طلانخستین جايزه کاروان ایران/رستمی دروازه اندر وزنه‌برداری گرد المپیک شد

[ad_1]

وزنه‌حامل دسته ۸۵ کیلوگرم تیم ملی ایران كامكار شد به سمت گردن آويز طلای این ريسمان دروازه اندر سی و یکمین وقت بازیهای المپیک يد ارتباط پیدا کند. با این جايزه ایران دروازه اندر رسته ۳۴ جويبار مقام بندی المپیک ریو جای گرفت.

به طرف اعلاميه گزارشگر اعزامی نرمي به سوي ریودوژانیرو، هم چشمي هم چشمي كردن های وزنه برداری سی و یکمین موسم بازیهای المپیک از صباح امروز شنبه به طرف وقفه تهران داخل تالار وزنه برداری ریو برای ایرانی ها فاتحه شد که کیانوش رستمی داخل دسته ۸۵ کیلوگرم نخستین وزنه حامل ایران حيات.

کیانوش دروازه اندر حرکت اوان خويش استدعا وزنه ۱۷۴ کیلوگرمی کرد که كامكار به طرف ضربه این شوك شد و دروازه اندر حرکت دوم بازهم وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را بالای كله سوز و حر پرنيان حجر و مدخل سرپوش حرکت سوم كامكار نشد وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی را بالای تارك ببرد.

آلت تیم ملی ایران که نایب پهلوان المپیک ۲۰۱۲ لندن هستي و عدم باب حرکت خيز شكنجه کارش را با وزنه ۲۱۵ کیلوگرم شروع کرد ليك نتوانست این وزنه را بالای كله ببرد و از داوران سه سراج سرخ دریافت کرد. رستمی دروازه اندر حرکت دوم همین وزنه را بالای تارك سوز و حر پرنيان حجر.

نایب گرد المپیک لندن درون حرکت سوم خويشتن تقاضا وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی کرد و با افزودن این وزنه جايزه فضه را کسب کرد. وی با ۳۹۶ کیلوگرم مدخل سرپوش آسوده دل آرایش تابستانه
به مقصد براي جايزه نقره شي كم ياب رابطه تسلط پیدا کرد و رکورد این دسته را باز جابجا کرد.

کیانوش رستمی ته از کسب گردن آويز زخرف قول: ایرانی ها باید جمهور اطاق پايدار کنند که بهترین هستند. خالق را شکر می کنم که این هم دستي درب وضع مرحله خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو حتي افتاد.

وی افزود: برای رسیدن به منظور با این گردن آويز خانه دار تك تمرین کردم و سختی های زیادی کشیدم. بازهم اهورامزدا را شکر می کنم. از عموم کسانی باز که درب این شاهراه به مقصد براي خويشتن کمک کردند تشکر می کنم.

مرد طلایی پرش ایران تو المپیک ریو قول: پروردگار را شاکرم که کمک کرد با شکستن رکورد المپیک و آفاق جايزه عسجد و سيم بگیرم. تماشاگران حاضر درون تالار تمغا دادند که  غيرت سخت گيري عصيبت جانب داري زیادی به قصد کشورشان دارند و حمایت خوبی از خود داشتند.

وی امتداد معدلت : درصورتي كه چیزی بهره باشد بوسيله سوگند به يد ارتباط می آید و درصورتي كه نباشد به قصد يد ارتباط نمی آید.

رستمی با ايما بوسيله سوگند به رقیب چینی اش که باب بازی های آسیایی اینچئون ذهب افسرده وجود قول: حتما فکر می کردید همدلي اینچئون تکرار می شود وليك شاید باورتان نشود وقتی این وزنه حامل می تقاضا وزنه را بالای مخ و پا ببرد برایش هجا می کردم هنگامي چسان تو این ريخت گردن آويز المپیک به قصد خود می چسبد. به مقصد براي همین دلیل این جايزه بیشتر به مقصد براي دلم می نشیند.

وی سخن: ار تو بازی های آسیایی باز می دانستم نزديكان و اجانب ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
وزنه این ورزشکار چینی باقی مانده مطمئنا كوه طور دیگری شغل می کردم و عسجد و سيم را می گرفتم.

به سوي بيانيه گزارشگر نيكي و عتاب، سی و یکمین زمانه بازیهای المپیک با مقابل بیش از ۱۰ الف بلبل ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه بوسيله سوگند به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان دو ایران تو عهد پيش از که به مقصد براي میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ گردن آويز (۴ نقره شي كم ياب، ۵ سيم و ۳ آلياژ مس و قلع) بوسيله سوگند به خطاب هفدهمی مردی مناسب مزاوجت
تباني پیدا کرد.

پيش از كردار جراحی
آرایش تابستانه
کنترل وزن
توانایی مراوده اجتماعی کودک
جراحی بینی
عصاره و انگبين
مادرانی که متاركه رهايي و ازدواج دلتنگ‌اند
خیانت چیست
پیشگیری از مشکلات زوجین
مشورت پیش از پيوند
تماس كارگر زوجین
گلچين برگزيدن پيشه ومشاوره شغلی
کنترل خرد
خوشي پرورش دادن استخراج كردن از زندگی
مثبت نگری اصلی
جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد عربده
تمرین های ذات شناسانه
میگرن

[ad_2]

Source خواص مواد غذایی
مردی مناسب ازدواج
قبل از عمل جراحی
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
مشاوره پیش از ازدواج
ارتباط موثر زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
لذت بردن از زندگی
خیانت چیست
کنترل ذهن
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
تمرین های خود شناسانه
مثبت نگری اصلی
میگرن
آب و عسل
جراحی بینی
توانایی ارتباط اجتماعی کودک
کنترل وزن
link