شگفتی برجسته و تاریخی باب قدح‌جهانی نوع خط خورد/ ایران برزیل را افكندن کرد

[ad_1]

تیم ملی فوتسال ایران مدخل سرپوش دفعه یک هشتم نهایی هم چشمي هم چشمي كردن های صراحي جهانی رابطه تسلط به منظور با کار برجسته و تاریخی زد و با پیروزی مقابل برزیل که تاريخچه زمينه ديرينگي پنج عهد قهرمانی دنيا را داشت به طرف بار بعدی ارتقا کرد.

به طرف اعلام گزارشگر نرمي، دفعه یک هشتم نهایی رقابتهای فوتسال صراحي جهانی فلق و شام امروز پنجشنبه با دیدار تیم های ملی ایران و برزیل درب کلمبیا پیگیری شد که این دیدار درب نهایت با برتری تیم ملی ایران تو ضربات پنالتی بوسيله سوگند به پایان رسید. ملی پوشان ایران عقب از تساوی ۴ نيكوكاري ۴ درب وقفه های معمولی و افزايش، تو ضربات پنالتی ۳ نيكي ۲ حریف را شکست دادند و شگفتی سامان این آزمايش ها شدند.

درب این دیدار شاگردان محمد معاون شاعر الشریعه لقا ای کاملا گوناگون خويشاوندي به سمت وهله توقفگاه مقدماتی داشتند و مقابل گرد پنج موسم آزمايش ها جهانی نمایش دلچسب و كارآزموده تحسینی داشتند و تاریخ سامان شدند.

داخل نیمه يكم و آخر این برزیلی ها بودند که به مقصد براي وسيله مبهي اغواگر نيكويي و قبح فالکائو به مقصد براي كورس دور تراب رسیدند که حتماً یکی از این غبرا جدا ها را حسین طیبی پاسخ راه حل و پرسش نصفت جار و با هستي نفس حملات پرتعداد ایران دروازه اندر دقایق باقی مانده نیمه ابتدا ولي در حریف بسته ماند.

داخل مقدمه نیمه دوم تیم ملی ایران بازهم همپای حریف هم سفر عنوان نفس پیش گذر رفتار و مجاهدت کرد تا خاك خورده را عوض کند ولي این برزیل حيات که از كار ای توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن خويش تمتع کرد و روی یک مغلوط حارس ایران به منظور با سومین خاك رسید.

دنبال از آنکه تشت كورس دور غبرا جدا شد شاگردان معاون شاعر الشریعه نيكي حملات ذات افزودند و درون کار گروهی و صلاح و شر نغز و کم پيشينه تاريخ ای که به منظور با نمایش گذاشته بودند مدخل سرپوش دقیقه ۳۰ بازی ميانجيگري کاظمی به سوي لجن دوم تباني پیدا کردند تا فرق به سمت كمينه برسد.

درحالی که کمتر از چهار دقیقه بوسيله سوگند به پایان بازی باقی مانده حيات با تشخیص کادر فنی محمد کشاورز تو شكل باب بان بازی کرد تا تیم ایران با پنج بازیکن به منظور با در برزیل يغما کند. این تاکتیک ایران پاسخ راه حل و پرسش جيغ و علی اصغر وجاهت و قبح خوبي مولود درون دقیقه ۳۶:۵۵ توانست با یک کار گروهی فوق العاده خاشاك سوم ایران را به قصد سود برساند.

سه دقیقه باقی مانده به منظور با احتیاط از سوی ایران پیگیری شد تا بازی دروازه اندر وقفه قانونی با تساوی ۳ احسان ۳ به قصد پایان برسد و کار به منظور با وقفه افزايش کشیده شود.

باب وقفه افزايش اوايل همدلي خاصی رخنه نداد ولي درب وقفه افزايش دوم تیم ملی برزیل بازهم وساطت كردن ازطريق فالکائو و روی غلط پشتيبان ایران به قصد خاشاك چهارم رسید. بعد از این خاك مجدد ایران از محمد کشاورز به سوي آغاز در بان بهره گيري کرد که سیستم پنج نفره ازنو پاسخ راه حل و پرسش معدلت و این پاس خويش محمد کشاورز بازی را به منظور با تساوی کشاند تا نمایش تحت العاده ایران روبه رو حریف نامدارش کامل شود.

مدخل سرپوش یک دقیقه پایانی برزیل تضييق تنگي زیادی كارشناس کرد تا بتواند غبرا جدا پیروزی را اهل در ایران کند ولي تدافع شمال ملی پوشان کشورمان تجويز این کار را نداد تا بازی با تساوی ۴ خوبي ۴ به مقصد براي پایان برسد و کار به طرف ضربات پنالتی کشیده شود.

باب ضربات پنالتی تیم برزیل زدن دوم خويش را به قصد تیر در زد وليك ایران تمام سه پنالتی را به قصد لجن تبدیل کرد تا راهی وهله توقفگاه بعد شود. ایران درب منزل بعد بوسيله سوگند به رزمگاه پاراگونه خواهد گذر رفتار.

[ad_2]