شرایط درج‌آوازه پذیرفته‌ شدگان امتحان سراسری واحد زمان ( روز ۹۵ داخل دانشگاه‌ها

[ad_1]

به مقصد براي اعلان گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم،  نتایج نهایی امتحان سراسری سن ۹۵ ذمر آوند شرط شد و نيكي این بالذات ۳۹۸ عندليب و ۸۳۲ شخص تراضي شده‌اند.

داوطلبان برای خبر از مرحله ها، مدارک ضروري و تاریخ مرقوم‌عنوان باید به سوي سایت دانشگاه موضع قبولی احاله کنند و مدخل سرپوش صورتی که دانشگاه تاریخ خاصی را ذمر آوند شرط نکرده‌ حيات، بدینگونه رفتار کنند: شنبه سوم عنف مندرج كتابت‌آوازه از افرادی که ابتدای شهرت اسم خانوادگی آنها با این حروف آغاز می‌شود: هزاره، ب، پ، ت، ث، ج، چ.

یکشنبه چهارم مهرباني درج آوازه از افرادی که ابتدای عنوان خانوادگی‌ آنها با این حروف اوايل می‌شود: ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س.

دوشنبه پنجم عنف مرقوم عنوان از افرادی که ابتدای آوازه خانوادگی‌ آنها با این حروف مقدمه می‌شود: ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق،ک

سه شنبه ششم نيكي و عتاب مرقوم اعتبار از افرادی که ابتدای اعتبار خانوادگی‌ آنها با این حروف عنفوان می‌شود: گ، ل، م، ن، و، هـ، ی

از آنجا که جند پاسداران تحول اسلامی صورت معرفی شدگان چند كفو ظرفیت ذمر آوند شرط شده داخل دهه اوايل شهریور را به طرف موسسه نظم و ترتيب سنجش عهد اندازه نکرده است از این صورت وضعیت علمی آزاد داوطلبانی که خويشاوندي بوسيله سوگند به گزينش کد نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره موقعيت‌های بورسیه گند پاسداران تحول اسلامی عمل کرده‌اند با نگرش پرستاري به طرف ضوابط و اولویت کد نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره‌های انتخابی بررسی می‌شود.

بي قيد داوطلبانی که برای آنان یکی از کدهای ۱۱، ۱۷، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ذمر آوند شرط شده ضروري است برپايه دستور كار زمانی که دروازه اندر اطلاعیه نهار یکشنبه ۴ مهرباني از سوی تشكيلات سنجش عهد اندازه می‌شود برای صحبت به منظور با عنوان عهد اندازه شده درب اطلاعیه بازگشت کنند. 

مدارک موقعيت نیاز برای مندرج كتابت‌شهرت اسم از پذیرفته شدگان جمله است از: داوطلبان ترتيب جدید تعليمي متوسطه برای مرقوم‌شهرت اسم باید شالوده کارنامه تحصیلی عهد پیش‌دانشگاهی داخل تمام یک از كلاس‌های ۹۱ تا ۹۵ با توقيع و عنف دبیرستان؛ اساس مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظم ارتش جدید با مهرباني و امضای دبیرستان و اساس مدرک یا گواهی كلاس پيش ازين دیپلم با مهرباني و امضای دبیرستان را دوست داشته باشند.

مندرج كتابت آوازه از پذیرفته‌ شدگانی که صرفاً با سرگذشتها تحصیلی (حداقل تعديلگر کتبی دیپلم) مدخل سرپوش کد تار‌ حله دانشگاه‌ها و موسسات تعلم عالی و دانشگاه پیام تابش و موسسات غیر انتفاعی پذیرفته شده‌اند بدین تاويل است:

نشان دادن کارنامه تحصیلی برای كل یک از پذیرفته‌شدگانی که دارای مدرک دیپلم متوسطه نظم ارتش جدید (دانشپايه طول عمر سوم ترتيب جدید تعليمات متوسطه) با صحه تاييد و نيكي و عتاب دبیرستان برای دیپلم‌های ۹۴ و پيش از لحظه که امتحانات آنها به قصد هيئت فرم کتبی و سراسری برگزار شده باب دم مرقوم‌عنوان ضروری است. 

متد درج اعتبار از پذیرفته‌ شدگان درون دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی: 

پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان ضرور است برای آگاهي از تاریخ و مدارک دربايست برای ضبط‌كنيه اول بوسيله سوگند به سایت سررشته رسانی این دانشگاه احاله کنند. 

روش و تاریخ منتشر سياهه اسامی معرفی شدگان بند‌های تحصیلی نیمه متمرکز بدین تعريف است:

اطلاعیه بنگاه سنجش درمورد تاریخ و موضع پايان كنكور عملی این قبیل نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره‌های تحصیلی و سایر مرحله ها گزینش به مقصد براي متحد صورت اسامی و رقم داوطلبی معرفی شدگان كل یک از نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره‌های تحصیلی مذکور تا چند مواجه نزد ظرفیت دروازه اندر تاریخ ۲۶ نيكي و عتاب منتشر خواهد شد. 

داوطلبانی که ته از دریافت کارنامه نتایج نهایی امتحان سراسری دوازده ماه) ۹۵ باب فقره مندرجات کارنامه یا تعيين تار خويش استفسار و تقاضایی داشته باشند می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۹ نرمي ۹۵ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی باب سایت تشكيلات سنجش عمل کرده یا با حساب تلفن ۰۲۱۴۲۱۶۳ تلاقي لمس مالش پيوستگي بگیرند.

انتهای پیام/

[ad_2]