رم سرکرده‌های منافقین از لیبرتی همچنان امتداد دارد+اسم و ويژگيها

[ad_1]

http://fna.ir/M46SFQ
عنوان مناسبت ديد کپی شد

رپرتاژ ايران از آخرین وضعیت منافقین درون عراق

هرب سرکردگان منافقین از لیبرتی همچنان استمرار دارد+اسم و ويژگيها

بسیاری از سرکردگان و نیروهای باقیمانده منافقین تو کمپ لیبرتی درب عراق باب آينده انهزام به منظور با کشورهای اروپای غربی ازجمله آلبانی هستند.

بوسيله سوگند به تفسير گزارشگر سیاسی خبرگزاری ايران، با تعطیلی و تخلیه لشكرگاه اتراقگاه اشرف، بازماندگان منافقین یا از عراق بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شدند و یا بوسيله سوگند به کمپ لیبرتی باب نزدیکی فرودگاه بغداد رفتند وليك طی هفته های قبل اعلام زیادی مبنی نيكويي و سيئه صدق گريز این افراد با اسامی عاريتي قرضي جعلي و حتی با ويژگيها افراد پف شده به طرف اذن زاويه می‌دسته.

حتي اکنون حدود ۱۰۰۰ تن مدخل سرپوش کمپ لیبرتی ساکن هستند و سرکرده های منافقین که اسامیشان درون لیست تحت تعقیب اداره قضایی عراق رسم دارد با کمک برخی درجه ها عراقی پيروز به سوي انهزام به قصد جانب آلبانی و کشورهای اروپای غربی شدند.

حتماً نشر اشاعه اخباری مبنی نيكويي و سيئه صدق بدايت مذاکره همکاری قضایی بین ایران و کشور آلبانی موجبات نگرانی منافقین را جمع آوري کرده است.

این تفسير به طرف بیان اسامی و ويژگيها تعدادی از سرکرده های فراری جماعت منافقین از کمپ لیبرتی مدخل سرپوش عراق منظم است.

سمیرا خورشيد:

– رئیس مقر اركان حرب ركن پشتیبانی

– دارای پرونده شرکت مدخل سرپوش عملیات مروارید ( انتفاضه شعبانیه) و کشتار آدمي کرد و كورس دور دهه سرکوب اعضای اسیر تو کمپ اشرف ولیبرتی

– یکی از عاملین سرکوب نیروها و جلوگیری از بيرون رفت اعضای ناراضی با کنترل های فیزیکی و امنیتی

حمیده شاهرخی با عنوان جعلی زهرا علیپور

– كارمند قدیمی تشکیلات و یکی از عاملین  سرکوب اندام

 –  سردار مراکز نظامی و پشتیبانی 

– سپهسالار یکی از  محورهای  مهاردار پيشقراول چپاول به مقصد براي شهرهای کردنشین مدخل سرپوش عملیات  مروارید

– برگزاری  تعلم های مغزشویی و تکرار سخنرانی های رجوی بصورت مدام درب  جلسات جلسات اجباری یگان ها

مژگان محمد زمانی

– همراهي مسئول اوايل  

– رئیس جزء اجتماعی عراق – (  كنيه یکی از ناحيه باب های جاسوسی و شايعه چینی مدخل سرپوش تشكيلات  سبب ربايش مزدور و خبرآور از بین آدم عراق)

درون مسافت فرجه جدايي خلال بین واحد زمان ( روز های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ و بعد از سقوط صدام سیستم اجتماعی عراقی بصورت شايع ای برای خرابکاری، ایجاد تلاطم شوريدگي داخل رويه سازش و تقلا برای براندازی حکومت وقفه  کشور  ساعي شد. این سیستم  تو ابتدای کار  بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰شاخک اطلاعاتی تحت جامه (زنان هندي) نیروی جدید  عراقی انجذاب و مدخل سرپوش کمپ اشرف بحالت پانسیون  نگهداری می کرد. افراد زمانه های نامشابه و آشنا  تدريس های ایدئولوژی جمع و جاسوسی را زیر چشم اعضای اداره ماورا گرفتند. اضافه احسان آنان نزدیک به منظور با  ۶۰۰  شاخک اطلاعاتی دروازه اندر شهرهای نامشابه و آشنا عراق  با تطمیع بودجه و رستاد بکار مغموم شده بودند. 

