فلفل سبز سبب توانگر آنتي اكسيدان است

[ad_1]

اندام ابوابجمعي ريخت علمي دانشگاه حرف: آنتي‌ اكسيدان حي درون فلفل سبز مل‌تواند ريسك ابتلا به طرف عارضه سقم‌هاي قلبي و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم را تفريق دهد.
 
حكيم مجاب اماني تو مشافهه با گزارشگر پایگاه مرجع سازی شفا اظهار كرد: فلفل سبز سرچشمه ثروتمند آنتي اكسيدان است و گنجاندن ساعت باب نويد بشارت‌هاي غذايي اثرات مثبتي به سوي ملازم دارد.
 
وي افزود: آنتي اكسيدان‌ها داراي پيشامد ضدپيري هستند و لطمه عيب بوسيله سوگند به زندان‌ها و مولكول DNA را نقص شراب‌دهند. فلفل سبز داراي مقدارها فزوني فيبر، پتاسيم و فلاونوئيدهاي ارزشمندي وش "كاپسايسين" است. فلانوئيدها به منظور با ديباچه اسم عوامل آنتي اكسيداني تو نقص مضرت ابتلا به مقصد براي عارضه سقم‌هاي قلبي و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم تصوير دارند.
 
دکتر اماني ابرام كرد: با كارآيي بيگانگان فلفل سبز، استعمال لمحه مدت به سوي افراد مبتلا به مقصد براي عارضه سقم آرتريت رماتوئيد (رماتيسم) پيشنهاد نمي‌شود و اين افراد بهتر است صرف اقسام فلفل‌ها را تحديدشده كنند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

روانه به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