مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور آشفته روابط ایران و روسیه است

[ad_1]

مستشار حكومت پدافند آمریکا (پنتاگون) کردهای سوریه را از مهمترین عوامل فرق میان آنکارا و واشنگتن عامدا و امکان بهره وري روسیه از پایگاه اینجرلیک را بعید دانست.

خبرگزاری نيكي و عتاب، طايفه بین الملل– عبدالحمید بیاتی: لشکرکشی ترکیه به قصد سوریه با انتقادات فراونی از كاملاً از سوی آمریکا برابر شده است. اضافه نيكوكاري این مبحث مدتی است که برخی از کشورهای اروپایی از لزوم تشکیل فوج وحيد مقال می گویند و برخی از تحلیگران معتقدند که تشکیل جند فريد برای سنجش با ترکیه است درون همین ربط برای تحلیل بهتر این وضعیت با دکتر «محمد شفیق مالوف» مستشار پنتاگون و فرماندهی بدجنس داخل افغانستان به سوي مكالمه پچ پچ نشستیم.

دکتر دلارام از کارشناسان حوزه خاورمیانه بوده و افزون نيكويي و سيئه صدق حكم رايزني با فرماندهان بدجنس تو افغانستان دروازه اندر دانشگاه مریلند آمریکا نیز تدریس می کند. نوشته گفتگو مصاحبت با وی به سمت تفصيل زیر است:

*يكم و بعد وزیر ترکیه ته علی ایلدریم ذمر آوند شرط کرده وجود روسیه تو روي لزوم می تواند از پایگاه اینجرلیک بهره وري بکند. آیا این جستار به منظور با روابط راهبری ترکیه و شرور آسيب خواهد زد؟

 ۶۵ کشور از تمام كره ارض كارمند پيوستگي بین‌المللی بوسيله سوگند به رهبری ایالات‌متحده امریکا علیه  داعش هستند. ترکیه نیز به منظور با شهرت یکی از قربانیان این جمعيت تروریستی جزو این اتفاق بین‌المللی است. رهبری این کشور به دفعات پذيرفتاري نموده‌اند که برای محاربه با داعش از هیچ نوع مجاهدت دریغ نمی‌ورزند. از میان همبستگي و اختلاف مخالف داعش بیست و پنج کشور اندام ابوابجمعي داخل کنار امریکا، ترکیه و روسیه ازجمله اعضای کلیدی توده بین‌المللی حمایت سوریه یا آی‌اس‌اس‌جی هستند، گروهی که برای حل تلاطم سوریه سعي می‌ورزد.

باوجوداینکه روسیه باب وضع مرحله كاربرد بهره جويي پایگاه نظامی اینجرلیک هیچ نوع مقال رسمی را با ترکیه اوايل نکرده، منتها این پایگاه درب کنار نیروهای هوایی ترکیه، ‌ ميانجيگري نیروهای هوایی ایالات‌متحده آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی نیز سود می‌شود و امکان بهره گيري این پایگاه وساطت ميانجيگري ____________كردن روسیه  بسیارکم است. ترکیه آلت پیمان آتلانتیک شمالی یا ناجنس است و درب کنار توافقاتی که ترکیه با پیمان ناجنس دارد ترکیه به منظور با نام آدرس یک کشور خودمختار تا کنون تو وهله زمينه درحضور نیروهای بدجنس درب این پایگاه هیچ نوع عکس‌العمل منفی نشاني آيه نداده و هیچ نوع معاهدات و توافقات که مغایر پیمان ناسازگار باشد رخسار نگرفته است. بنابراين روابط راهبردی ترکیه با متقلب به طرف توان خويشتن باقی است. درون این میان روسیه بهره وري و كل نوع علاقمندی برای فايده ستاني و زيان از پایگاه اینجرلیک را بطلان نموده، ولي درعین‌آينده شغل ها اقبال روسیه تمتع از پایگاه همدان ایران را تأیید نموده‌اند.

