی سپرده شده است. درون اینکه داخل این هيولي اصل بین «مرکز پیش­‌دبستانی» و «مهدکودک» تفکیکی رخسار نگرفته است که پيچش لمحه مدت را بیشتر می‌کند.

اخیراً مجمع شورای اسلامی باب طي بين بررسی و تصویب لایحه مرتبط منوط به سوي تاسیس و دايره دبستان ها غیردولتی نیز مصوباتی درون این سمند داشته است. از كاملاً تو توضيحي بيناسازي ۲ هيولي اصل ۲، به مقصد براي تعیین تکلیف برای حكومت تعلم و تربيت و بنگاه بهزیستی درون باب موضوع مهدکودک‌ها مزين است که با آخرین مصوبه شورای عالی ناآرامي فرهنگی درب عام ۱۳۷۷ ناهمخوان استاین درون حالی است که شورای عالی قيام فرهنگی تو قيد ۶ مصوبه دانشپايه طول عمر ۷۷ نفس با جستار «بازنگری مصوبات شورای عالی تنش فرهنگی مدخل سرپوش مورد بغاز امور آموزشی و پرورشی» قرار گذاشته شده نموده که «کلیه مسائل درس پیش دبستانی تو شورای عالی تدريس و تعليم آموزش بارآوردن مورد بحث موردتوجه طرح شده شود». خوبي همین بالذات شورای عالی درس و تعليم آموزش بارآوردن نیز دروازه اندر دوازده ماه) ۸۷، «اساسنامه وقت پیش دبستانی» را تصویب مظهر که دروازه اندر ساعت کودکستان‌ها نیز ذیل مراکز پرورش پیش دبستانی تعریف شده‌اند و بنابراين فرستادن سينه ها و ادخال پته حين‌ها داخل صلاحیت حكومت تحصيل و تاديب نهاد استقرار افسرده است.

از این صورت، چنانچه تو لایحه وهله زمينه نظر امر، حاجت كنگره از «مهدکودک‌ها» اعم از «کودکستان‌ها» باشد، بند توضيح مذکور طاغي مصوبه شورای قيام فرهنگی محسوب شده و داخل نتیجه مغایر اساس ۵۷ هنجار اساسی است. اضافه نيكي این واگذاری اختیار اصدار اجازه مهدکودک‌ها به سوي موسسه نظم و ترتيب بهزیستی کل کشور بوسيله سوگند به كوه طور مطلق و بدون هیچ قانون‌ای، تفویض هنجار‌گذاری به مقصد براي چشم می‌گروه بهره و خلاف فطرت ۸۵ هنجار اساسی است؛ زیرا معمار بوسيله سوگند به آيين اسلوب، دروازه اندر مواردی که شورای عالی شورش فرهنگی رسيد کرده است، لجنه شورای اسلامی نمی‌تواند مصوبه‌ای خلاف چشم شورا داشته باشد.

طبیعتاً چنین تصمیم‌گیری‌هایی به قصد نابسامانی مهدکودک‌ها پاچين خواهد زد؛ بنابراين كنگره باید مصوبه نفس را به مقصد براي نحوی آشتي کند که با سیاست‌های ابلاغی درجه بزرگ رهبری وكيل متصدي به سوي انقلاب درب تحصيل و تربيت و مصوبات شورای عالی شورش فرهنگی متحد باشد.

*با این اوصاف، جنابعالی منهاج‌حل نهایی ساماندهی به سوي تربیت عهد کودکی و تعليمي پیش از مدرسه را چاه می‌دانید؟

شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تو سبب ساماندهی تربیت عهد کودکی، تشکیل کارگروه اجرایی دستور كار‌های پیش از مدرسه ذیل مركز راهبری مدرك حجت مهندسی فرهنگی با نزديك کلیه آلت‌های ذی‌وصل و با مدیریت حكومت تدريس و تربيت را پیشنهاد می‌دهد. وظیفه این کارگروه ایجاد هماهنگی‌های بايسته تو راستای تقسیم کار ملی و نگاشت نهادی برای طرح‌های تربیت و تعلم پیش از مدرسه با زاويه اولویت تربیت نهاد خانواده و ارتقاء توانایی‌های خانواده مدخل سرپوش حوزه تربیت خواهد حيات. یکی از وظایف این قرارگاه مكلف این است که دستور كار ارتكاب شكيل با شرایط الگوی پیشرفت و پيشرفت ششم را با خطاب قواله ملی درس و تربیت سبق از آموزشگاه عرضه کند.

مهدکودک‌های ویژه‌ای برای کودکان خانواده‌های آسیب‌پذیر ایجاد شود

مسلماً با مراقبت به سمت وظایف ذاتی بنياد بهزیستی درون مورد بغاز تيمار اطاعت‌رسانی به مقصد براي اقشار آسیب‌دیده، بايسته است مهدکودک‌های ویژه‌ای برای کودکان خانواده‌های آسیب‌پذیر با نظر و پته حكومت تعليمي و تعليم آموزش بارآوردن وساطت ميانجيگري ____________كردن تشكيلات بهزیستی سازمان شود.

پیشنهاد دیگر من وتو این است که نيكي فوج اسناد بالا و نيكويي و سيئه صدق بالذات وظایف مقر اركان حرب ركن راهبری الگو مهندسی فرهنگی ابلاغی واحد زمان ( روز ۹۴، ساختارهای حاضر بازطراحی و بازآرایی شوند تا اموری همچون سیاست‌گذاری راهبردی، طرح ریزی و سرپرستي خوبي تدوین سرچشمه ها ماخذ آموزشی مربی و متربی، روزآمد کردن اسناد تخصصی و متون و سرچشمه ها ماخذ تربیتی و آئین‌صحيفه‌ها و آيين نامه‌های اجرایی و ارزیابی میزان پیشرفت اجرای سیاست‌ها و نظردوختن مراقبت تغییر و تحولات آموزشی ـ تربیتی، فرهنگی و اجتماعی به مقصد براي نمط ملايم پیگیری شود.

سیاست‌گذاری حلقه مفقوده تربیت کودکان/روستامهدها تهدیدجدید روستاها

[ad_2]

سیاست‌گذاری حلقه مفقوده تربیت کودکان/روستامهدها تهدیدجدید روستاها

دیدگاهتان را بنویسید

*