ظریف به قصد سخندان نوری تسلیت سخن

[ad_1]

وزیر امورخارجه کشورمان با اصدار پیامی فوت برادرزاده استدلال الاسلام سخندان نوری را تسلیت سخن.

به مقصد براي اعلام خبرگزاری نيكي و عتاب به منظور با شيريني گزك از سازمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه، كرم جوانمردي ظریف فوت برادرزاده استدلال الاسلام سخندان نوری رئیس سفينه بازرسی منصب بزرگ رهبری را به منظور با وی تسلیت قول.

گستره پیام بوسيله سوگند به این بسط است:

بسم‌دادار الرحمن الرحیم 

درگاه استدلال‌الاسلام والمسلمین، درگاه آقای علی‌اکبر سخندان نوری 

ریاست نبيل جريده بازرسی قدر بزرگ رهبری

مصیبت فقدان برادرزاده گرامی تان، مرحوم سرهنگ اصغر نوری را به مقصد براي جنابعالی و خانواده نبيل ایشان تسلیت می گویم.  

از آستانه پيشگاه حق برای لحظه مرحوم مهرباني بركت بخشايش و رحمت الهی و برای بازماندگان ایشان شکیبایی و حق الزحمه جزیل خواستاري می‌نمایم.
 
محمدجواد ظریف

وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه

[ad_2]