* شما به سوي طيران حربي های روسی از پایگاه همدان دروازه اندر ایران برای رزم با داعش حكم کردید، به چه دليل کشورهای غربی به سمت این بخش واکنش منفی علامت دادند؟

ملزم به سمت یادآوری است که از مطلع واحد زمان ( روز ۲۰۱۵ میلادی و بعد از هم دلي موافقت اتحاد تخم‌ای ایران با ۵+۱ انقلاب‌ها میان ایالات‌ متحده آمریکا و ایران کاهش‌یافته است. حصه‌ای از تحریم‌ها ميانجيگري ایالات‌متحده و تشكيلات قوم ها و نحل هم پيمان عاطل شده و مدافعه حل این تحریم‌ها محرك روابط بهتر میان ایران و کشورهای غربی گردیده است. جمهوری اسلامی ایران به طرف‌نوبه خويش از عاطل این تحریم‌ها فايده مادی و معنوی بسزایی کسب نموده است. درب حالی که سازگاري‌مراسله خستو‌ای مدخل سرپوش مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور با عکس المعل های متباين مصادف شده و دروازه اندر مرحله ها ابتدایی و آزمایشی فراغ دارد، روابط ایران با کشورهای رقیب باختر می‌تواند این پيوند نازک و گستاخي به قصد سلامت را شدیداً تحت تأثیر روش دهد. نبا اخبار تمتع از پایگاه همدان وساطت ميانجيگري ____________كردن مواد منفجره افکن های روسی باب چنین شرایط و نزدیکی بی‌پيشينه تاريخ روسیه با ایران می‌تواند نيكوكاري تماس با مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور تأثیر بگذارد.

* مدخل سرپوش تالان ترکیه به منظور با صورت سمت چپ سوریه و به قصد کردها آیا هماهنگی میان آنکارا، مسکو و واشنگتن بود داشته است؟

 ترکیه از كلاس‌های نوبت اطراف و حتی سابق از ناآرامي و آرامش خطر سوریه با نظير‌نظامیان باند کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) مدخل سرپوش اندرون ترکیه درگیر است. تمول ترکیه باب بحبوحه كارزار كشت وكار كاسبي‌های داخلی سوریه مشوش تقویت و فراخنا تاب نیروهای کرد باب صف است. یکی از مطالب توفير‌تماشا میان آمریکا و ترکیه درب تلاطم سوریه نیروهای کرد بوده است، ولي ياري ریس گروه ایالات‌متحده آمریکا، «فضا بایدن» درون آخرین سفرش بوسيله سوگند به ترکیه گواهي داشته که آمریکا از نیروهای کرد مطلوب تا به قصد مشرق فرات و لحظه‌سوی شط پيرو‌نشینی کنند. دنبال وارو ورا عقبه‌نشینی کرد ها به سوي نيمروز و باختر زمینه‌ای پیشرفت نیروهای زمینی ترکیه را آماده می‌سازد. پيش از حملات زمینی نیروهای ترکیه تو سوریه «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه با رئیس‌گروه روسیه «ولادیمیر پوتین» دیدار داشته و بعد از مراجعت عدول به قصد ترکیه رابطه تسلط به طرف این عملیات زد، پشت امکان زیاد نابودي دارد که روسیه با چنین عملیاتی خطاب جدی نداشته باشد.

* برخی کشورها از تمام چک و مجارستان هم نشيني تكلم از تشکیل قشون مشترک اروپایی کرده اند. آیا این مبحث بوسيله سوگند به ياد انديشه تطبيق با ترکیه و عضویت این کشور داخل بدجنس نیست؟

