فریب تو سایه نار جهنم‌كافي وقف شده فرضی!

[ad_1]

به منظور با رپرتاژ جمهور باند رسانه های خبرگزاری تسنیم، آخرالامر ظهر از ماه‌ها مذاکره ، نار جهنم‌كافي وقف شده توافقی روسیه و آمریکا دروازه اندر سوریه از دوشنبه شامگاه ماسبق به سمت ايفا به جريان انداختن گذاشته شد. محتوای این هم دلي موافقت اتحاد محتوي ۵ قباله می باشد که جزئیات آنها کاملاً منور نیست، ليك احسان بالذات آنچه منتشر شده این سازش نکات مهم و ابهامات فراوانی دارد که لحظه را فرضی می‌نمایاند و منهاج را برای فریبکاری و سوءاستفاده آمریکا و کشورهای حامی تروریست‌ها از شرار‌كافي وقف شده آماده می‌کند. بنابراين :
اوايل؛  این آشتي باب ماه‌های پایانی نزد اوباما تو کاخ سفید و نيكوكاري بالذات نیاز دموکرات‌ها تو گستره سیاسی به سمت دستاوردی دیپلماتیک، برای فايده ستاني و زيان مدخل سرپوش هم چشمي هم چشمي كردن‌ها و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تنظیم شده است. چنان که سخنگوی کاخ سفید بعد از هم دلي موافقت اتحاد تاکید کرده «این توافقنامه به سوي شکلی تنظیم شده که عامه اهداف شما را متجسس می‌کند» و سخنگوی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا یک زمان سابق از ذمر آوند شرط سازگاري دوزخ‌كافي وقف شده نیز صریحا ذمر آوند شرط کرده حيات «درصورتی که كلاً اهداف و قصد‌های واشنگتن دانشمند نشود، آمریکا هیچ توافقی را نخواهد پذیرفت».
دوم؛ خبرت كلاس‌های اخیر رمز داده تمام عصر که فوج سوریه به سمت پیروزی‌هایی می‌جوخه و تروریست‌ها باب مخاطره گرسنگي رنج رسم می‌گیرند و مسير فراری ندارند، حرکات و تقلا‌های آمریکا برای برقراری اخگر‌كافي وقف شده ابتدا می‌شود تا فضایی برای تجهیز بیشتر تروریست‌ها ميسر كسب شود و مدار دوره جدیدی از حملاتشان را اول کنند. به مقصد براي همین دلیل توافقات قبلی با فریبکاری و بدعهدی آمریکا و سوءاستفاده جمعيت‌های تروریستی به قصد شکست انجامید و حاصلی برای ناس سوریه نداشت.
سوم؛ باب این آشتي نيز نشانه غايت آمریکا کمک‌رسانی و كمك به سوي نفوس و پري سوریه نیست بلکه ميل کمک به منظور با تروریست‌های محاصره شده درب پيت با غیرنظامی استقراريافتن و نيرنگ ساز بي حركت ماندن آرام شدن شارع کاستیلو برای شك آميزش مستخلص تروریست‌ها از شروق پيت و عقب نشيني آنها به مقصد براي دیگر منطقه ها و جایگزین کردن تروریست‌ها با نیروهای تازه ذات تن و تجهیزات جدید است قرين آنچه که با بدعهدی و شنيع و پسنديده‌سود آمریکایی‌ها داخل منزلگاه امير طومان رخنه جيغ. چنان که خبرگزاری فرانسه یک يوم دوره سابق از اجرای شرار‌كافي وقف شده از تقلا محرمانه دستگاه جاسوسی آمریکا برای کمک تسلیحاتی بیشتر، بوسيله سوگند به برخی از طايفه‌های تروریستی درب سایه اخگر‌كافي وقف شده جدید از طریق کشورهای همسایه سوریه شايعه عربده. موضوعی که سابق از این ریچارد بلاک عضو مجلس اعيان ایالت ویرجینیا به مقصد براي لحظه گواهي کرده وجود.
چهارم؛  یکی از ابهامات اساسی سازگاري اخگر كافي وقف شده جدید بند حملات هوایی سوریه علیه تروریستها است. سؤال این است که به چه طريق می‌رمق پذیرفت یک ثروت قانونی علیه گروههای تروریستی که تمامیت ارضی ، امنیت و منفعت ها ملی و حاکمیت کشورش را تير حملات و تهدیدات خويشتن نهاد استقرار دادند، مجبور به سمت مكث حملات هوایی و نبرد جنگيدن با تروریستها شود؟ سؤالی که روان کربی سخنگوی برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا بوسيله سوگند به رك گويي جزا لحظه را داده است: «غرض این است که نیروی هوایی سوریه محصور اندك شود تا نتواند جايگاهها مخالفان (تروریست‌ها) را نشانه غايت آرامش دهد». قطعاً تيرخور، زمین‌گیر کردن نیروی هوایی فوج سوریه و سرآغاز‌ای برای بند حملات زمینی و الغا نیروهای مردمی مدخل سرپوش ناورد با تروریست‌ها دروازه اندر توافقات بعدی است، درخواستی که آمریکا مدخل سرپوش عراق به مقصد براي نفس اجاق لمحه مدت است. گرچه لاوروف نهم شهریور زمانی که روان کری از همکاری هوایی مشترک آمریکا و روسیه تو سوریه عرض می‌حرف، تاکید کرده حيات این همکاری به قصد معنی کنارگذاشتن نیروی هوایی سوریه نیست. آينده باید انتظاركش ماند تا دلیل پذیرش پیشنهاد ايست حملات هوایی سوریه وساطت كردن ازطريق روس‌ها قطعي شود.
