قلیان از قهوه‌مسكن حجره‌ها انداختن می‌شود

[ad_1]

کارشناس مسئول دبیرخانه قرارگاه کشوری کنترل دخانیات ، قول: تا پنج كلاس آینده قلیان از قهوه مسكن حجره ها افكندن خواهد شد.

به سوي شرح خبرگزاری نيكي و عتاب، فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح بهزاد ولی فرزند با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به تصویب هنجار کنترل دخانیات داخل دوازده ماه) ۸۵ اعلام مصنوع شكل: تا سابق از تصویب این هنجار قوانینی تحت لقب مصوبه های هیئت وزیران داشتیم که ممنوعیت استفاده دخانیات باب اماکن عمومی را ملاحظه کرده بودند که این برای آزاد ماده ها مخدرها(هروئين و ) دخانی وجود.

وی بقا قسط: اینکه به سوي لفظ سياهه مخصوص به سمت قلیان نظر امر شود، تو هنجار مستوفا کنترل دخانیات تحت ديباچه اسم بند توضيح علت ۱۳ آمد. خوبي این بالذات صرف و استفاده دخانیات داخل اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی قدغن است. درون كلاس ۸۶ وقتی آئین طومار دم درب هیئت وزیران به سوي تصویب رسید، باب نخ ترك هشت مونث یک این آئین رقيمه اماکن عمومی تعریف شدند که حتی ذات قهوه مسكن حجره ها نیز نامشان بنده شد.

کارشناس مسئول دبیرخانه مقر اركان حرب ركن کشوری کنترل دخانیات با رمز كنايه دریافت پته قهوه مسكن حجره از حكومت حفظالصحه برای عرضه قلیان پيش از از هنجار مشروح کنترل دخانیات، بیان داشت: داخل كلاس ۸۶ اقدامی برای به سوي تهي حمل كردن تحويل دادن نمايش قلیان دروازه اندر این اماکن با همکاری نیروی انتظامی رساندیم که این كار حاوي قهوه مسكن حجره ها نیز می شد. درب لمحه مدت دانشپايه طول عمر کاملا قلیان ها را الغا کردیم ولی به مقصد براي دلیل برخی مسائل سیاسی کشور، این فصل فقره بوسيله سوگند به پايان نرسید.

وی بوسيله سوگند به بقيه روال نبرد جنگيدن با قلیان ها تلويح کرد و افزود: تو عام ۹۳ با پیگیری هایی که حكومت سلامت اجرا عدل و همراهی هایی که حكومت تكنيك داشت، بهر خط ای صادر شد که طی لمحه مدت كامل يكدست کمیسیون های مراقبت تماشا و دستگاه اصناف مسئول شدند ارائه قلیان از توضيح شغلی قهوه داران الغا کنند که این یک قدمت و ابد سطح بوسيله سوگند به رو حيات زیرا بعد از این سن هیچ قهوه مسكن حجره ای با نمود نشان دادن قلیان سبيل اندازی نخواهد شد.

ولی فرزند درون دستور كار رادیویی «بحث» درمورد قهوه مسكن حجره های سابق نیز اظهار داشت: این قهوه مسكن حجره ها نیز درب خلال تمدید مجوز پره هایشان این جستار ملاحظه می شود و بوسيله سوگند به طي روزگار رويداد قلیان از قهوه مسكن حجره ها فسخ خواهد شد که این مهم تا پنج كلاس آینده رخنه خواهد عدالت.

[ad_2]