فیلم/ کمیل قاسمی داخل ۳۳ ثانیه حریف را زدن کرد

[ad_1]

فیلم/ کمیل قاسمی در ۳۳ ثانیه حریف را ضربه کرد

دریافت ۱۳ MB

کمیل قاسمی کشتی گیر ۱۲۵ کیلوگرم ایران داخل بار نیمه نهایی این وزن درب رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ ریو باب ۳۳ ثانیه حریف آمریکایی نفس را زدن فنی کرد و به سمت فینال شاهراه یافت.

فیلم/ کمیل قاسمی در ۳۳ ثانیه حریف را ضربه کرد

[ad_2]

فیلم/ کمیل قاسمی در ۳۳ ثانیه حریف را ضربه کرد