فیلم/ پیروزی برا نيكويي رحیمی برابر حریف ارمنستانی

[ad_1]

فیلم/ پیروزی قاطع حسن رحیمی مقابل حریف ارمنستانی

جمال رحیمی کشتی گیر ۵۷ کیلو ایرذان داخل نخستین دیدار خويشتن مدخل سرپوش رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ ریو با توانايي از رادع حریف ارمنستانی خويشتن درگذشتن.

فیلم/ پیروزی قاطع حسن رحیمی مقابل حریف ارمنستانی

[ad_2]

فیلم/ پیروزی قاطع حسن رحیمی مقابل حریف ارمنستانی