اقتضا خاتمه آزمایش های غربالگری برای تشخیص به منظور با هنگام فرصت دیابت

[ad_1]

بالا استادي غدد تو ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز قول: ۵۰ درصد افراد دیابتی، پشت از ابتلا بوسيله سوگند به بیماری و وقوع وقايع بيماري ها تيز، برای علاج بازگشت می کنند.
به قصد بيانيه روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز، دکتر سید برف قادریان درون این فقره اظهارکرد: مراقبت به طرف این نکته بسیار حایز اهمیت است که ممکن است فردی دیابت داشته باشد ولي هیچ نمط علائمی تو این واحد جدا ديار ديد نشود، بنابراین یکی از اقدامات ضروری باب این زمینه پايان آزمون های غربالگری درون نوبت های نامشابه و آشنا است که مدخل سرپوش تشخیص قندخون بالا داخل افراد بسیار تاثیرگذار خواهد حيات.
وی با بیان اینکه مطلق افراد بالای ۴۵ واحد زمان ( روز باید هرسال میزان قندخون خويش را بسنجند، افزود: مالامال ادراری، سرشار نوشی، پرخوری و بدبويي های پايدار مثل بوي بد های پوستی عمیق از علایم بیماری دیابت است که این علایم درون افراد دارای قندخون بالای ۱۸۰ مشهود می شود.
این تحت استادي غدد داخل باطن ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز سخن: داخل دفعه ای که خراج تند بیماری محسوس می شوند، عزب می رمق مداوا هایی را فايده ستاني و زيان کرد که از پیشرفت جزيه جلوگیری کنند. بنابراین ارتكاب آزمايش های غربالگری برای پیشگیری از این بیماری بسیار اهمیت دارد.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

ايفاد به سوي دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