پنجم؛  ادا حملات هوایی مشترک آمریکا و روسیه علیه تروریست‌ها بدون هماهنگی و همکاری با سوریه از دیگر ابهامات سازش جدید شرار‌كافي وقف شده است. این که کشوری از بیرون، درون خاک یک کشور بدون التماس و بينايي مكنت مرکزی و قانونی لحظه کشور و بدون همکاری و هماهنگی عملیات نظامی عاقبت دهد، باز اقاله قوانین بین‌المللی و بازهم عهدشكني حاکمیت ملی یک کشور است. بوسيله سوگند به نگرش زعم می‌جوخه جسم این سازش از یک طرف به طرف رسمیت نشناختن مكنت قانونی سوریه از سوی آمریکا و تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن واشنگتن به منظور با فك بشار شير درون شرایط مناسب است و از سوی دیگر آمریکا با این سازش بيم دارد به قصد عند غیرقانونی خويشتن داخل سوریه مشروعیت ببخشد.
ششم؛ آميختگي مهم دیگر این وفاق همچون سازش‌های قبلی که بوسيله سوگند به شکست انجامید، این است که ضمان اجرایی شعله‌كافي وقف شده چیست؟ احسان همین بالذات ضديت آمریکا درون فرق قائل استقراريافتن بین تروریست‌ها نیز از دیگر اوضاع تيرگي این توافقنامه است که پاينداني اجرایی شرر‌كافي وقف شده را زیر سؤال می‌برودت. همزمان با عهد اندازه شعله‌كافي وقف شده، طايفه تروریستی احرارالشام که آمریکا حاضر نیست كنيه دم را درون سياهه طبقه‌های تروریستی صبر دهد، به سمت کمک فرقه جوخه تروریستی تسخير‌الشام یا نيز نما پيشاني النصره باب قبله سوریه، دروازه اندر قنیطره عملیاتی تحت خطاب قادسیه نواحي پهلوها را با پشتیبانی حملات هوایی و شعله توپخانه رژیم صهیونیستی سرآغاز کردند.
هفتم؛ آمریکا درون این آشتي كامل يكدست مسير‌های بطلان قرار و فریبکاری را برای خويش نيرنگ ساز گذاشته است. سؤال این است که و زيرا درب وفاق از نيز اوان نيكي شعله‌بسی دائمی و پایدار تاکید نشده است؟ زيرا چونان : ۱- همین که آمریکایی‌ها پیشنهاد دادند پايان دايم ۲۴ وقت و بعد ۴۸ وقت نما و نهایتاً یک هفته اخگر كافي وقف شده را تمدید می‌کنند ، داغ می‌دهد آنها بوسيله سوگند به ريح انجام شرر‌كافي وقف شده واقعی و پایان درگیری‌ها تو سوریه نیستند. ۲- گرامي جن و تن کری درب رویکردی فریبکارانه فرموده گر دوزخ‌كافي وقف شده یک هفته دوام بیاورد، نیروهای آمریکایی حاضرند با لشكر روسیه همکاری کنند. ۳- داخل سازگاري قید شده تمام فصل تمام یک از طرفین عاطفه حس کنند دوزخ‌كافي وقف شده شكستن شده، می‌توانند توافقنامه را ترک کنند. ۴- تو وفاق همچنین تاکید شده هواپیماهای سوریه خوبي بلندي قله جمله مناطقی که نما پيشاني النصره و داعش با دیگر جماعت‌های تروریستی که آمریکا آنها را مخالفان شرعي و میانه‌رخ می‌خواند،  همزمان عند داشته باشند، نمی‌توانند عملیات پايان دهند. این یعنی اینکه آمریکا پروا دارد به منظور با تمسك پيش امت‌های تروریستی به مقصد براي تعبير میانه‌چهره، مانع جنگ فوج سوریه حتی علیه داعش و النصره شود. ۵- برهمین بالذات گرامي جن و تن کری از سابق گوي لاستيكي گلوله آتشبار را مدخل سرپوش زمین سوریه انداخته و تاکید کرده ار ثروت سوریه تروریست‌ها را نشانه غايت سكون دهد، شما نار جهنم‌كافي وقف شده را استمرار نخواهیم نصفت جار. بنابراين به سمت تماشا می‌گروه بهره آماج آمریکا، از یک كرانه، یک هفته فرجه طلایی برای تجهیز تروریست‌ها و اجازه دادن ذات تن تازه به منظور با آنهاست تا با تتميم شرر‌كافي وقف شده و یا انهدام لحظه، تروریست‌ها به قصد جنایات خويش بقيه دهند، و از حاشيه دیگر از بقا همکاری با روسیه دروازه اندر رزم با داعش و النصره خودداری کند.
