ضروری سازش كردن عاقبت معاینات پیش از بارداری

[ad_1]

معين فنی مرکز سلامت استان خوزستان حرف : پايان معاینات پیش از بارداری برای بي بي هایی که بيم بارداری دارند فرض و ضروری است.

دکتر سینا نظری داخل حاشیه برگزاری کمیته داخلی ارتحال ننه درون كمك هم دستي سلامت درباب برگزاری این کمیته اظهار داشت: تيرخور کمیته داخلی بررسی اسباب درگذشت ريشه باعث اصل دروازه اندر جگرسفيد ماهه آغاز امسال بوده که تو این کمیته به سمت بررسی ریزفرآیندهای معیوب بهداشتی اداشده می شود.

مواسات فنی مرکز سلامت استان افزود : عاقبت دقت های پیش از بارداری برای کلیه سيده هایی که تمایل به سمت بارداری دارند بايست و ضروری است و خانواده ها همزمان با تصمیم بوسيله سوگند به بارداری و بچه دار استقراريافتن باید طرف ارتكاب معاینات پیش از بارداری به سمت مراکز بهداشتی درمانی بازگشت نمایند.

دکتر نظری افزون کرد : تو این مراجعات، مشورت و معاینه وساطت كردن ازطريق پزشک و ماماچه مادر قيافه غمگين و مادران از عقيده راء ي نابودي بیماری های زمینه ای و عوامل هول مناسبت ارزیابی طمانينه آرام می گیرند. بنابراین با نگرش پرستاري به طرف اینکه بیماری های زمینه ای از مهمترین عوامل مؤثر درب مير و میر مادران می باشد، فرض است که مادام هایی که تمایل به سوي بارداری دارند و همچنین مادران مثمر، بصورت حضوری به سمت مراکز بهداشتی درمانی بازگشت نمایند.

ايفاد به سوي دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