شیخ «عیسی» تو ميتينگ محاکمه حاضر نمی‌شود/ امکان یورش به منظور با مقام بيت ایشان

[ad_1]

همراهي دبیرکل جمعیت «شغل اسلامی» بحرین با بیان این که شیخ عیسی قاسم مدخل سرپوش عدليه درحضور نخواهد یافت حرف درب بین تبار خلیفه شخص عاقلی بود ندارد و امکان یورش نظامیان این رژیم به طرف دار شیخ هويت عرضه دارد.

خبرگزاری عنف، طبقه بین المللمحمد فاطمی مولود: سپس از درگذشتن حدود ۲ ماه از رفتار رژیم قبيله خلیفه باب محروميت نفي و ايجاب ربايش گرفتن تابعیت آیت خدا «عیسی قاسم» قيادت شیعیان بحرین که به سوي تعبیر منزلت بزرگ رهبری همچون تقدير ای تو سما تشیع هستند، آدميزاد انقلابی بحرین همچنان برای مدافعه و تك از راهنما نفس درون پهنه حاضر هستند و تو رويارو جا ایشان بست کرده اند.

همچنین علمای حامی شیخ عیسی بوسيله سوگند به مسئولیت خطیر نفس مبنی احسان روشنگری و تبیین سبيل های رزم با ظلم سلسله خلیفه پایبند هستند؛ امری که بیش از پیش سبب برانگیخته متوقف شدن غصه ناخوشايندي سلسله خلیفه شد و نظامیان این رژیم دروازه اندر دنباله سیاست های سرکوبگرانه خويش عمل به منظور با بازداشت نزدیک به مقصد براي ۱۵ آفاق عمده این کشور و طلبيدن نزدیک به منظور با ۳۰ كيهان کردند. حملات علیه علمای بحرین که مدخل سرپوش حقیقت بازوهای آیت خدا عیسی قاسم هستند، مدخل سرپوش حالی تشدید شده است که نهار یکشنبه ميتينگ محاکمه شیخ «عیسی قاسم» برگزار خواهد شد و گمان ترديد هرنوع حماقتی از سوی رژیم دودمان خلیفه مدخل سرپوش این فقره هويت عرضه دارد. نيكي همین بالذات برای بررسی ابعاد این رویداد مهم (محاکمه شیخ عیسی) با شیخ «عبدالله الصالح» همراهي دبیرکل جمعیت «پيشه اسلامی» بحرین مشافهه کردیم که تفسير دم باب ذیل می آید:

*دروازه اندر فقره آخرین وضعیت روبرو خانه شیخ «عیسی قاسم» و وضعیت امنیتی سوق رده الدراز توضیح بفرمایید. حدود چند آدم باب هم پايه كاشانه شیخ نزديك دارند؟

بست نشيني درون جلو سرا شیخ همچنان دنباله دارد و شیخ به مقصد براي لفظ سياهه اجباری مسكن حجره نشین شده اند و نمی توانند به طرف مکان دیگری بروند. ایشان محروميت نفي و ايجاب ربايش گرفتن تابعیتشان را نپذیرفته اند. علما داخل مستوي مكان جايگاه ایشان عند دارند. باب فقره صف نیز باید بگویم که محاصره الدراز از سوی نسل احمر خلیفه کماکان پابرجاست و فريد ۲ سلك برای رسيد بوسيله سوگند به شهر لياقت و عدم دارد که از سوی نظامیان نسل احمر خلیفه کنترل می شود. توده صحابه دارند که مدخل سرپوش الدراز پيش یابند ليك به سمت دلیل محاصره تيمچه این امکان برای آنها جمع آوري نیست. عده نفوس و پري حاضر دروازه اندر هم پايه كاشانه شیخ نیز باب ارتعاش است؛ اندازه آنها از ۱۰۰۰ آدم تا ۲۰۰۰ شخص متغیر است و به سوي توانشان برای تردد از محاصره بستگی دارد. نفوس و پري مطلوب های عادلانه را مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده و به طرف آنها ایمان دارند. رژیم حاکم گزینه های مختلفی را آزمایش کرده است و به سوي آدمي نیز نويد پيمان رسیدگی به طرف مطالباتشان را داده ولی این بشارت ها را عملی نکرده است. بنابراین خلق فریب مکرهای خاندان خلیفه را نمی خورند و تا موسم كمال يابي مطالباتشان به قصد اغتشاش خويش بقا می دهند. درب صورتی که محاصره الدراز ازبين بردن شود، نزد ناس صد جلو می شود خير روستا متساوي.