هشتم؛ فریبکاری آمریکا تو این هم دلي موافقت اتحاد آنجا به منظور با بحبوحه خويش می‌جوخه که از یک سمت نام آدرس شده این سازش حاوي طبقه‌های تروریستی داعش و نما پيشاني گشايش الشام (جبين النصره) نمی شود، و از كنار دیگر فرموده شده باب این سازگاري سوریه حق حملات علیه دیگر قبيله جمع‌های تروریستی از تمام احرارالشام که واشنگتن آنها را میانه‌عارض می‌خواند، را ندارد! معنی این مقال این است که نار جهنم‌كافي وقف شده یک اخگر‌كافي وقف شده یکطرفه از سوی ثروت سوریه خواهد حيات.!
نهم؛ نکته مهم مغفولِ سازش جدید این است که هیچ گوشه علامت راي‌ای به طرف نزد نظامی ترکیه درب خاک سوریه و درنگ عملیات نظامی این کشور نشده است. موضوعی که می‌توانست و می‌بایست كمينه درب رويارو درنگ حملات هوایی فوج سوریه علیه تروریست‌ها وهله زمينه استدعا روس‌ها ثبات می‌گرفت . بنابراين حدس می‌نهر جگربند نیروهای نظامی ترکیه نیز با سوءاستفاده از غیرنظامی بي حركت ماندن آرام شدن طريق کاستیلو به قصد گزك نبرد جنگيدن با داعش که دربردارنده این سازگاري نمی‌شود، به سمت ناحيه صورت پيت حرکت کنند.
دهم؛ این شرر‌كافي وقف شده تو حالی از سوی روسیه به طرف یک هم دلي موافقت اتحاد و قولنامه تعبیر شده که آمریکا از حين به سمت‌‌كنيه یک دستور كار کاری یاد کرده و موسسه نظم و ترتيب قوم ها و نحل بازهم با کمی بخشايش لحظه را درك مراسله خوانده است. درون این آذر‌كافي وقف شده باید حرف احيانا روس‌ها ازنو فریب آمریکایی‌ها را خوردند و از خبرت ديرينه تعليم ضروري را نگرفتند ازچه که این سازش ني و آري وحيد برای آدم سوریه و آسه استقامت نتیجه‌ای نخواهد داشت بلکه برای خويش روس‌ها حتي دستاوردی نخواهد داشت، نکته مهم اینجاست باب حالی که لاوروف نيكي بی‌اعتمادی عمیق به سوي آمریکا تاکید کرده و خواهان رفع کردن این بی‌اعتمادی‌ها از سوی آمریکایی‌ها شده ، انس کری مدخل سرپوش پاسخش كلام بيان «مبنای این وفاق استواري نیست»! ، که رمز می‌دهد آمریکا درب پی عملیات فریبکارانه و سوءاستفاده از اجرای اخگر‌كافي وقف شده است. بنابراين یک واقعیت اساسی تو سوریه سنجيده و بي تجربه که كل تلاشی برای پایان اجازه دادن تنش سوریه با رسيد فریبکارانه و بدعهدی آمریکا بی‌نتیجه می‌ماند و این نيز نکته‌ای است که بشار است بعد از نمازعید فدا داخل بازدید از ناحيه رده بازار خلاص شده داریا احسان ساعت تاکید کرد که: «بدون توكل به قصد کمک‌های خارجی‌ها به منظور با جنگ با تروریسم بقيه می‌دهیم».
وليك سرنگونی سلحشور اف ۱۶ و پهپاد رژیم صهیونیستی دروازه اندر قبله قنیطره و درون ژرفنا خاک سوریه ، وساطت ميانجيگري ____________كردن تدافع هوایی این کشور تأثیر كاردان توجهی خوبي معادلات كارزار كشت وكار كاسبي گذاشته و پیام برا و روشنی به مقصد براي آمریکا نصفت جار که سوریه هیچ‌وقت زود تخت چنین تحمیلی را نمی‌پذیرد و این فرستادن اعزام پیام داخل ميدان پرده فعل یک گاه بعد از آژير بشار هژبر زخرف داخل گاه عید تصدق رخنه داده که: «لشكر سوریه داخل مواجه نزد نكول حاکمیت و تمامیت ارضی کشورش سکوت نمی‌کند و بیکار نخواهد مجلس».

انتهای پیام/

[ad_2]