عشایر ۱۲میلیارد ده قران از بیمه طلبکارند

[ad_1]

سمنان – رییس تشكيلات امور عشایر گفتار:طی رایزنی های هيئت فرم عبوس هشت میلیارد ده ريال از طلبکاری عشایر از بیمه كارسازي شده وليك همچنان اداره های بیمه ای ۱۲میلیارد ده قران به منظور با عشایر بدهکار هستند.

بوسيله سوگند به بيانيه گزارشگر عنف، علی قندالی نيمروز پنج شنبه باب نخستین جلوس شورای عشایری استان سمنان بوسيله سوگند به میزبانی استانداری و با زي حكمران و اعضای شورای اداری این استان، اثنا نظر امر به سمت فعاليت های سيما محزون برای جلا حق بیمه عشایر کشور، برملا داشت: طی جلسات متعدد جديت کردیم تا شرکت های بیمه ارتباط به منظور با صيقلي صافكاري معوقات نفس به منظور با عشایر تعجیل کنند ليك این دستور منفرد به سمت جلا هشت میلیارد ده ريال كشيده شد و مابقی بدهکاری به قصد عشایر ثابت قدم است.

وی افزود: ليس پایبندی شرکت های بیمه ای بوسيله سوگند به تعهدات خويش داخل ازاء عشایر وسيله باني شده است تا این جلباب اطمينان خويشتن را به سوي بیمه از رابطه تسلط بدهند و امروز پذيرايي از بیمه عشیار بوسيله سوگند به یک ششم سال۹۲ کاهش یابد که این حكم قطعا مشکلات فراوانی را برای عشایر کشور به مقصد براي نفخه دمش دارد بنابراين از مسئولان شرکت های بیمه می خواهیم تا انتساب به سمت تعهدات خويش پایبند باشند تا من وتو نیز باب احضار اطمينان مجدد عشایر انتساب به طرف بیمه عشایری مجددا کوشش کنیم.

دولت بیمه عشایری زوال کرده است

رییس موسسه نظم و ترتيب امور عشایر با بیان اینکه امروز پوست بسیار اندک عشایر خواهان دریافت بیمه عشایری هستند، سخن: ليس رعایت تعهدات شرکت های بیمه سبب شده تا باب يكسره خالص مجرد و مقيد کشور میزان نژنگ چهارپا های بیمه شده به طرف نهج شكل بسیار نگاه اميد گیری کاهش پیدا کند به چه دليل که عشایر از خويشتن می پرسند وقتی بیمه به منظور با تعهدات نفس درب برابر جلو تلفات، بازدادن حق بیمه و… پایبند نیست، به چه جهت باید هزینه ای باقي مانده بازدادن کرد.

قندالی بیان داشت: این فقدان رعایت تعهدات شرکت های بیمه مورث شده تا ماهیت بیمه و آینده نگری نیز باب بین عشایر زیر استفهام برود و برای عوض حين قطعا وقفه و زمانه دوره زیادی موقعيت نیاز است ولي درون هرحال امیدواریم مطالبات عشایر از بیمه ها کاهش یابد.

وی با ذکر مانند درمورد فقدان پيشواز از بیمه عشایری به مقصد براي دلیل بدعهدی بیمه ها، افزود: درب دانشپايه طول عمر ۹۳، ۵۰ تا ۵۵درصد تله های عشایر استان سمنان تحت جامه (زنان هندي) بیمه بودند که این عده قلم نمره قسم داخل پار بوسيله سوگند به ۱۶درصد رسید و مدخل سرپوش سنه پايه جاری نیز هنوز واضح نیست این ممتاز چاه عددی را نشانه دهد به چه جهت که هنوز سنه پايه به سمت پايان نرسیده است.

مشکلات عشایر را تماس می کنیم

رییس اداره امور عشایر با بیان اینکه ادا معوقات بیمه به طرف عشایر می تواند به منظور با برطرف كردن دفع بی اعتمادی به قصد كارآيي آمده کمک کند، قول: عشایر برای جال های سبک خويش از ۱۰۷هزار تا ۴۵۰هزار ده قران حق بیمه هرسال وام گذاري آهار می کند بنابراين کمترین انتظارشان دریافت خدمت ها صلاح و شر نغز بیمه ای است بنابراين مسئولان به سوي این حادثه توجه ویژه ای داشته باشند.

قندالی با بیان اینکه بیمه عشایری وحيد مشکل این جلباب نیست، تقرير داشت: امروز عشایر با مشکلات متعددی تباني و برثن نرم می کنند که از همه آنها می تحمل به سمت خشکسالی، کاهش مراتع، بهای جال موجود، سرچشمه و … تلويح کرد که امیدواریم بتوانیم تا پایان دانشپايه طول عمر بخشی از مشکلات این جلباب را احصاء و درون برطرف كردن دفع آنها سعي کنیم.

وی همچنین با رمز كنايه به مقصد براي اینکه سمنان، استانی است که باب لحظه وابستگان تابعين خارجی بسیاری ساکن هستند، افشا داشت: درحضور اهالی کشورهای همسایه تو منصب مشغله دامپروری، ضرر مستقیمی به منظور با قناعت و كسب روزي کارگران ایرانی دارد به چه علت که این افراد با ماهانه های یک تا یک و ۱.۵ میلیون ده قران بدن به قصد چوپانی و دامداری می دهند و داخل این بین برای دامدار استخدام کارگر ایرانی نمی صرفد بنابراين باید پيروان بیگانه درب استان ساماندهی بهتری شوند براي چه که برخی از این وابستگان تابعين بوسيله سوگند به دلیل نداشتن تكه كاغذ جواز های رسمی هویت تباني به سمت برخی ناهنجاری ها می زنند که این حادثه می تواند عواقب اجتماعی داشته باشد.

شهیدان اجتماع جمعيت عشایر داخل تاریخ سرمد شده اند

رییس اداره امور عشایر حرف: عشایر ایران اسلامی به سوي مورد بغاز ساکنان استان سمنان باید بدانند که من واو و همکاران من وآنها و آنها دروازه اندر امور عشایری با مشکلاتشان خويش هستیم و درب آهنگ مدافعه حل این مشکلات داخل فراوان زياد رمق خواهیم وجود منتها بسیاری از مشکلات یک سان مجرب مدافعه حل نیستند.

قندالی با بیان اینکه عشایر من وآنها و آنها بهترین انسان هستند، تقرير داشت: ایستادگی عشایر باب ابتدای تدافع قدوس داخل کتاب پرافتخار تاریخ امروزه و كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی با خطی زرین تصوير بسته است و نمايش و متضاد این طاقت ها باب عنوان و یاد شهدای عشایر به سوي نگاه اميد می خورد.

وی داخل گرامیداشت یاد و فكر دل شهدای عشایر، اعلام داشت: مسقطالراس دوستی، ولایتمداری و ایستادگی نمط مشترک عشایر ایران اسلامی است.

[ad_2]