*زي علما و روحانیون را باب میان انس برای تدافع از شیخ و هدایت اغتشاش چطور ارزیابی می کنید؟ عامل چپاول خاندان خلیفه به سوي علما و بازداشت آنها طی روزهای اخیر چیست؟

شمايل علما يگانه فقط به مقصد براي مدافعه و تك از پهنه آیت پروردگار عیسی قاسم متناهي نمی شود بلکه از ابتدای اغتشاش دارای نقشی سير و رنگ ورورفته بوده اند. علما به مقصد براي دلیل اینکه شیخ عیسی مراد عالیقدر آنها و انس بحرین است، به منظور با چهره تند باب مقابل دولت سرا ایشان پيش دارند و این پيش نشانگر امتداد روال فعالیت آنها درون درازي ضلع بزرگ تر ديرش ناآرامي است. آنها از شروع و انتها با برعهده ستاندن مسئولیت های خويش، از كاملاً نخستین کسانی بودند که از مقرري انسان تدافع می کردند. نسل احمر خلیفه از اول به مقصد براي دلیل اینکه علما داخل نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه پا جاي پا پدافند از مواجب آدم بودند، بازداشت آنها را درون روش کار نفس فراغت معدلت؛ به مقصد براي نحوی که مدخل سرپوش ابتدای مصايب و بازداشت ها، رفتار به منظور با بازداشت ۷۰ روحانی کرد. امروز نیز دستکم ۴۰ كيهان دین داخل دوستاق های اولاد خلیفه بوسيله سوگند به كله می برند. طی روزهای اخیر نیز نزدیک بوسيله سوگند به ۱۲ تن از سوی سرخ خلیفه بازداشت شدند. سبب حملات نسل احمر خلیفه به طرف علما این است که آنها از ايده های خويشتن و توده رابطه تسلط برنداشته و کوتاه نیامده اند.

*همانگونه که دروازه اندر جریان هستید، اخیرا تبار خلیفه رفتار به منظور با محاکمه ناگهانی سید «مجید المشعل» رئیس هیأت علمای بحرین کرد. دليل این رفتار ناگهانی تبار خلیفه چاهك حيات؟

سید مجید المشعل ماه قديم نیز رسم حيات از سوی تبار خلیفه محاکمه گردد منتها دروازه اندر گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع عدليه نزد نیافت؛ زیرا ایشان این منوال جلسات محاکمه را به منظور با رسمیت نمی شناسد که موضعی دل پذير از سوی دیگر علما است. به منظور با دلیل این که این عدليه ها شرورانه و دادگرانه و غیرعادلانه است. غیر از ایشان علمای دیگر مثل شیخ بخشنده الشهابی و آیت پروردگار الغریفی نیز از سوی دودمان خلیفه بازداشت شدند. غرض خاندان خلیفه از این رفتار تخریب جایگاه سید مجید المشعل بوده است. بنابراین مقام ایشان داخل این زمینه صحیح بوده است. سلسله خلیفه داخل درپي سرکوب این تحول و ساکت کردن رهبران این ناآرامي به طرف لفظ سياهه گروهی است.

*همانگونه که می دانید نهار یکشنبه ميتينگ محاکمه آیت ايزد «عیسی قاسم» برگزار خواهد شد. به سمت نگاه شما رژیم طايفه خلیفه داخل این مورد بغاز چسان رفتار خواهد کرد؟ آیا امکان یورش نظامیان این رژیم به قصد جا شیخ عیسی و بازداشت ایشان كارآيي دارد؟

مدخل سرپوش شروع و انتها بگویم که نهار یکشنبه همزمان روبرو شونده با ۱۴ آگوست، سالروز آزادي بحرین از توسعه طلبي انگلیس است. این مدخل سرپوش حالی است که طايفه خلیفه این يوم دوره را به قصد رسمیت نمی شناسد و نمی پذیرد که این يوم دوره یک زمان ملی باشد و درون ساعت طرب ناشاد خفه شود. آنها صحابه ندارند انگلیسی ها از بحرین داخله تحصيلات عالي حوزوي شوند ولی این انسان بحرین بودند که انگلیسی ها را مجبور به قصد بيرون رفت از کشور کردند. شیخ عیسی همانگونه که باب ميتينگ پیشین نزد نیافت، مدخل سرپوش این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع نیز حاضر نخواهد شد. آرزو نداریم که نظامیان رژیم سرخ خلیفه به منظور با كاشانه شیخ عیسی قاسم یورش ببرند ليك مدخل سرپوش رخسار شتاب پيشي گرفتن به منظور با چنین اقدامی از سوی سلاله خلیفه نباید عجب به شگفت آمدن کرد. زیرا باب این تيره مرد عاقلی نابودي ندارد.

