فغانی: داوري درب كل دیدار سختی بنفسه را دارد/ بازی جوانمردانه‌ای حيات

[ad_1]

به سمت خبر گزارشگر ورزشی خبرگزاری تسنیم، علیرضا فغانی ظهر از دادرسي درب دربی ۸۳ تو ثواب به سمت این استفهام که آیا داوري مدخل سرپوش این دیدار عسير‌خيس بوده است یا فینال المپیک اظهار داشت: كل بازی سختی بشخصه را دارد و نمی‌رمق حرف این بازی پيچيده‌نم است یا ساعت بازی، داوري درب مطلق آزمون ها غامض‌ است و هیچ بازی سهل ميسر بي رنج نیست.

وی داخل موقع اینکه كلام بيان می‌شود او اکنون بهترین حاكم ایران و آسیا است، آغاز کرد: این مشاهده بخشش دوستان است. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بازهم پایین و نيز بالای داوری را دیده‌مادر و روی داوران ضيق اختناق كارآيي دارد. خالق را شکر می‌کنم که از تقبل دادرسي این دیدار به مقصد براي خوبی نيكي آمدیم.

ميانجي کشورمان درب موقع بازی نیز حرف: بازی خوبی وجود و ۲ تیم بازی جوانمردانه‌ای به منظور با نمایش گذاشتند به سمت كوه طور کلی مشکل خاصی مدخل سرپوش دیدار نيستي و بود. 

انتهای پیام/

[ad_2]