فهیمه ماهوزی

– آمر امير تانک های عملیات مروارید

-یکی از  فرماندهان  ستادی  نام نهاده شده بوسيله سوگند به  داخله (بخشی  که صورت به سوي باطن ایران به طرف فعالیت های ربايش  نیرو  ، دينار ، جاسوسی و  اقدامات خرابکارانه می پردازد)

پروین صفایی

– رئیس مبحث های مالی و پولشویی  بنگاه

  – رئیس پاره کنترل تشکیلات ( وظیفه زيج نظاره گري هرروز درونی ترین و شخصی ترین اوضاع افراد و نقل سرايت احاله به طرف تشکیلات)

فتانه تعويض‌آقازاده

– از سپهسالار هان  قدیمی نظامی و آموزشی دسته که داخل سرکوب و کنترل اندام و نگه منصرف كردن آنها تو جمع رابطه تسلط دارد.

– دارای پيشينه تاريخ شرکت درون عملیات کُردکشی

سرگذشت پیچگاه

از مسئولین قسمت قطعه مالی و پولشویی فريق باب طی خيز دهه

احمد حنیف‌دودمان

وی یکی اعضای مرکزیت قدیم  و از سران به مقصد براي زیر کشیده وساطت كردن ازطريق رجوی  می باشد – حنیف گوهر که تاريخچه زمينه ديرينگي ای بیش از رجوی و دوچندان سران قطار ابتدا دستگاه دارد. بعد از کودتای رجوی داخل سنه پايه ۱۳۶۸ از تمامی عناوین و مسئولیت هایش بركنار شده و با تحقیر و توهين های رجوی به سوي  مجاور آغوش ای مطرود شد و وش سایر اندام طبقه پایین  تو امور آسان به مقصد براي کار ناشاد خفه می شد رجوی برای تحقیر بیشتر  و بی  قيمت  کردن  او باب برخی جلسات از او می آرزو به سمت لسان كلام ترکی  سوگ سرود سرایی کند و گويش زبان او را وهله زمينه مسخره ريشخند كردن و شوخی فراغ می عربده.

خوشي وجاهت و قبح خوبي مولود شاگرد

– كارمند عكس معلومات و داديار و شکنجه كچل طايفه –  با شهرت اسم ساختگي بدلي شوكت

– ديهيم شهربانی درون هنگام فرصت محمد قبول پهلوی

– نیروی مغاير معلومات بنگاه منافقین با مسئولیت دوسيه پيشينه سازی علیه نفرات

– سردار توپخانه

– فعالیت تو مقر اركان حرب ركن امنیت

– فعالیت درون فصل ناسازگار خصم دانسته ها

– یکی از بازجویان اصلی و مسئول شکنجه و بازجویی نفرات تو سن ۷۳

– مسئول چک امنیتی نفرات

– فرماندهی ماوا

– همکاری با افسران نشوز رستاخيز عراق

– همکاری با استخبارات علیه اسرای ایرانی دروازه اندر عراق

– شکنجه جرب اگر بنياد منافقین

وی دارای شخصیتی منفی مدخل سرپوش بین اعضای تشكيلات است.

آمرزگار

– سردار  وحشت

– ديهيم معلومات  و علمیات  محورهای نظامی با پيشينه تاريخ شرکت و فرماندهی درب عملیات های نخيزگاه رصدخانه  و عملیات کُردکشی نامگذاري شده بوسيله سوگند به «مروارید»

محمدرضا آلوده

– زندانبان و شکنجه جرب اگر نفرات تو تشکیلات منافقین از عام  ۱۳۷۳  

-سالار خوف

– صاحب منصب تاج معلومات; a2a_config.linkname = document.title; a2a_config.linkurl = window.location.href.replace(“newstext.php?nn=”, “”);

دیدگاه های ايفاد شده ميانجيگري شما، عقب از تایید ميانجيگري خبرگزاری ايران مدخل سرپوش وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی افترا یا فريه باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که بوسيله سوگند به غیر از لسان كلام فارسی یا غیر متصل مربوط با آگاهي باشد منتشر نخواهد شد