شام ناخوش کاروان بازي ایران درون المپیک تکمیل شد/ بهداد سلیمی خطزدن شد

[ad_1]

شب تلخ کاروان ورزش ایران در المپیک تکمیل شد/ بهداد سلیمی حذف شد

وزنه‌حامل دسته بالا سنگین ایران که باب حرکت یکضرب رکورد المپیک و كره ارض را شکسته وجود مدخل سرپوش حرکت تاخت زدن نتوانست درب سه حرکت وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را بالای دهانه ببرد و از عهد این آزمون کنار روال.

بوسيله سوگند به خبر گزارشگر اعزامی نيكي و عتاب به طرف ریودوژانیرو، مسابقه ها وزنه برداری دسته ته سنگین سی و یکمین عصر بازیهای المپیک از زمان سنج روزگار ۲:۳۰ دقیقه صبح امروز به قصد وقفه تهران با مقابل ۱۱ وزنه حامل مبدا شد که بهداد سلیمی نماینده ایران درون این وزن هستي و عدم.

سلیمی مدخل سرپوش حرکت عنفوان خويش وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی را بالای مخ و پا برودت و درون حرکت دوم نیز وزنه ۲۱۱ کیلوگرمی را افسار کرد. سلیمی برای حرکت سوم وزنه ۲۱۶ کیلوگرمی را تعيين کرد که كامكار به منظور با بقه این وزنه شد و رکورد این دسته را درون اختیار بنفسه نگه داشت.

بعد از سلیمی لاشا تالاخادزه از گرجستان با ضبط وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی داخل یک‌شكنجه داخل جایگاه دوم ایستاد. بارگاه میناسیان از ارمنستان با عنان وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی سوم شد.

برای حرکت دوم هم چشمي هم چشمي كردن سنگین پژمرده حيات. بهداد سلیمی که چند ماهی است زانویش را جراحی کرده و آمادگی کاملی برای نواختن ضرب حرکت خيز كوب نداشت، درب حرکت عنفوان نفس وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را نتوانست عنان کند و از داوران تاخت چراغی سرخ دریافت کرد.

درحالی که سلیمی درون حرکت دوم این وزنه را پلاهنگ کرد و از داوران سه جلوند سفید دریافت کرد، هیات ژوری این وزنه را مشاوره پیش از ازدواج
از وزنه حامل ایران تقبل نکرد تا کار به سمت حرکت سوم کشیده شود. وی دروازه اندر سومین حرکت خيز زدن خويشتن نيز مساوي وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی آرامش گرفت منتها نتوانست این وزنه را خطام کند.

سلیمی دروازه اندر شرایطی به سوي جايزه نرسید که پیش از او و داخل تار کشتی فرنگی بازهم قاسم رضایی و امید نوروزی که خيز بخت جايزه زخرف بودند نتوانستند بوسيله سوگند به این مهم برسند و يكه رضایی پيروز به سمت کسب یک جايزه آلياژ مس و قلع شد تا شامگاه سیاه کاروان مشق ایران داخل المپیک سی و یکم تکمیل شود.

شب تلخ کاروان ورزش ایران در المپیک تکمیل شد/ بهداد سلیمی حذف شد

[ad_2]

شب تلخ کاروان ورزش ایران در المپیک تکمیل شد/ بهداد سلیمی حذف شد