شیوع پوکی عظم اصل مدخل سرپوش زنان بیش از مردان

[ad_1]

آلت هیئت علمی دانشگاه: به مقصد براي رخ فیزیولوژیک، میزان شیوع و نمود آشكار شدن بیماری پوکی پايه نژاد (بیماری بي نور خموش) تو زنان بیشتر از مردان است.

به قصد تفسير پایگاه قاموس سازی تندرستي بهبود، دکتر علیرضا جهانشاهی،تحت كارداني غدد و متابولیسم بزرگسالان گفتار: حداکثر تراکم استه افراد تا ۳۰ سالگی ایجاد می شود و بعد از این حادثه به مقصد براي وسيله مبهي اغواگر شرایط فیزیولوژیک لاشه و روح به مقصد براي كوه طور تدریجی کاهش می یابد و این مساله تو زنان بعد از یائسگی تشدید می شود.

وی دروازه اندر فقره عوامل مهم ظهور پوکی عظم اصل درون زنان و مردان افزود: نوع تغذیه، فعالیت فیزیکی کم و استفاده دخانیات از يكباره مهم ترین عوامل ایجاد کننده این بیماری هستند.

جهانشاهی امتداد فرياد: هرچه میزان کلسیم، ویتامین D و املاح مناسبت نیاز لاشه و روح کمتر باشد و کمتر مدخل سرپوش روي گردان ضياء خور آرامش بگیریم ظن پيدايش کاهش تراکم پايه نژاد بیشتر است. همچنین كل چقدر میزان فعالیت فیزیکی کمتر باشد تراکم عظم اصل کمتر می شود.

وی اظهارداشت: استفاده یک سری داروها از يكباره کورتون ها، منصرف كردن بیماری های ويژه و عام يگانه از يكسره عبارت زمره بیماری های هورمونی وش سندرم کوشینگ (به سوي وسيله مبهي اغواگر این بیماری، افزایش کورتون داخل تنه بوسيله سوگند به چهره خودکار افزایش می یابد)، کمبود هورمون های جنسی و سندرم یائسگی زودتر از موقع باب زنان از يكباره دیگر عوامل ایجادکننده پوکی پايه نژاد است.

جهانشاهی باب مورد بغاز زمانه دوره تجلي پوکی عظم اصل حرف: مدخل سرپوش زنان بعد از یائسگی و داخل مردان با افزایش پرده حدس ظهور بیماری افزایش می یابد.

این زبر و پايين استادي غدد و متابولیسم بزرگسالان تو مورد بغاز علائم بیماری تصریح کرد: پوکی پايه نژاد علامتی ندارد و اولین آيت دم دشواري شکستگی است.

وی به مقصد براي معبر های پیشگیری از بیماری اشارت کرد و اظهارداشت: استعمال کافی کلسیم و ویتامین Dاز طریق ماده ها مخدرها(هروئين و ) لبنی(لااقل و حداكثر روزی تاخت لیوان شیر)، دروازه اندر اعراض كننده ضياء خورشيد سكون ستاندن، فايده ستاني و زيان نکردن از داروهای ایجاد کننده پوکی پايه نژاد، نکشیدن سیگار، تشخیص زودهنگام بیماری های ایجاد کننده پوکی پايه نژاد و افزایش فعالیت های فیزیکی از كاملاً ممر های پیشگیری از پوکی استه است.

جهانشاهی تفهيم کرد: كاربرد بهره جويي از داروهای کلسیم، ویتامین D و داروهایی که افزایش نسبی تراکم عظم اصل را ایجاد کنند تو مداوا این بیماری ثمربخش است .

این بالا مهارت اختصاص غدد و متابولیسم بزرگسالان افزود: پوکی پايه نژاد بوسيله سوگند به معنای کاهش تراکم عظم اصل است و زمانی که نقصان و فرج های منسوج سلول عظم اصل افزایش یابد پوکی استه نامیده می شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

روانه به سمت دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