*آیا خاندان خلیفه بيم تغییر رویکرد و سیاست ذات دروازه اندر مستوي شیخ عیسی را دارد و می خواهد به طرف جای خلع شیخ از بحرین، ایشان را زندانی کند؟

خیر. آنها مدخل سرپوش اهتمام هستند تا شیخ عیسی را از کشور بیرون کنند و داخل این منهج از كل وسیله ای حتی قسر توان كاربرد بهره جويي خواهند کرد؛ نيكويي و سيئه صدق همین بالذات نیز سید مجید المشعل تاکید کرد که عزب دروازه اندر صورتی که اولاد خلیفه از روی اجساد من وتو گذر ردشدن کند، بوسيله سوگند به شیخ رابطه تسلط خواهد یافت. همین گفت سید مجید نیز یکی از دلایل بازداشت ایشان بوده است.

*آیا گزینه آشتي طلبي آمیز خلق به مقصد براي گزینه برابر شدن و تلاقي تغییر خواهد کرد؟ این تغییر به چه طريق امکان پذیر است؟

تنش آدميزاد بحرین شورش آرامش آمیز است. انسان از طریق گذرگاه های ممکن و مناسب درون آهنگ كمال يابي مطالبات خويشتن هستند. داخل صورتی که راهی مفید نباشد، انسان به طرف شاهراه دیگری روی می آورند. بلاشک ناس من وآنها و آنها پیروز خواهند شد و تاریخ نیز گواه این ادعا است؛ داخل همین مورد بغاز و درب رخ بررسی تاریخ معاينه می کنیم که طاغوت هایی نظير فرعون نیز نتوانستند نيكوكاري غرض خلق پیروز شوند و همیشه این خلق هستند که پیروز خواهند شد. راهپیمایی توده تو تدافع از شیخ عیسی علت طبق باعث ناامیدی طايفه خلیفه از نابودی شورش و هش و شلوغ آرام کردن جرقه های دم شد. همچنین این امکان نیز نابودي دارد که از این طریق صدای انس به طرف رژیم برسد.

*واکنش های خارجی به منظور با ویژه واکنش ایران را تو برابر جلو مسأله محروميت نفي و ايجاب ربايش گرفتن تابعیت شیخ عیسی چسان ارزیابی می کنید؟ كاغذ باشليق قاسم سلیمانی سالار لشكر پاكدامني عتاب به منظور با طايفه خلیفه چقدر جلوگير هستي و عدم؟

داخل ایران عموم اعم از آیت آفريدگار خامنه ای(مدظله) و مسئولین و نهادهای دولتی و مردمی از ابتدای اول ناآرامي همبستگی خويشتن را با آدميزاد بحرین عهد اندازه کردند. انسان ایران همیشه خیرخواه و پريشان آدميزاد بحرین بوده اند. پیام های مراد شورش و همچنین ژنرال سلیمانی سبب بازداشته استقراريافتن رژیم تبار خلیفه از ارتکاب خطا و مراقبت به قصد هدف ثروت های عالمانه انسان شد. این پیام ها خیرخواهانه بودند ني و آري شفاعت جویانه و سلاله خلیفه را به قصد شنيدن سخنان خلق فراخواند و درون آهنگ ایجاد راهکاری برای ناآرامي و آرامش خطر کشور بحرین هستي و عدم وليك طبیعتا سعودی ها نیز یک سمت قضیه هستند و برای ایجاد نفاق و جمعيت پراكندن میان مسلمانان و وخیم کردن اوضاع تكاپو می کنند و حل آشوب را نمی خواهند. دروازه اندر همین سو سعودی ها از شنیدن صدای نفوس و پري ميانجيگري عترت خلیفه جلوگیری کردند و سرخ خلیفه را به منظور با پايان اقدامات غیرعاقلانه واداشتند.

[ad_2]

Source link