عذرخواهی آمریکا ارزشی ندارد/ تشکیل انجمن دوستی ایران و سوریه

[ad_1]

رئیس سنا سوریه با ذمر آوند شرط اینکه عذرخواهی آمریکایی ها از دمشق به قصد قلب طبع چپاول بوسيله سوگند به موضع ها فوج سوریه تو دیر الزور ارزشی ندارد به قصد تشریح نتایج عزيمت ذات به سمت ایران و گذرگاه حل واقعی تلاطم سوریه تاديه.

خبرگزاری عنف، توده بین الملل- سمیه خمارباقی: «هدیه ضد نقض خلاف وعده كردن عباس» رئیس مجلس سوریه درب فوق تا هیئتی از نمایندگان سنا این کشور به سمت احضار «علی لاریجانی» رئیس لجنه کشورمان به طرف ایران عزيمت کرده است.

وی باب جریان این عزيمت با «خوشگلي روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران، «علی اکبر ولایتی» مستشار امور بین الملل پست بزرگ رهبری و «حسین امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس معشر شورای اسلامی ایران تو امور بین الملل دیدار و محاوره کرد. رئیس سنا سوریه درب حاشیه رحيل خويشتن به منظور با تهران با گزارشگر مهرباني گپ کرد که مشروح لمحه مدت از ديد می گذرد:

*نمایندگان مذهب امت سوریه برای نخستین ثمر شما را به سوي آغاز یک منكوحه برای ریاست مجلس این کشور تعيين کردند، این گزينش چاه پیامی دارد؟

این تعيين که برای اولین وهله بر رخسار ناشاد خفه بیانگر بعد دموکراسی و اجتماعی درب سوریه است و به سمت شهرنشيني این کشور استعاره دارد. همچنین حاوی این پیام است که سوریه داخل مسیر دموکراسی و آزادی عارض به سمت پیشرفت است و این رفتار داخل شرایطی هيئت فرم می گیرد که بسیاری از کشورهای صف برای زنان، حق رای قائل نیستند و زنان درب مجلس برابر ندارند و این کشورها حتی شکل جعبه رای گیری و انتخابات را ندیده اند ولي از فنا دموکراسی درب سوریه كلام می گویند.

نمایندگان سنا سوریه که نماینده تمامی طیف های نامشابه و آشنا درون این کشور هستند با تعيين خود به قصد آغاز رئیس سنا، این پیام را بوسيله سوگند به کشورهای دیگر منتقل کردند مبنی احسان اینکه واقعیت های سوریه برخلاف ادعاهای آنها است. کشورهای دیگر توقع می کنند که دروازه اندر سوریه آزادی و دموکراسی بود ندارد، داخل حقيقت این کشورها با دسيسه های نفس به طرف ريح نابودی تاریخ و شهرنشيني و نرخ ارج های قوم سوریه هستند.

*ارزیابی شما از شرار كافي وقف شده اخیر مناسبت وفاق آمریکا و روسیه درب سوریه و غارت آمریکایی ها به سمت موضع ها فوج سوریه درون شهر دیر الزور چیست؟

رویدادهای سوریه از مبدا تشنج این کشور تاکنون مقاوم باقي کرد که آمریکا مدخل سرپوش پی باژگونه رونق اجازه دادن حقایق داخل سوریه و ويلان کردن [افکار عمومی] و حمایت از تروریسم و هماهنگی با فرقه جوخه های تروریستی است، غارت به سمت جايگاهها سپاه سوریه تو شهر دیرالزور بارزترین نمايش و متضاد این همکاری و هماهنگی است. غلبه به قصد قشون سوریه داخل دیرالزور آنهم به طرف موعد بیش از ۴۵ دقیقه بیانگر این است که این نهب تصادفی نبوده است بلکه چپاول ای تو راستای حمایت از فرقه جوخه های تروریستی بوده است. از سوی دیگر چپاول آمریکا به منظور با قشون سوریه ليس پایبندی واشنگتن به طرف توافقنامه شعله كافي وقف شده توشيح شده با روسیه را رگه انگ نصفت جار. بطلان شرار كافي وقف شده اخیر درون حالی از سوی امت های تروریستی درون پيت، حماه، دیرالزور و دیگر نواحي قيافه می گیرد که سپاه سوریه و حتي پیمانان لحظه متعهد به سوي شرر كافي وقف شده هستند.

*وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه عهد اندازه کرده است که آمریکایی ها از فوج سوریه درعوض جهت تاراج بوسيله سوگند به جايگاهها جند سوریه مدخل سرپوش دیر الزور عذرخواهی کرده اند، تمام چند این عذرخواهی غیر مستقیم وجه عبوس است آیا می تحمل از دم پیامی دریافت کرد؟

عذرخواهی آمریکایی ها مادامی که نديم با اقدامات قابل لمس آنها داخل ساحت اقدام نباشد و سیاست واشنگتن و راهبرد دم مدخل سرپوش حمایت از قبيله جمع های تروریستی را تغییر ندهد و بوسيله سوگند به تكاپو واقعی آنها دروازه اندر جنگ با تروریسم درب بدنه هماهنگی و همکاری با اقبال سوریه و باز پیمانان لمحه مدت منتهي نشود و همچنین کشورهای ناحيه رده بازار را به مقصد براي درنگ حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریسم و روانه تروریست ها به سوي سوریه برای کشتار روش سوریه ملزم تحريص نکند ارزشی نخواهد داشت.

*مهاجرت بوسيله سوگند به ایران و دیدار با درجه ها ایرانی را چسان ارزیابی می کنید و این دیدارها چاهك نتایجی مدخل سرپوش برداشته است؟

این رحلت داخل چهارچوب روابط استراتژیک و دوستانه میان كورس دور کشور و خيز مذهب امت صدوق و داداش یعنی ایران و سوریه هيئت فرم می گیرد و نشانه غايت از دم گسترش روابط تو راستای پرستش طاعت و خيانت پرستاري به سوي مسائل وضع مرحله مساعي تيمارداري طرفین و سنجش با اسباب چيني های تکفیری- وهابی وهله زمينه حمایت کشورهای غربی و آمریکا و مزدوران آنها داخل تيمچه است.

درب جریان این رحلت همچنین با تشکیل انجمن دوستی ایران و سوریه برای پیشبرد همکاری دوجانبه درب تمامی زمینه ها همچون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی به منظور با نمط ای که قصد روش های ایران و سوریه را عالم کند رضا شد.

*منهاج حل واقعی آشوب سوریه دنبال از بخشودن بیش از ۵ سن را تو چاه می دانید؟

ضمير اول شخص جمع برای حل تنش سوریه درون ۲ مسیر مشي افسار برمی داریم: ۱- ناورد با تروریسم و توده های تروریستی- تکفیری و پس فرستادن امنیت و استقرار به مقصد براي تمام سوریه ۲- روش سیاسی از طریق گفتگوهای سوری- سوری و به سوي عصر از كل مشي ميانجيگري خارجی.

آيين سوریه خويشتن درمورد آینده اش تصمیم گیری می کند و من وشما تو فضا میدانی و نیز آشتی ملی درون نواحي نامشابه و آشنا سوریه، دستاوردهایی را کسب کردیم که این قضا كار جريان تو مسیر حمایت از رويه سیاسی حل تشنج سوریه نهاد استقرار دارد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*