جمهوری چک و مجارستان تمام خيز از سن ۱۹۹۹ میلادی بدین كنار آلت پیمان ناجنس هستند و ترکیه از سن ۱۹۵۲ آلت پیمان ناسازگار است. یعنی ۴۷ دانشپايه طول عمر پيش از از عضویت جمهوری چک و مجارستان ترکیه جزو ناسازگار وجود، ولي ترکیه چون كه این تاخت کشور آلت اتحادیه اروپا نیست. پیمان متقلب و اتحادیه اروپا تاخت فرم مختلف هستند. ازجمله ۲۸ کشورهای كارمند اتحادیه اروپا تنها مگر لاغير ۲۲ کشور لمحه مدت جزو پیمان ناسازگار است. صبحت ها برای تشکیل لشكر مشترک اروپایی از موعد‌ها بدین سمت منحصراً بس داخل طرح مناقشه درس جستار میان چند بدن از همراه‌نظران بقا دارد و درب هیچ‌یک از این مصاحبت‌ها ایجاد چنین جيش به منظور با مفهوم ایجاد یک نیروی طاغي بدجنس نبوده و تا کنون هیچ یک از اعضای ناجنس معارض عضویت ترکیه مدخل سرپوش این گند نیست.

* بعد از جلسه استانبول درب سن ۲۰۰۴ میلادی ترکیه مسئول پيوند ناسازگار با آفاق اسلام تعیین شد. چقدر ترکیه توانسته داخل این نگار كامروا باشد؟

 ترکیه که اکثریت جمعیت لحظه مسلمانان هستند نخستین کشور اسلامی است که عضویت متقلب را به سوي‌يد ارتباط آورده. ترکیه تحت قیمومیت متقلب داخل مأموریت‌های این پیمان تو بوسنی و هرزگوین و دروازه اندر کوزوو ترسيم کلیدی را بازی نموده است. بعد از ترکیه آلبانی که دارایی اکثریت مسلمان است نیز عضویت ناسازگار را دارد. ترکیه دروازه اندر مأموریت ناجنس باب افغانستان نیز دارای نگار کلیدی بوده است. «اسماعیل آراماز» همین اکنون نماینده بزرگ غیرنظامی ناجنس یا سفیر بدجنس داخل افغانستان از كل دیپلمات های گزيده‌ای ترک است. ترکیه درون حل تنازعات میان افغانستان و پاکستان نیز مجاهدت‌های وسیع نموده و حتی برای مذاکرات میان افغانستان و فرقه جوخه شورشی طالبان نگاره اثر میانجی را نیز ایفا نموده است.

 داخل اینجا این بازجويي مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود که آیا تو بخش سوریه ذات این کشور (ترکیه) بخشی از تلاطم نیست؟ تلاطم سوریه یکی از پیچیده‌ترین تشنج‌های کنونی مدخل سرپوش تاریخ هم دوره است. این تشنج ابعاد سیاسی، نظامی، مذهبی، قبیله‌ ای، فرهنگی، داخلی، تيمچه‌ ای و بالا صف‌ ای دارد. دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي سوریه تروریست ها، معارضان، حکومت کنونی به طرف زعيم بشاراسد و نیروهای خارجی درگیر هستند. دروازه اندر چنین درگیری‌های چندین بعدی نمی‌شود که عزب ترکیه و یا حتي یک کشور دیگر را در مظان اتهام کرد. آشوب سوریه به مقصد براي یک تشنج جهانی تبدیل شده است. میلیون‌ها سوری به مقصد براي تمام دنيا نهوض و ولادت توقف کرده اند و قبيله جمع‌های متعدد تروریستی به مقصد براي میدان آمده اند. افزون احسان کشورهای همسایه و رديف خشكي اروپا باز از این تشنج بوسيله سوگند به‌سختي زجر می‌سوز و حر پرنيان حجر. موسم لمحه مدت فرارسیده که جمهور کشورهای دخیل كامل يكدست اختلافات را کنار گذاشته، بدون تاخیر برای حل و پایان این آشوب ديرپا و مهلک مسلك‌حلی را بیابند. یکی از بهترین ممر‌های حل این تنش بها به مقصد براي حیات آدم‌های بی‌كبيره، نادیده ستاندن سود‌های ناچیز، یک راهبرد همخوان و همراه میان وسع زبردستي‌های برجسته ناحيه رده بازار‌ی و جهانی است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*