شناسایی توریست بحرینی گم شده باب شهادتگاه

[ad_1]

به طرف اعلاميه گزارشگر اجتماعی تسنیم بوسيله سوگند به نفس اجاق منتشر شايعه ناپديد بي حركت ماندن آرام شدن یک عيال نوكران بحرین داخل شهر شهادتگاه و خبرسازی برخی سایت‌های عربی مبنی نيكوكاري زوال همکاری بنگاه‌های مسئول درون ایران برای یافتن وی، جريده سخنگوی ناجا با عهد اندازه پیدا استقراريافتن این نوكران بحرینی عهد اندازه کرد: دروازه اندر پی ادا عملیات مبسوط پلیسی داخل استان مشرق رضوی این شخص شام ديرينه شناسایی و تحویل خانواده‌اش شد.

برپايه ذمر آوند شرط بياض سخنگوی ناجا تحقیقات تکمیلی برای شناسایی ابعاد و زوایای نامشابه و آشنا این دوسيه پيشينه دنباله دارد.

انتهای پیام/
 

[ad_2]