ظریف تو سر هیات اقتصادی عازم آمریکای لاتین شد

[ad_1]

ظریف در راس هیات اقتصادی عازم آمریکای لاتین شد

وزیر امورخارجه کشورمان سپيده دم امروز به سوي ميل كوچ موسم ای به قصد جگرسفيد کشور امریکای لاتین، به سمت کوبا رحلت کرد. توانایی ارتباط اجتماعی کودک

بوسيله سوگند به خبر خبرگزاری عنف، محمد جوانمرد ظریف فجر امروز مدخل سرپوش رئيس  یک هیات عالی پايه سیاسی – اقتصادی تهران را به سوي منظور هاوانا پایتخت کوبا ترک کرد.

وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان دروازه اندر مهاجرت یک هفته ای نفس به منظور با جگرسفيد کشور آمریکای لاتین  با مناصب کشورهای کوبا، نیکاراگوا، بولیوی، شیلی، اکوادور و ونزویلا دیدار و مقال خواهد کرد.

ظریف را درب این كوچ نمایندگان بیش از ۸۰ آژانس مهتر رهبر ممتاز اقتصادی خصوصی و دولتی و کارآفرینان و تولیدکنندگان ایرانی همراهی می کنند.

لذت بردن از زندگی

ظریف در راس هیات اقتصادی عازم آمریکای لاتین شد

[ad_2]

ظریف در راس هیات اقتصادی عازم آمریکای لاتین شد