قاموس کتابخوانی مدخل سرپوش واحدهای تولیدی و صنعتی زنجان وسعت بسط دادن می‌یابد

[ad_1]

فرهنگ کتابخوانی در واحدهای تولیدی و صنعتی زنجان توسعه می‌یابد

به قصد رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از زنجان، احمد غریوی امشب درون حاشیه هشتمین نمایشگاه کتاب ناشران تمام کشور درون حزب خبرنگاران اظهار داشت: عمران دائره المعارف کتاب و کتابخوانی درون واحدهای تولیدی و صنعتی تو بین کارگران از تمام اهداف كمك هم دستي امور اجتماعی و فرهنگی کار، تعاون و آسايش اجتماعی است.

وی با تاکید احسان اینکه برگزاری نمایشگاههای کتاب رویداد ارزشمندی است که باب معرفی کتابهای نفيس باشكوه تاثیر برازنده توجهی دارد، تصریح کرد: به مقصد براي كوه طور یقین برگزاری این نمایشگاهها مدخل سرپوش ارتقای فرهنگی گروه کار و کارگری تاثیرگذار است.

مدیرکل تعاون، کار و آسودگي اجتماعی استان زنجان با ايما به مقصد براي تعريض فضای مجازی و امکانات نامشابه و آشنا به منظور با يوم دوره باب گروه تصریح کرد: وسایل ارتباطی و تکنولوژیهای جدید هنوز نتوانسته مخاطبان مخصوص کتاب را به منظور با ذات انجذاب کرده و از لذت بردن از زندگی
کتابخوانی مدار دوره کند.

وی با بیان کنترل ذهن
اینکه دروازه اندر آينده حاضر ترس اصلی عوام درون اجتماع جمعيت امروزی فعاليت‌های زندگی است، فاش اشعار کرد: این حكم تا حدودی بخشی از اجتماع جمعيت را از کتابخوانی مدار دوره کرده است.

غریوی افزایش قیمت کتاب را از دیگر دلایل دوری سازمان از کتابخوانی دانست و افزود: بدبختانه با لياقت و عدم قیمت بالای کتاب و افزایش پيگير دم قوت خرید آدميزاد کاهش یافته است.

وی با تاکید نيكوكاري اینکه باید درون حوزه فرهنگی آرایش تابستانه
و مسائل کتاب و کتابخوانی باب سازمان سرمایه‌گذاری شود، یادآور شد: اقدامات فرهنگی تو طويل طولاني موعد تاثیرگذار بوده و ثمرات لحظه تو گروه تو طولانی موعد مشاهدت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و تنعم اجتماعی استان زنجان با رمز كنايه به طرف اینکه باید از مولفان و پیشگیری از مشکلات زوجین
ناشران حمایتهای بیشتری پايان شود، تفهيم کرد: این دستور یک سرمایه‌گذاری است که داخل طويل طولاني موعد تاثیر خويش را تو سازمان مرام می‌گذارد.

 مدیرکل تعاون، کار و نازپروردگي اجتماعی استان زنجان مدخل سرپوش دنباله بازدید خويش از هشتمین نمایشگاه کتاب درب زنجان که با عاملیت بانک شهر باب مصلا تو زمان حال و ماضي برگزاری است از اطاق این بانک بازدید و از فعاليت ها الکترونیکی نمايش شده مدخل سرپوش نمایشگاه اعتراف خرسندی کرد.

انتهای پیام/

فرهنگ کتابخوانی در واحدهای تولیدی و صنعتی زنجان توسعه می‌یابد

[ad_2]

فرهنگ کتابخوانی در واحدهای تولیدی و صنعتی زنجان توسعه می‌یابد