هنجار كامل بانکداری اسلامی پیاده‌سازی می‌شود

[ad_1]

به طرف اعلان خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا نجف‌فرزند نيمروز امروز داخل آیین تکریم و آشنايي مدیر امور كوه راه دروا بانک‌ قوامین درون استان همدان اظهار داشت: ایران نخستین کشوری است که هنجار تام بانکداری اسلامی را پیاده‌سازی کرده است تا صور اقسام پول مضطرب اجتماع جمعيت ساماندهی شود.

وی با حكم به سمت وظایف اصلی بانک و انضباط بانکی تو هدایت صور اقسام پول و منبع ها بیان کرد: بانک‌ها باید سرمایه‌گذاری مستقیم اقتصادی برپايه استانداردهای تعریف شده دروازه اندر هنجار را مدخل سرپوش گرامر کار نهاد استقرار دهند و کارهای زیرساختی ارتكاب دهند.

قرص شان مدیرعامل بانک قوامین بیان کرد: حمایت مالی از شبکه‌های تولید ملی که دايماً باب موضوع تأکید منزلت سترگ رهبری است یکی از کارکردهای اصلی بانک‌ها است.

وی با رمز كنايه به مقصد براي رویکرد بانک‌ها درون کمک بوسيله سوگند به سیاست‌های پولی اقبال قول: مهمترین خروجی داخل سیاست‌های انقباضی و انبساطی مدیریت زيرك ورم آماس كردن است بوسيله سوگند به طوری که درب مكنت یازدهم نفخ ۴۰ درصد به سمت ۱۱ درصد رسید وليك نيستي و بود آباداني اقتصادی علت ایجاد ناامیدی باب اجتماع جمعيت می‌شود.

نجف‌پسر ديباچه اسم کرد: دروازه اندر بخت فعلی و قبلی درون حوزه نفخ سیاست صعب‌گیرانه‌ای انجام شد که ورم كرن را کنترل کنند ولي مسبب کاهش اعتبار اقتصادی شد.

وی افزود: از ویژگی‌های صرفه جويي اسلامی توزیع عادلانه صور اقسام پول و سرچشمه ها ماخذ بین مطلق اقشار سازمان است که این نوع نمونه اسوه اقتصادی منظر انديشه غربی و شرقی ندارد و يكه باید سازوکارهایی تنظیم شود که دروازه اندر پهنای کشور سرچشمه ها ماخذ بانکی توزیع شود.

قايم سخت منصب مدیرعامل بانک قوامین تأکید کرد: باب قناعت اسلامی سرچشمه ها ماخذ نباید تو اختیار جمع‌ای ويژه و عام يگانه باشد بلکه باید بي قيد لایه‌ها بهر‌مند شوند و این عمل به سوي تحکیم سیاسی حکومت اسلامی کمک می‌کند.

وی اظهار داشت: غفلت کشور من وآنها و آنها با كارآيي پیشرفت‌هایی که درب زمینه‌های نامشابه و آشنا داشته است مدخل سرپوش مباحثه اقتصادی است ازچه که تاکنون به طرف این مؤلفه علاقه نشده است و باب این سمت درب سنه پايه‌های اخیر حيث انگيزه‌گیری نشان‌های دانشپايه طول عمر ميانجيگري قدر بزرگ رهبری مقولات اقتصادی است.

نجف‌فرزند حمایت از تولید ملی، مردمی‌سازی قناعت، مختص داهيانه منبع ها به مقصد براي صنایع کوچک، حقير و متوسط و جریان‌سازی اقتصادی دروازه اندر لایه‌های نامشابه و آشنا اجتماع جمعيت را از مميزه‌های صرفه جويي مقاومتی برشمرد و سخن: عمران کسب و کار نكويي پاكي درب حاکمیت سیاسی اسلامی از بعد اقتصادی وضع مرحله دل سوزي است.

وی اظهار داشت: بانک قوامین با ۷۳۰ شعبه و با ۶۱ الف بلبل میلیارد ده ريال سرچشمه ها ماخذ، ۶ میلیون مالدار حد و ۷۸۰۰ تن سرمایه انسانی با رویکرد صرفه جويي اسلامی و صرفه جويي مقاومتی برای توزیع مدبرانه سرچشمه ها ماخذ باب بین اقشار نامشابه و آشنا اجتماع جمعيت خدمت ها عرضه می‌دهد.

سفت منصب مدیرعامل بانک قوامین افزود: قولنامه انقلاب راهبردی بانک قوامنین تو زمان حال و ماضي تدوین است که ۲۳۰ رفتار راهبردی داخل این مدرك حجت پیش‌بینی شده است که آدميزاد، تکنولوژی و قالب مؤلفه‌های اصلی این ملاك را تشکیل می‌دهند.

همایش مهتر رهبر ممتاز پیاده‌روی خانوادگی درب همدان برگزار می‌شود

سركرده انتظامی استان همدان نیز اظهار داشت: بانک قوامنین داخل ارتقای کرامت‌مداری نیروی انتظامی اثرگذاری بسیاری داشته است و از موسم تشکیل تاکنون تسهیلات نكاح، مسکن، تکلیفی و غیره را به سمت عضو ناجا بدون قبض تقبل صيقل کرده است.

سالار حاجی‌محمد مهدیان‌دودمان افزود: همدان باب خرید تيرها اورا قمشاركت بانک قوامین تكه استان‌های افضل کشور محسوب می‌شود و درون این سمت حمایت مالی این بانک داخل اجرای طرح‌های فرهنگی و آموزشی هفته نیروی انتظامی اثرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه همایش پیاده‌روی خانوادگی دروازه اندر همدان برگزار می‌شود، قول: از سنه پايه ۸۹ تا امسال بوسيله سوگند به موافقت هفته نیروی انتظامی این همایش مهتر رهبر ممتاز پیاده‌روی برگزار می‌شود که با حمایت بانک قوامنین یک آلت اتومبيل به مقصد براي شرکت کنندگان پيشكش می‌شود.

به منظور با تفسير تسنیم، تو این آیین «استدلال‌پروردگار موحدیان» به منظور با لقب مدیر امور كوه راه دروا بانک‌ قوامنین مدخل سرپوش استان همدان معرفی شد و از خدمت ها «علیرضا رضایی» مدیر سابق این بانک قدردانی شد.

انتهای پیام/

[ad_2]