فیلم/ اوج گيري نيكويي یزدانی به مقصد براي فینال وزن ۷۴ کیلو

[ad_1]

فیلم/ صعود حسن یزدانی به فینال وزن ۷۴ کیلو

مردی مناسب ازدواج

دریافت ۳۳ MB

خوشگلي یزدانی کشتیگیر وزن ۷۴ کیلوگرم ایران با عرضه یک نمایش بالا العاده مخالف اوسربایف از قزاقستان به سمت فینال گذرگاه یافت.

فیلم/ صعود حسن یزدانی به فینال وزن ۷۴ کیلو

[ad_2]

فیلم/ صعود حسن یزدانی به فینال وزن ۷۴ کیلو