علیزاده امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي دوپینگ عدل

[ad_1]

علیزاده تست دوپینگ داد

به طرف بيانيه گزارشگر اعزامی خبرگزاری تسنیم از ریو، کیمیا علیزاده که با کسب گردن آويز آلياژ مس و قلع شهرت اسم نفس را به سمت خطاب اولین جايزه‌آور متعلقه نرمش تمرين ایران درون المپیک مرقوم کرد بعد از کسب نام آدرس سومی وزن ۵۷ – کیلوگرم آزمايش دوپینگ عدل.

آب و عسل
انتهای پیشگیری از مشکلات زوجین
پیام/

علیزاده تست دوپینگ میگرن
 داد

[ad_2]

علیزاده تست دوپینگ داد