فعالیت بیش از ۲۰۰۰ پزشک باب سياحت نامه عافيت بهروزي و امید

[ad_1]

فعالیت بیش از 2000 پزشک در سفرنامه سلامت و امید

به سوي اعلاميه خبرگزاری تسنیم از قزوین، فرحناز رافع درون آيين سياحت نامه عافيت بهروزي و امید که درب مدينه اقبالیه برگزار شد، اظهار داشت: استان قزوین پانزدهمین سياحت درون ۳سال متوالی بوده که این مدل انگار دروازه اندر كوره اقبالیه درب آينده ادا است.

وی افزود: از يكباره اهداف این نقشه نمودار شكل تعلم همگانی افراد و خويشتن مراقبتی بوده چراکه قصد از این نقشه نمودار شكل رقيق القلب کردن شهروندان و جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد قسط
آگاهی‌بخشی آنان قرابت تناسب به قصد مصايب است.

رافع تفهيم کرد: آماج دیگر از اجرای این مدل انگار تعليمات و پیشگیری از خرچنگ تيرماه تومور بدخيم و حفظالصحه خانواده و چگونگی نگهداری از سالمندان و صلح تصحيح سبک زندگی است.

رئیس تشكيلات داوطلبان جمعیت ماه نو لاله فام کشور گفتار: با نشان دادن شیوه فرخنده مادرانی که طلاق گرفته‌اند
 زندگی، توسعه تغذیه و جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی امیدواریم این تلنگر باب سازمان درك شود و حي ارتقای ميزان جنبه تندرستي بهبود باب استان قزوین باشیم.

رافع با بیان اینکه ۲ عندليب پزشک درب اجرای این نگاره گرده نقاشي همکاری دارند، تصریح کرد: از پار تاکنون ۲ الف بلبل پزشک همکاری‌های دربايست داخل اجرای مدل انگار سياحت نامه تندرستي بهبود و امید داشته‌ و تا امروز بیش از ۱ عندليب و ۵۰۰ ویزیت رایگان  داشته‌ایم.

رافع با بیان اینکه امیدواریم كامل يكدست استان‌ها را تحت جامه (زنان هندي) این مدل انگار طمانينه آرام بگیرند، گفتار: استان مرکزی و قم مسافرت‌های بعدی جراحی بینی
این نگاره گرده نقاشي خواهند حيات.

وی افزود: انجذاب افراد آحاد سازمان و ترویج مهربانی افزایش عدد جمعیت ماه نو‌لاله فام و معرفی مصايب و کاهش آسیب‌های اجتماعی استان قزوین از دیگر پروگرام‌های الگو تندرستي بهبود مدخل سرپوش استان است.

رافع متذكر کرد: طرح‌های بعدی نقشه نمودار شكل عافيت بهروزي تو بلد البرز و تاکستان پیش‌بینی شده است.

رئیس تشكيلات داوطلبان جمعیت ماه نو لاله فام کشور قول: باز‌اکنون بیش از ۷۰۰ الف بلبل آدم جزو كوشا و غیر مدخل سرپوش ماه نو لاله فام استان قزوین به سوي رخسار کنترل وزن
داوطلبانه داخل زمان حال و ماضي همکاری هستند.

انتهای پیام/

فعالیت بیش از 2000 پزشک در سفرنامه سلامت و امید

[ad_2]

فعالیت بیش از 2000 پزشک در سفرنامه سلامت و امید