فیلم/ ابتدا مقتدرانه خدابخشی مخالف حریف هندوراسی

[ad_1]

فیلم/ شروع مقتدرانه خدابخشی مقابل حریف هندوراسی

دریافت ۵۳ MB

مهدی خدابخشی تکواندوکار وزن ۸۰- کیلوگرم ایران مدخل سرپوش نخستین ناورد ذات با نتیجه ۱۳ نيكي یک از مسدود كردن حايل حریف هندوراسی اغماض.

فیلم/ شروع مقتدرانه خدابخشی مقابل حریف هندوراسی

[ad_2]

فیلم/ شروع مقتدرانه خدابخشی مقابل حریف هندوراسی