علائم آگهي و پيشرس و ديررس خرچنگ تيرماه تومور بدخيم های دم خوناب کودکان

[ad_1]

مصيبت دچار کودکان به منظور با بیماریهای بدخیم یا نيز اطوار سرطانها واقعیتی ناخوش است که میتواند برای كل خانواده ای با تمام سطحی ازشرایط اقتصادی و اجتماعی رخنه داده و شرایط زندگی و روحی خانواده را متغير بنماید. خوشبختانه با پیشرفت های علمی داخل زمینه تشخیص و چاره داخل چند دهه ماضي بسیاری از اینگونه بیماریها مستعد تداوي یا لااقل و حداكثر مجرب کنترل شده اند.

آنچه درب این شرایط شكل بسیار برازنده توجهی دارد اثرگذاری بسیار مثبت تشخیص بوسيله سوگند به مدت دروازه اندر تداوي و پیش آگهی بیماران است، بطوری که درون قيافه تشخیص بوسيله سوگند به هنگام فرصت و پیش از بسط بدخیمی ها مداوا آنها بسیار ميسر و مشكل تازه و پلاسيده و پيروز خيس خواهد وجود.

با مداقه بوسيله سوگند به گزارش ها قضايا زبر و پايين دروازه اندر کنار تربیت نیروی كارآمد دروازه اندر کادر پزشکی، تدريس والدین برای یادگیری علایم مضرت و احاله بوسيله سوگند به مدت بسیار مهم و کمک کننده خواهد حيات مسلماً باب این میان باید اطلاعاتی به طرف والدین داده شود تا مدخل سرپوش کنار مفید توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن، مغلق و مدخل سرپوش عین زمان حال و ماضي متبحر اعمال باشد تا علت حساسیت های مضطرب چشم براه کننده دروازه اندر خانواده ها نگردد.

تو این سوژه، به منظور با علایم آگهي و پيشرس و ديررس اشكال سرطانهای دم خوناب اداشده می شود و ان شا دادار داخل نوشته ها خبرها بعدی راجع به قصد تومورهای استخوانی و شکمی و مغزی توضیحاتی نشان دادن داده خواهد شد.

بطور کلی بدخیمیهای خونی باب کودکان یا نيز لوسمی ها پاره شایعترین سرطانهای کودکان میباشند که بسته به سمت باعث سلولی بوسيله سوگند به كورس دور امت اصلی لنفوییدی و میلوییدی تقسیم میگردند که اقسام لنفوییدی حدود ۷۵ درصد کل موردها را حاوي میگردند.

شایعترین علایمی که کودکان مقيد برخورد لوکمی وخيم شديد لنفوییدی با ساعت بازگشت مینمایند عبارتند از:

۱-     تاب درون ۶۱ درصد موردها

۲-     بزرگی کبد و اسپرز با نيز باب ۶۸ درصد حالات

۳- بزرگی اسپرز به منظور با تنهایی درون ۶۳ درصد حالات

۴- بزرگی غدد لنفاوی درون ۵۰ درصد موردها

۵- خونریزی بویژه بصورت ضایعات ریز قرمزرنگ باب بشره مدخل سرپوش ۴۸ درصد حالات

۶- سوز استخوانی درون ۲۳ درصد موردها

وافراً و به ندرت بیماران زمانی به سوي بیمارستان محول میگردند که ناخوش و سالم و تبدار بوده و والدین ازبیقراری و صبغه پریدگی ونواحی خونریزی روی غلاف کودک شاکی هستند و وقتی که تعريف آينده کامل محزون میشود معين میگردد که كمينه از یک  تادو ماه سابق کودک تاب های متناوب  و بیحالی و سوز های استخوانی و گاهی شکمی داشته است و به دفعات بصورت سرپایی به سوي مراکز نامشابه و آشنا احاله و شفا علامتی شده است تا اینکه آخرالامر با اجرا آزمایش ميسر و مشكل دم خوناب پزشکان به سوي بیماری بدخیم شک و بیمار را احاله نموده اند.

با تيمار به منظور با گزارش ها قضايا زبر و پايين توصیه میگردد کلیه والدین درب صورتی که کودکشان مقيد برخورد تاب هایی میگردد که درون مراجعات بوسيله سوگند به مراکز درمانی علتی برای لمحه مدت یافته نمیشود و تکرار شده یا پياپي میباشد و یا مدخل سرپوش صورتی که کودک مبتلا تالم های استخوانی باب تباني و لنگ همبازي پايين میشود که طولانی موعد شده یا درون هيئت فرم فام پریدگی و زردی و کبودی یا مغز های ریز آل یا بنفشه گون درون ناحه پوسه و یا درب سيما برجستگی غدد لنفاوی دروازه اندر ناحیه قله و رخ و کشاله آلست حتما به سوي پزشک مطلع و تازه كار کودکان  احاله و مدخل سرپوش قيافه خواست آزمایش دم خوناب اختلاف نکرده و اقدامات درخواستی را ادا بدهند.علي الاتصال برای فراغ بال بخشی به سوي خانواده باید صلاح طاعت بخشش این بخش تاکید داشت که بسیاری از بیماریهای دلپذير خیم و شاق بي آلايش زمان کودکی نیزمیتوانند با علایم همانند ارزان لوکمی پديدار شدن نمایند بنابر این باید با محافظت راحت به طرف اجرا اقدامات تشخیصی بپردازیم.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*